Home » Artikelen » De informele leerroute in het herregistratietraject

De informele leerroute in het herregistratietraject

Datum: 10 april 2017

Sinds 2013 kunnen schoolleiders zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders naar de herregistratie toe. Onze experts Lida Beers, Arjan Baak, Jan van Leeuwen en Dorine Bakker bloggen over het Schoolleidersregister PO en de (her)registratie. De eerstetweede en derde blog verschenen onlangs; het vierde blog is van de hand van Dorine Bakker en gaat over de informele leerroute bij de herregistratie.

Welke mogelijkheden heb ik als ik voor de informele route kies?

Informeel leren staat voor leren op de werkvloer: je werkt aan je eigen situatie op je eigen school. Ben je als schoolleider bijvoorbeeld bezig met het implementeren van gepersonaliseerd leren of werk je aan een nieuwe visie? De ontwikkelingen die je doormaakt kunnen worden gebruikt in jouw herregistratietraject. Ook het bezoeken van congressen of het lezen van vakliteratuur vallen onder informeel leren. Leren doe je immers altijd en overal!

Informeel leren is dus een heel persoonlijk proces: je kiest zelf waar je aan wilt werken en wat je wil bereiken. Het helpt om van tevoren te besluiten waar je je precies in wilt ontwikkelen en bij welk professionaliseringsthema dat aansluit. Op die manier creëer je focus in je leren en is het gemakkelijker om inzichtelijk te maken waar je aan gewerkt hebt, zodat de ontwikkeling uiteindelijk getoetst of beoordeeld kan worden. Dat is een vereiste voor de herregistratie.

Wat zijn de voordelen van de informele route t.o.v. de formele route?

Bij een informeel traject zit je aan het stuur van je eigen ontwikkeling. Je bepaalt zelf hoe je jouw herregistratietraject indeelt en wie je daarbij inschakelt. Je kunt alles op je eigen manier, in je eigen tijd en op je eigen school vormgeven. Je kunt gebruik maken van ondersteuning zoals dat voor jou en jouw vraagstukken goed werkt, bijvoorbeeld door coaching, deelname aan reflectiegroepen of het volgen van congressen of cursusdagen. Je ontwerpt je eigen maatwerktraject en kunt dat precies laten aansluiten bij wat jij wilt ontwikkelen en waar je met je organisatie aan werkt.

Wil je alles alleen doen? Dat kan. Je houdt dan tijdens het traject een portfolio bij en trekt aan de bel bij het Schoolleidersregister PO als je een thema wil afronden. Je wordt dan door een andere schoolleider of een professioneel beoordelaar gevalideerd. Ook Marant Interstudie is bevoegd om deze portfolio’s de beoordelen en valideren.

Je kunt er ook voor kiezen om je te laten begeleiden tijdens het traject. Bij Marant Interstudie kun je bijvoorbeeld kiezen voor Development@Work. Daarbij kun je nog steeds je professionaliseringsprogramma naar eigen wens invullen, maar krijg je de nodige ondersteuning zodat je zeker weet dat je eigen ontwikkeling straks voldoet voor de herregistratie. Het traject bestaat uit een intakegesprek aan het begin (waar sta je en waar wil je naar toe), het formuleren van de leeractiviteiten, tussentijdse coaching en jaarlijks een valideringsgesprek waarin we je vooruitgang bespreken en je helpen om deze ‘registerproof’ inzichtelijk te maken.  Het is ook mogelijk het traject uit te breiden, bijvoorbeeld met een startassessment, deelname aan opleidingen, thematische intervisie of intensievere coaching.

Op welke manier kan een informeel programma een constructieve bijdrage leveren aan mij of mijn organisatie?

Het informele traject is uitermate geschikt voor de schoolleider die direct een duurzaam resultaat wil zien: persoonlijke ontwikkeling kan namelijk gekoppeld worden aan organisatieverbetering. Stel dat je bezig bent met nieuwe huisvesting van jouw school(organisatie). Dit is nieuw terrein voor je, dus je bent wellicht wat onzeker over het project. Je kunt dit project gebruiken voor het informele traject: huisvesting valt, net als Inrichting van het onderwijs en Organisatie van de school, onder ontwikkelthema 2 – Regie en strategie. Je bepaalt dus een persoonlijk doel en wordt gedurende het traject gecoacht. Zo is de kans op het slagen van het project groter en wordt tegelijkertijd aan de herregistratie-eis voldaan.

Hoeveel tijd en geld ben ik aan zo’n informeel programma kwijt?

Dat is volledig afhankelijk van jouw proces en de invulling daarvan. Je kunt je eigen leerproces over de volledige vier jaar verspreiden. Je kunt er ook voor kiezen om gedurende een bepaalde periode intensiever met je ontwikkeling bezig te zijn, bijvoorbeeld omdat er dan iets speelt in je schoolpraktijk dat aansluit bij je leervragen. Ook wat kosten betreft is het erg afhankelijk van jouw proces. Als je veel zelf kunt en wilt doen, blijven de kosten laag. Als je een volledig Development@Work-traject wilt doorlopen, waarbij je veel begeleiding krijgt en waarbij de validering is inbegrepen, moet je rekening houden met zo’n €1500 per jaar.

Deel dit artikel
Auteurs

Dorine Bakker

Dorine Bakker is senior trainer/adviseur bij Marant Interstudie. Zij helpt onderwijsorganisaties en onderwijsprofessionals met vraagstukken op gebied van organisatieverbetering en leiderschapsontwi…

Meer over Dorine Bakker

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Annemiek Breimer

16 september 2017

Graag zou ik meer informatie ontvangen over informeel leren en de kansen die deze vorm van leren mij biedt. Groeten, Annemiek Breimer

Annemiek Breimer

27 mei 2019

Ik volg de HRM a en B opleiding bij IMK. Voldoet dit voor de herregistratie? Of moet hier het informele leren traject voor worden gevolgd? Tip...op jullie site staat foute ipv route. Groeten, Annemiek Breimer.