Home » Artikelen » Alles wat je wilt weten over de WISC-V-NL

Alles wat je wilt weten over de WISC-V-NL

Datum: 22 augustus 2019

Hoe zit het precies met de WISC-V-NL? Wat zijn de verschillen met de WISC-III-NL? Wat kun jij met de informatie van een WISC-V-NL-afname? Hoe kun je een kind zo optimaal mogelijk begeleiden als je kijkt naar het onderwijs in jouw groep? Wordt er in de WISC-V-NL nog steeds gekeken naar de verbaal-performaal kloof? Allemaal vragen die je als intern begeleider of leerkracht op dit moment kunt hebben. Op dit moment switchen veel orthopedagogen en psychologen van de WISC-III-NL naar de WISC-V-NL, om meer zicht te krijgen op het intelligentieniveau van kinderen. Dat wordt versterkt nu de WISC-V-NL beoordeeld is door de Cotan (Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests).

Veranderingen

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: in de WISC-V-NL wordt niet meer gesproken over hèt IQ. Er wordt gekeken naar het betrouwbaarheidsinterval van het Totaal IQ en naar de betrouwbaarheidsintervallen van verschillende indexen, zowel primaire als aanvullende indexen. Hiermee kan een schatting gemaakt worden van het algemene intelligentieniveau bij kinderen van 6;0 tot 16;11 jaar. Dit kan betekenen dat een prestatie valt in verschillende classificatiegebieden (bijvoorbeeld laag tot gemiddeld), waardoor jij als onderwijsprofessional minder goed weet wat er van jou wordt gevraagd om dit kind goed te kunnen ondersteunen en begeleiden bij het leerproces.

De bekende, maar zeer discutabele verbaal-performaal-kloof is ook niet meer aan de orde. Wel wordt er gekeken naar de algemene taalvaardigheden (Verbaal Begrip Index), algemene leervaardigheden (Fluid Redeneer Index), visueel ruimtelijke vaardigheden (Visueel Ruimtelijke Index), werkgeheugen (Werkgeheugen Index) en verwerkingssnelheid (Verwerkingssnelheid Index). Ook kan er meer rekening gehouden worden bijkomende problemen, zoals met spraak- en/of taalproblemen (Niet Verbale Index, NVI) en problemen met het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid (Algemene Vaardigheids Index, AVI). De prestaties van het kind hebben een voorspellende waarde en geven aan in welke mate verwacht wordt dat er geprofiteerd kan worden van het onderwijsaanbod.

Wat levert het op en hoe verder?

Een WISC-V-NL-afname resulteert in een niveaubepaling, waardoor er meer zicht is op wat een kind nodig heeft binnen het onderwijs en vooral ook binnen de groep. Het geeft antwoorden op hoe we het onderwijs voor dit kind het beste vorm kunnen geven, zodat het kind er optimaal van kan profiteren. Beschikt het kind over voldoende talige capaciteiten om zichzelf te kunnen uiten, maar ook om goed de instructie te kunnen begrijpen? Is dit kind in staat om zelf voldoende structuur aan te brengen om zijn dag- of weektaak te kunnen maken? In welke mate is de betrokkenheid en sturing van de leerkracht nodig om tot verwerking van de opdrachten te kunnen komen? Beschikt het kind over voldoende auditieve en visuele geheugencapaciteiten? Kan het kind de lesstof voldoende vlot op papier verwerken? Kortom, het geeft een beter beeld van de (onderwijs)behoeften van het desbetreffende kind.

Echter, om de problemen van een kind goed te kunnen doorgronden is alleen een WISC-V-NL-afname onvoldoende. Juist de aanvullende informatie van ouders, leerkrachten, logopediste, fysiotherapeut en andere betrokkenen bij het kind maken het plaatje compleet. Het afnemen van een WISC-V-NL-afname kan echter wel essentiële informatie opleveren.

Praktische en informatieve bijeenkomst

Wil je meer weten over de WISC-V-NL en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar het praktisch handelen in de klas? Kom dan op woensdag 25 september 2019 van 14:00 tot 16:00 uur naar Marant voor een praktische en informatieve bijeenkomst over de WISC-V-NL. Ben je nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan direct in!

Datum: woensdag 25 september 2019
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Nieuwe Aamsestraat 84a, 6662 NK Elst (GLD)

De betaling verloopt via iDEAL of creditcard. Na betaling ontvang je een betalingsbewijs per e-mail, die je eventueel voor een declaratie kunt gebruiken.

  • Persoonsgegevens

    In onze nieuwsbrief lees je o.a. leuke tips, interessante artikelen en meer!
  • Prijs

  • € 0,00
  • Akkoord

Deel dit artikel
Auteurs

Mariska van der Vliet-de Keizer

Mariska van der Vliet-de Keizer is orthopedagoog-generalist bij Marant Behandelpraktijk. Ze is verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele dyslexieproces; van de screening van het dossier v…

Meer over Mariska van der Vliet-de Keizer

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.