Home » Artikelen » Als de dyslexiebehandelingen erop zitten, wat dan?

Als de dyslexiebehandelingen erop zitten, wat dan?

Datum: 16 oktober 2017

Afgelopen september organiseerden we een Proeverij, een open dag, bij Marant. Ouders, kinderen en onderwijsprofessionals kwamen bij ons proeven van heerlijke workshops. Na afloop stuurden we een enquête naar de bezoekers met de vraag over welke onderwerpen ze meer zouden willen weten. Daaruit kwam naar voren dat ouders en leerkrachten graag meer informatie willen over de periode ná dyslexiebehandelingen. Hoe ga je als ouders en leerkracht verder met het ondersteunen van een kind dat dyslexie heeft? Deze informatie delen wij, als toetje van de Proeverij, graag met jullie!

Zorgtraject

Een dyslexietraject vanuit de zorg is erg intensief. Wekelijks oefenen ouders thuis en de behandelaar op school met het kind; het liefst ondersteund vanuit de leerkracht of Intern Begeleider (IB’er) van de school. Het traject duurt ruim een jaar. Daarna valt er één schakel weg, namelijk de behandelaar. Hoe ga je dan verder?

Tijdens het behandeltraject werken we al toe naar het moment waarop de behandelaar wegvalt en het kind, met steun van ouders en school, zelf verder gaat. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Leesplezier

Het allereerste doel van de behandeling is het krijgen van plezier in het lezen. Wat je leuk vindt om te doen, doe je vaker. We kijken samen met kinderen naar boeken en teksten die ze graag willen lezen. We stimuleren het lezen van leuke boeken, we lezen voor en samen en hopen zo dat het plezier weer terugkomt. Dit heeft een effect op de langere termijn.

Zelfversterking

We leren kinderen zelf te lezen, zonder hulp van anderen. Wat moet je doen als je een lastige tekst voor je krijgt? Hoe lees je langere woorden zelf? Door het versterken van die vaardigheden krijgen kinderen het lezen onder de knie.

Ouders

Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna is een zeer grote rol weggelegd voor ouders. Tijdens de behandeling zijn ze actief betrokken bij de behandeling. We houden ouders op de hoogte via het logboek dat wekelijks in Letterlicht te lezen is en via filmpjes. Wanneer ouders goed weten wat en hoe hun kind iets leert, kunnen ze nog beter helpen. Thuis wordt er samen geoefend en samen gelezen. Wanneer er vragen zijn staat de behandelaar klaar met tips en trucjes over motivatie en omgaan met leesfouten.

Aansluiten bij school

Doordat we de spellingregels van de school in Letterlicht hebben gegoten, spreken we dezelfde taal. We vinden het belangrijk dat kinderen niet dubbel hoeven te leren. Het is immers al lastig genoeg! Door de taal van de spellingmethode van school in Letterlicht te gebruiken, maken we een koppeling met wat er in de klas gebeurt. Op de spellingsteunkaarten is ruimte voor de naam van de regel in de klas. De steunkaarten worden in de klas gebruikt. Zo zijn we er altijd een beetje bij. Ook na de behandeling blijven de steunkaarten op school en kunnen ze er altijd bij gepakt worden.

Materialen

Niet alleen de spellingsteunkaarten worden ingezet om het kind te ondersteunen. We hebben ook een hele gave boekenlegger van AAP. Op deze boekenlegger staan manieren waarop je woorden en zinnen kan lezen. We gebruiken deze boekenlegger niet alleen in de behandeling, maar hij gaat ook met het kind mee naar huis. De ouders krijgen een handleiding bij de boekenlegger zodat ze ook thuis gericht kunnen helpen bij het lezen. Een kind hoeft na de behandeling niet elke dag met de boekenlegger te blijven lezen, maar je weet als ouder wel welke korte hint je kunt geven wanneer er een moeilijk woord of een lastige zin staat.

Dizzy

Leren met behulp van een spelletje? Dat kan! Dizzy is een heel bijzonder spel, speciaal gemaakt voor kinderen met dyslexie. We spelen dit geheugenspel met klanken en symbolen tijdens de behandeling en geven het als cadeau mee naar huis. Zo kan er thuis ook op een goede en leuke manier geoefend worden. Daarnaast hebben we meerdere spelvarianten bedacht zodat ouders het thuis op vele manieren kunnen inzetten. Ook na de behandeling kun je het blijven spelen!

Compenserende middelen

Wanneer het zorgtraject stopt geeft de behandelaar adviezen over het gebruik van compenserende middelen, oftewel hulpmiddelen. Dit gebeurt altijd in overleg met de school. Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt naar wat het kind echt helpt.

Toetje

Het traject loopt dus een soort van door, ook al wordt een kind niet meer iedere week behandeld. Onze manier van werken blijft terugkomen in het lezen en het spellen. We hebben een hoop kennis overgedragen aan ouders en aan de leerkracht op school. Daarnaast zijn er flink wat materialen waarmee het kind zowel thuis als op school kan werken. Maar het aller-allerbelangrijkste: we hebben het kind het vertrouwen gegeven dat het ZELF weer verder kan!

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.