Home » Artikelen » 4 tips om vrij lezen succesvol te maken

4 tips om vrij lezen succesvol te maken

Datum: 24 juni 2015

De laatste jaren is er op basisscholen meer en meer aandacht voor het dagelijks lezen in boeken. Dat is mooi, want vrij lezen heeft een positief effect op leestechniek en leessnelheid, vergroot de woordenschat en de kennis van de wereld en versterkt de leesmotivatie en het leesplezier! Wat is nodig om vrij lezen succesvol te maken? Vier tips op een rijtje.

Tip 1 – Achterhaal de interesses van de leerlingen

Voor elke leerling is leesmateriaal te vinden dat aansluit bij zijn of haar interesses. Motiverende vragen zijn: ‘Wat lees je graag?’ en ‘Wat boeit je?’ Je kunt in gesprek gaan met kinderen, een enquête laten invullen, een interview houden of informatie geven over verschillende genres kinderboeken. Voor informatie over de verschillende genres kan de bibliotheek behulpzaam zijn.

Tip 2 – Richt de schoolbibliotheek gevarieerd en aantrekkelijk in

Bij vrij lezen kiezen de leerlingen zelf boeken. Sommige kinderen hebben hier ondersteuning bij nodig of hebben stimulans nodig om andere type boeken te verkennen. Zorg voor een rijk aanbod: verhalende boeken in verschillende genres, informatieve boeken, gedichtenbundels, sprookjes, tijdschriften, kranten, boeken voor ‘zwakke lezers’ etc. Besteed ook aandacht aan het etaleren van de boeken, zodat de presentatie aantrekkelijk is. Doe aan boekpromotie door bijvoorbeeld zelf om de twee weken een boekpresentatie te geven en de kinderen in vijf minuten te laten vertellen waarom andere kinderen een boek ook moet lezen.

Tip 3 – Las leestijd in

Laat kinderen minimaal drie keer per week twintig minuten ongestoord lezen. Als er gelezen wordt is het stil en worden er geen boeken geruild. Leer kinderen dat op andere momenten te doen. Geef het goede voorbeeld; neem een boek van thuis mee en ga ook lekker lezen.

Tip 4 – Laat leerlingen de boeken interactief verwerken

Een boekverslag is niet motiverend en werkt doorgaans contraproductief. In het boek ‘Leeskilometers maken op school’, uitgegeven door CPS, staan alternatieve verwerkingen. Het heeft de voorkeur om kinderen doelgericht met elkaar te laten praten over wat zij gelezen hebben. Dat kan in duo’s of in kleine groepen met behulp van vragen als ‘Wat vind je het spannendste deel van het boek?’ of ‘Hoe kijk je aan tegen de hoofdpersoon?’ en ‘Kan je de gebeurtenissen in het boek verbinden met je eigen leven?’ Chambers heeft hiervoor mooie voorbeeldvragen opgesteld.

Meer informatie over vrij lezen?

Voor meer informatie over de aanpak vrij lezen kun je contact opnemen met Cor Bakker, 06 526 701 34 of e-mail

Deel dit artikel
Auteurs

Cor Bakker

Cor Bakker is specialist taal- en leesonderwijs. Hij ondersteunt leerkrachten bij het versterken van hun vakmanschap, zodat de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs omhoog gaat.

Cor ziet het …

Meer over Cor Bakker

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.