Home » Artikelen » 9x de beste tips voor dyslexie in de klas

9x de beste tips voor dyslexie in de klas

Datum: 22 maart 2018

Op de Nationale Dyslexie Conferentie op woensdag 21 maart 2018 hebben wij een kort onderzoek uitgevoerd naar de ondersteuning van kinderen met dyslexie in de klas. Aan bezoekers van de conferentie werd bijvoorbeeld gevraagd waar zij tegenaan lopen op hun school en welke tips zij hebben zodat anderen kinderen met dyslexie nóg beter kunnen begeleiden. Samen weten we namelijk meer!

Hieronder lees je de tips en goede ideeën die de leerkrachten, intern begeleiders, rt’ers, logopedisten, behandelaars en de andere respondenten hebben gedeeld. Heb je aanvullingen? Laat dan een reactie achter onder dit artikel!

1. Verantwoordelijkheid binnen de school

Zorg dat de begeleiding binnen de school goed georganiseerd wordt en dat iemand hier verantwoordelijk voor is. Dan weten collega’s ook bij wie ze terecht kunnen voor hulp of met vragen.

2. Geduld en vertrouwen

Wees geduldig als leerkracht en geef zelfvertrouwen aan het kind, vier successen, wees gul met complimenten!

3. Leesplezier

Zorg voor leesplezier; wissel af in lesvormen: boekbesprekingen, tekeningen bij het boek, lees voor en zorg voor leuke boeken. Wanneer een boek niet leuk is, laat de leerling dan gewoon een ander boek uitzoeken.

4. Methode

Als veelgebruikte methodes worden Connect en de RALFI-methode genoemd. Bekijk daarbinnen altijd waar het kind nog moeite mee heeft: is het kind bijvoorbeeld een radende of een spellende lezer? Kies dan pas een strategie: lees zo rustig en nauwkeurig als je kan, of ga eens zingend lezen om het tempo op te hogen als nauwkeurig lezen al lukt.

5. Afstemmen

Stem goed af met anderen: andere leerkrachten, logopedisten, de behandelaar, de intern begeleider, het kind en de ouders. Betrek de leerling hier ook bij: wat heb jij nodig? Wees daarbij ook soepel bij het hanteren van regels, dat zijn tenslotte ook maar richtlijnen. Bekijk ook met de dyslexiebehandelaar hoe de behandeling aan kan sluiten bij de gebruikte taalmethode op school. Deel kennis met elkaar!

6. Compenserende middelen

Bekijk in het team welke compenserende middelen er allemaal zijn en waar ze voor ingezet kunnen worden. Gebruik die middelen ook. Laat ouders hierbij ook aansluiten. Een e-reader kan bijvoorbeeld heel prettig zijn zodat kinderen het lettertype kunnen vergroten en vlug kunnen bladeren.

7. Psycho-educatie

Gebruik psycho-educatie zodat kinderen inzicht krijgen wat dyslexie is. (Lees ook onze blog met 7 tips voor psycho-educatie bij kinderen met dyslexie.)

8. Terug naar de basis

Signaleer vroegtijdig en ga als het nodig is terug naar de basis van het inoefenen van klanken en maak dan gebruik van uitdagende materialen. Zet software in om de motivatie hoog te houden.

9. Voorbereiding op het VO

Bereid kinderen in groep 8 voor op het voortgezet onderwijs. Hoe leer je woordjes, welke software compenserende software is er, welke rechten heb je met dyslexie, bij wie kun je terecht op het voortgezet onderwijs met vragen over dyslexie?

Meer weten over IDEE?

Wil je meer weten over onze innovatieve dyslexiezorg IDEE? Je vindt hier meer informatie. We leggen uit waarom we de volgorde van zorg hebben omgedraaid en wat dat oplevert.

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.