Home » Artikelen » Dit is het effect van voorlezen

Dit is het effect van voorlezen

Datum: 18 januari 2021

Waarom is het eigenlijk zo goed om je kind voor te lezen? Wanneer moet je beginnen met voorlezen? En wat kunnen scholen doen om het (voor)lezen te stimuleren? 

Je kunt het beste zo vroeg mogelijk beginnen met voorlezen. Hoe jonger ouders beginnen met voorlezen, hoe groter de woordenschat van een kind op tweejarige leeftijd. De Leesmonitor schrijft: Baby’s die worden voorgelezen, lopen op een leeftijd van 15 maanden voor in hun taalontwikkeling, en breiden die voorsprong vervolgens verder uitBaby’s die meer dan 10 minuten per dag worden voorgelezen, hebben een 2,5 keer zo grote kans om met een voldoende woordenschat aan school te beginnen.” Wist je dat je bij de Bibliotheek een gratis Boekstartkoffertje op kunt halen voor jouw babyIn het BoekStartkoffertje zitten twee leuke boekjes, samen met handige en leuke voorleestips. 

Voorlezen en het effect op schoolprestaties 

Kinderen die worden voorgelezen, kunnen in de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs beter meekomen. Zij zijn thuis in aanraking geweest met letters en woorden en hebben een voorsprong op kinderen die niet of weinig voorgelezen zijn. De Leesmonitor: “De effecten reiken ten minste tot het eind van de basisschool. Dan lopen kinderen die als kleuter zijn voorgelezen nog altijd voor op leesvaardigheid en bredere cognitieve vaardigheden.” 

Het effect van plaatjes 

De meeste kinderboeken zijn mooi geïllustreerd, en dat is met een reden. De plaatjes geven het kind extra informatie over het verhaal en zorgen ervoor dat een kind bijvoorbeeld het woord ‘hond’ aan de afbeelding van een hond koppelt. Ook helpt het kinderen op moeilijke, onbekende woorden beter te onthouden en het verhaal beter te begrijpen.  

Steeds weer hetzelfde boekje 

Wil jouw kind steeds uit hetzelfde boekje voorgelezen worden? Dat is juist goed! Nou ja, voor het kind dan. De Leesmonitor: “Het resultaat van voorlezen groeit als er vormen van herhaling zijn. Dat is het geval als hetzelfde verhaal meerdere keren wordt voorgelezen, of wanneer dezelfde woorden meermaals voorkomen in de tekst. Herhaling zorgt er niet alleen voor dat kinderen méér woorden leren, maar ook dat hun begrip van de woorden diepgaander is.” 

Interactief voorlezen 

Met alleen voorlezen bereik je al deze voordelen helaas niet: het is belangrijk dat je kind actief betrokken is bij het verhaal. Juf Maaike, die ook coördinator bij de VoorleesExpress is, schrijft op haar blog: “Door middel van interactief voorlezen betrek je kinderen meer. Kinderen krijgen zelf een rol in de activiteit en worden gemotiveerd om actief mee te doen. Hierdoor gaat de taal een veel grotere rol spelen bij het kind zelf. Daarnaast kun je met activiteiten meer aansluiten op de behoeften en voorkeuren van het kind. Niet ieder kind kan bijvoorbeeld een heel boek lang stil zitten, maar dat hoeft hierbij ook helemaal niet! Op haar blog vind je tips hoe je het voorlezen interactief kunt maken. 

Tips bij het (voor)lezen

Ben jij leerkracht of IB’er? Dan merk je wellicht dat het niet altijd gemakkelijk is om alle ouders te stimuleren om aan hun kind voor te lezen. Of misschien heb je als ouder moeite om goed voor te lezen.  

Misschien heb je iets aan deze tips: 

  • Heeft jouw school een bibliotheek, waar kinderen boeken kunnen lenen? Soms is de drempel te hoog om naar een ‘echte’ bibliotheek te gaan. In de schoolbibliotheek kunnen kinderen laagdrempelig boeken lenen. De school kan zelf een bibliotheek opzetten, maar ook samenwerken met De Bibliotheek. Je vindt hier meer informatie daarover.  
  • Zijn er op jouw school ouderbijeenkomsten over lezen? Als ouder kun je dit aan de leerkracht van jouw kind vragen. Als school kun je ouderbijeenkomsten organiseren die op (voor)lezen gericht zijn. Leg ouders uit hoe ze interactief kunnen voorlezen en op welke manier kinderen het meeste gebaat zijn bij voorlezen. Je kunt ook een kort filmpje maken waarin een leerkracht of IB’er dit uitlegt.  
  • Als school: zorg dat ouders bij je terecht kunnen als het over dit onderwerp gaat; maak zichtbaar dat dit een onderwerp is dat besproken kan worden. Plaats het bijvoorbeeld op de schoolwebsite, in de nieuwsbrief, op sociale media, etc.  
  • Als ouder: je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Ken je de Voorleesexpress al? Dan komt er een half jaar lang iedere week iemand langs om jouw kind(eren) voor te lezen, en om jou tips te geven. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.  
Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.