Home » Artikelen » Chronisch of langdurig ziek en examen doen: dit zijn de mogelijkheden

Chronisch of langdurig ziek en examen doen: dit zijn de mogelijkheden

Datum: 29 augustus 2019

Bespreek nu al de mogelijke aanpassingen in het examenjaar!

Chronische en langdurige ziektes komen onder jongeren regelmatig voor. Grote kans dat er een leerling met een chronische of langdurige ziekte op jouw school zit en dit schooljaar examen doet. Misschien heeft deze leerling het tot nu toe ‘gewoon’ gered. Toch is het zinvol om nu al te bespreken wat er rond het examen nodig en mogelijk is aan aanpassingen voor deze leerling. Beter goed voorbereid zijn, dan achteraf concluderen dat de leerling door gebrek aan aanpassingen is gezakt.

Volgens consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) Dorry Sleutels komt het voor dat scholen of leerlingen de mogelijkheden rondom aanpassingen niet volledig kennen. Het uitgangspunt is dat een ziekte of beperking de toegankelijkheid tot een examen niet mag verhinderen. De wijze van afname kan op verschillende manieren aangepast worden aan de mogelijkheden van de kandidaat. De examens moeten wel de voorgeschreven stof dekken, dus minder toetsen mag bijvoorbeeld wel, maar delen van de verplichte stof weglaten mag niet.

Mogelijke aanpassingen

Deze aanpassingen zou je als school wel mogen bieden:

  • Verlenging van tijd voor toetsen en examens
  • Inhalen van toetsen en examens op een ander tijdstip
  • Aanpassing van schoolexamens
  • Vrijstelling voor het vak lichamelijke opvoeding
  • Het minder arbeidsintensief maken van verplichte examenonderdelen
  • Spreiding van het centrale examen over het eerste, tweede en derde tijdvak (in mei, juni, resp. augustus)
  • Spreiding van het eindexamen over twee schooljaren
  • Afname van examens op een andere locatie (thuis of in het ziekenhuis)

Raadpleeg voor de zekerheid wel even de Ziezon-brochure ‘Op weg naar het diploma’. Hierin staat de regeling precies beschreven.

School kan daarbij vragen om een deskundigenverklaring van een behandelaar (bijvoorbeeld een arts of psycholoog), waaruit blijkt dat de gevraagde aanpassing noodzakelijk is. De meeste aanpassingen moet de school melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Over verdergaande aanpassingen kan de school overleggen met het College voor Toetsen en Examens.

Meer informatie en vragen

Heb je vragen over jouw (chronisch) zieke leerling in het examenjaar? Raadpleeg de Ziezon-brochure of neem contact op met Onderwijs ondersteuning zieke leerlingen van Marant.

Deel dit artikel
Auteurs

Dorry Sleutels

Dorry Sleutels is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij Marant Behandelpraktijk. Zij adviseert  en ondersteunt scholen bij het bieden van passend onderwijs voor ernstig zieke, chr…

Meer over Dorry Sleutels

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.