Home » Artikelen » Betere schoolleiders, betere lessen

Betere schoolleiders, betere lessen

Datum: 21 april 2015

De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van schoolleiders in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het onderzoeksrapport De kwaliteit van schoolleiders beschrijft klip en klaar dat er een direct verband is tussen de kwaliteit van de schoolleiding en de kwaliteit van de lessen. Hoe hoger de kwaliteit van de schoolleider, hoe hoger de kwaliteit van de lessen die leraren geven. Een mooie conclusie, want die biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering.

Aandacht voor het leerproces

Het rapport begint positief: ‘Schoolleiders functioneren naar behoren. Ze hebben draagvlak in hun team, bouwen vertrouwen op, kennen hun omgeving en bevorderen professionalisering van hun leraren.’ Maar vervolgens zijn er wel punten die beter kunnen: ‘Daarentegen hebben ze moeite met het anticiperen op risico’s en dilemma’s, het oplossen van complexe problemen en het doelgericht gebruiken van gegevens om de school te verbeteren.’ Voor de adviseurs en trainers van Marant zijn dit herkenbare notities. Ook wij constateren in de contacten met schoolleiders grote verschillen in aandacht voor het onderwijsleerproces en in de mate van gerichte sturing op opbrengsten.

Accentverschuiving

In de taken van de schoolleider heeft er de laatste jaren een duidelijke accentverschuiving plaatsgevonden. Veel meer dan voorheen moet de schoolleider zich nu ook richten op de onderwijsresultaten en opbrengsten. Geen wonder dat niet iedere schoolleider daar al even goed in thuis is. Het rapport laat zien dat een derde van de schoolleiders op deze aspecten nog onvoldoende scoort. Tijd dus om daar verbetering in aan te brengen en te investeren in professionalisering. En de constatering van het onderzoek dat betere schoolleiders een directe sleutel zijn naar beter onderwijs, moet daarvoor een extra stimulans zijn.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Overigens wijst het rapport ook op de verantwoordelijkheid van besturen bij het bewaken en bevorderen van kwaliteit. ‘Besturen kunnen en moeten hun schoolleiders stimuleren en faciliteren in hun verder professionalisering.’ En ‘Het is dan ook van belang dat schoolleiders kunnen beschikken over voldoende ruimte en faciliteiten die hen in staat stellen hun leidende functie voldoende uit te voeren en hun kwaliteit verder te ontwikkelen.’ Bestuurders zelf hebben dezelfde sterke en zwakke punten als hun schoolleiders. Ook op dat niveau zijn vergelijkbare verbeteringen wenselijk.

Meten en ondersteunen

Marant biedt begeleiding bij de complexe vraagstukken en dilemma’s waar de schoolleider van nu voor staat. Dat begint met het in kaart brengen van de eigen situatie. Wij doen nulmetingen en bieden een context waarin de schoolleider kan reflecteren met gelijken. Vervolgens kunnen wij als gids optreden in het nieuwe aandachtsveld: sturen op opbrengsten. Voor schoolleiders met een sterke focus op ‘relatie’ is namelijk nog veel winst te behalen op het terrein van taakgerichte sturing.

Meer informatie

Bent u benieuwd waar u staat als schoolleider? Met name op de nieuwe taakgebieden? Wij informeren u graag over de trajecten waarin wij ondersteunen. Neem contact op met ons Projectbureau via interstudie@marant.nl.

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ruud Fabrie

30 augustus 2018

Graag contact over mogelijkheden van scholing en begeleiding. met vr gr ruud fabrie, directeur Duinoordschool 06-53756686