Home » Artikelen » Aanmelden voor dyslexiezorg in tijden van Corona – Tijdelijke richtlijn

Aanmelden voor dyslexiezorg in tijden van Corona - Tijdelijke richtlijn

Datum: 15 februari 2021

Als leerkracht of intern begeleider/rt’er heb je ongetwijfeld een roerige, zware periode achter de rug. Wellicht worstelde je met de vraag hoe je extra hulp (op ondersteuningsniveau 3) voor lezen en/of spellen aan kon bieden. En hoe gaat dat nu dan met het aanmelden voor de vergoede dyslexiezorg? Goed nieuws: daar is een richtlijn voor bedacht – in samenspraak met het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie).

Voorop staat dat de leerling centraal staat: het is belangrijk dat deze kwetsbare groep kinderen op tijd de juiste zorg krijgt. Let wel: de richtlijn die nu geldt en hieronder wordt beschreven is tijdelijk van aard en wordt na afloop van de Corona-crisis opgeheven.

Update februari 2021

De richtlijnen van de eerste handreiking gelden nog steeds, maar Dyslexie Centraal heeft een aanvulling uitgebracht, getiteld ‘Aangepast toetsen en begeleiden voor EED, voorjaar 2021‘. In dit document worden de mogelijkheden voor het aangepast plannen en invullen van toets-afnamemomenten en de tijdige en adequate inzet van ondersteuning bij vermoeden van dyslexie geschetst. Ook is er een schema gemaakt waarin de mogelijke scenario’s voor toetsmomenten en ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 staat weergegeven.

Toetsen en ondersteuning bij (vermoeden van) EED in voorjaar 2021

Over de reguliere procedure bij toetsen en begeleiden van leerlingen met leesproblemen en een (vermoeden van) dyslexie is op Dyslexie Centraal veel informatie te vinden bij de afdeling Doen | Samenwerken bij EED. Hier vind je onder andere een infographic voor de inrichting van de Ondersteuningsniveaus 1 tot en met 4 en de Handreiking voor invulling van Ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van EED. Hieronder geven we mogelijkheden en adviezen voor aangepaste planning in toetsen en begeleiden die dit voorjaar ingezet kunnen worden.

Planning toetsen leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen

In januari of februari staat doorgaans voor alle leerlingen het halfjaarlijks toetsmoment voor het leerlingvolgsysteem (LVS) gepland. Dit halfjaarlijkse toetsmoment wordt ook gebruikt voor de verplichte meetmomenten in het kader van het traject van onderwijs naar zorg bij vermoeden van EED. Voor de afname bij alle leerlingen van dit LVS toetsmoment in voorjaar 2021 geldt het volgende:

  • Toetsmoment: uitgesteld toetsmoment, flexibel in te plannen, nadat de scholen weer geopend zijn – de M-versie van Cito LVS kan nog tot en met maart afgenomen worden – zie ook de informatie over flexibel toetsen en bijbehorende normen.
  • Voorwaarde: voorafgaand aan het LVS toetsmoment is ten minste 2 weken kwalitatief goed en in voldoende mate onderwijs gegeven, zie verder ook de informatie en aanbevelingen hiervoor van de toetsuitgevers, bijvoorbeeld van Cito.
  • Interpretatie: Houd bij de interpretatie van de toetsgegevens rekening met het daadwerkelijke onderwijsaanbod (fysiek en/of op afstand) en de kwaliteit van de geboden ondersteuning op ON2 en ON3.
  • Actie na toetsen: bij lage scores voor lezen / spellen kan eventueel een (gesubsidieerd) traject voor intensivering van het leesonderwijs opgestart worden.

Toetsen van leerlingen met vermoeden van dyslexie

Voor leerlingen met leesproblemen en vermoeden van dyslexie geldt dat zij in de periode januari – februari 2021 hun 2e of 3e meetmoment zouden moeten hebben, waarna ofwel de intensieve periode op ON3 volgt ofwel een eventuele doorverwijzing naar de zorg. Is de begeleiding van deze leerlingen in de voorafgaande periode op school en vervolgens op afstand van voldoende mate en kwaliteit geweest? Plan dan voor deze leerlingen dit meetmoment zo snel mogelijk in, zo nodig individueel, wacht niet tot een uitgesteld LVS meetmoment. Hiermee wordt het mogelijk om ook snel en adequaat vervolgacties in te zetten.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de hoofdmetingen, begeleiding en algemeen advies het document ‘Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021‘ van Dyslexie Centraal.

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ellen

5 juni 2020

Beste, Weet u door wie die 12 lessen betaald worden? Is dit voor de ouders, de school, de gemeente of de verzekering? En indien er sprake is van EED, worden de 12 dan alsnog vergoed? En als er sprake is van geen EED, moet het dan terugbetaald worden door één van de bovenstaande genoemde personen/ instanties? Hartelijk dank alvast voor de moeite, Ellen Jumelet Leusden

Judith Bosch

8 juni 2020

Beste Ellen, Als het kind na screening in aanmerking komt voor de vergoede zorg (dus voor die 12 behandelingen), dan wordt dit betaald door de gemeente. Na 12 sessies wordt de opbrengst van de behandelingen geëvalueerd. Kinderen die een verrassend sterke groei laten zien, worden alsnog terugverwezen naar school. Het vergoede bedrag hoeft niet terugbetaald te worden. Groet, Judith

Marieke Jol

9 juni 2020

Beste Loes, Dank je wel voor deze duidelijke uitleg. Ik vind het fijn dat dit op deze manier wordt opgepakt. Natuurlijk kijken wij goed naar onze leerlingen. Kinderen waarvan wij ons afvragen of er door de corona lock-down te weinig is gelezen bekijken wij kritisch voordat we aanmelden. Of we wachten met aanmelden tot er meer duidelijkheid is over het lezen. Goed dat kinderen niet buiten de boot vallen als wij toch een vermoeden hebben van dyslexie maar net niet voldoende kunnen aantonen dat wij en ouders met de kinderen intensief hebben geoefend.