Home » Artikelen » De Luizenmoeder: zo participizza je met ouders! [Recap + tips]

De Luizenmoeder: zo participizza je met ouders! [Recap + tips]

Datum: 29 januari 2018

De makers van De Luizenmoeder, de hitserie die sinds drie weken miljoenen kijkers trekt, hebben het voor elkaar gekregen dat volwassenen elkaar vanaf nu begroeten met ‘Halló allemaal, wat fijn dat je er bent!’. Klappen inclusief. Er zijn inmiddels ook mokken, tassen en klokken te koop met de teksten van de eh… bijzóndere Juf Ank. Tijd voor een wekelijkse recap van De Luizenmoeder op Marant.nl, inclusief wat tips voor leerkrachten, directeuren en ouderraadvoorzitters om situaties uit de afleveringen wat handiger aan te pakken.

De derde aflevering van De Luizenmoeder staat in het teken van de verjaardag van Floor, de dochter van Hannah. Samen hebben ze onwaarschijnlijk hard aan een traktatie, twaalf perenmuisjes, gewerkt. Los van het feit dat dit niet genoeg zal zijn voor de gemiddeld 23,4 leerlingen in een schoolklas, komt de traktatie de klas niet in. Hannah heeft zich namelijk niet verdiept in het verjaardagsprotocol en wist niet dat ze via de groepsapp de traktatie moest aankondigen. Nu trakteert klasgenoot Jasper al.

“Aiii… Perenmuizen met dropoogjes! Dát is jammer.” © AVROTROS

Om het allemaal nog erger te maken hebben de perenmuisjes ogen van dropjes en dat strookt dan weer niet met de richtlijnen van het traktatiebeleid. Tot overmaat van ramp heeft Floor ook nog eens de ‘verkeerde’ kinderen uitgenodigd VIA EEN KAARTJE DAT WERD UITGEDEELD OP HET SCHOOLPLEIN. Dat kan niet goed gaan en dat doet het dan ook niet.

Ondertussen speelt zich nog een ander drama af op De Klimop. Nancy, de voorzitter van de ouderraad, balanceert op het randje van instorten. Ze moet namelijk de ‘groenevingermoeders’ vervangen, de herfsttafel maken én een lastig gesprek met haar man voeren. Directeur Anton lost op zijn manier het probleem op door er nóg een activiteit aan toe te voegen: een ouderavond. Tijdens deze ouderavond zal het ouderparticipatieprobleem worden besproken onder genot van een stuk pizza. Een participizza-avond!

“En ik… ik ben de trotse herder van deze kudde.” © AVROTROS

Tijdens de participizza-avond loopt de spanning hoog op. De discussie gaat in plaats van ouderparticipatie over de uitnodigingen voor de verjaardag van Floor. Er wordt volop etnisch geprofiteerd en etisch geprofileerd, tot de bom barst en Nancy en Hannah de klas uitstormen. Gelukkig niet voor lang, want de volgende dag wordt alsnog met vereende krachten de herfsttafel in elkaar gezet.

“De herfst gaat over vergankelijkheid. Dat je ergens geen voeding meer uithaalt. Want loslaten is nodig om sterker in het leven te staan.” © AVROTROS

5 tips om ouderparticipatie wat soepeler te laten verlopen

Definieer wat je van ouders verwacht (en wees soepel)

Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid zijn niet hetzelfde. Het is goed om dit in je achterhoofd te houden. Alle ouders zijn namelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. De ene ouder wat meer dan de andere, en de ene wat zichtbaarder dan de andere. De meeste ouders doen wat ze kunnen; als ze niet meer kunnen bijspringen, heeft dat vaak een goede reden. Ouderparticipatie is heel breed en iedere ouder vindt zijn plek daar wel in. Van ‘ga mee op schoolreisje en houd een oogje in het zeil’ tot ‘help ons bij de uitvoering van ons onderwijs’. Jullie hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: een optimale ontwikkeling van het kind.

Help ouders bij hun begeleiding

Ouderparticipatie beperkt zich niet tot de school en gaat ook over extra aandacht en hulp thuis. Maak als leerkracht inzichtelijk hoe je werkt, zodat ouders hun kinderen thuis beter kunnen helpen. Organiseer bijvoorbeeld een stoomcursus voor samenlezen en film dit (of zet een presentatie online), zodat ouders weten op welke manier ze hun kind het beste kunnen helpen. Wellicht heeft jouw school een ouderportaal? Hier zou je dergelijke instructies of informatie over een methode of project kunnen plaatsen.

Organiseer een ouderavond over betrokkenheid

Vaak organiseren scholen aan het begin van het jaar een informatieavond. Op deze avond wordt besproken wat het kind dit jaar gaat leren en/of doen. Veel nuttiger zou het zijn om deze avond te besteden aan de betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind. Hoe kunnen ouders hun kind dit jaar optimaal ondersteunen? Wat moeten ze daarvoor weten en kunnen?

Wees concreet in wat je nodig hebt

Maak je vraag concreet. Wat heb je nodig en wanneer? Ouders zijn eerder geneigd om concrete ‘klusjes’ aan te nemen dan zich te verbinden aan een taak ‘die vier keer per jaar plaatsvindt op tijdstippen die later bekend worden gemaakt’. Denk ook na over de tijdstippen waarop je hulp nodig hebt. Zou een klas bijvoorbeeld ook op een zondagmiddag versierd kunnen worden?

Maak communicatieafspraken

De meeste scholen hebben afspraken over de manier waarop leerkracht en ouders met elkaar communiceren. Is het nodig dat je altijd bereikbaar bent, of dat je drie keer per jaar een tienminutengesprek voert? Zou je niet kunnen afspreken dat je elkaar alleen treft als het nodig is? Of dat je als leerkracht niet per WhatsApp, maar alleen per mail bereikbaar bent? In goed overleg kun je dit met de ouders van de leerlingen afspreken. Het scheelt een heleboel gedoe en irritaties!

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Sonja Bruggeman en Sanne Kokkeler.

De afbeeldingen zijn eigendom van AVROTROS.

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.