Home » Artikelen » Dyslexiebril, leesliniaal, voedingssupplementen: welke hulpmiddelen kan een kind met dyslexie gebruiken?

Dyslexiebril, leesliniaal, voedingssupplementen: welke hulpmiddelen kan een kind met dyslexie gebruiken?

Datum: 3 januari 2022

Je kind heeft moeite met lezen. Als ouder verdiep je je in welke hulpmiddelen er allemaal zijn. “Even” googelen en je raakt al gauw verstrikt in alle informatie die je op het web vindt. De ene website zegt het een en de andere het ander. Wij zetten een aantal middelen op een rij die worden aangeboden. Wat zijn de voor- en nadelen?

Een aantal hulpmiddelen bij dyslexie

Behandelmethodes met beelddenken

Beelddenken wordt nogal eens in één adem met dyslexie genoemd. De theorie hierachter is dat kinderen met dyslexie meer in beelden denken dan in talige informatie. Je zou het kunnen zien als het onthouden van woorden als geheel, net als hoe je logo’s als geheel onthoudt. Dit zou de reden kunnen zijn van het leesprobleem. Behandelmethodieken die hiervan uitgaan focussen meestal op het bewust gebruik leren maken van woordbeelden (het beeld van het woord, dus hoe de letters er samen uitzien; bijvoorbeeld boek). Dit in tegenstelling tot het lezen van de losse letters in een woord en het samenvoegen daarvan (het verklanken van woorden), zoals kinderen het in groep 3 aangeleerd krijgen (b-oe-k).

De effecten van deze behandelmethodieken zijn tot op heden niet wetenschappelijk bewezen. Daarnaast wordt bij deze theorie vaak al vroeg ingezet op compenserende middelen (bijvoorbeeld voorleessoftware) in plaats van op het verbeteren van het leesproces.

De dyslexiebril

In sommige landen zweren ze erbij; de dyslexiebril. Het idee achter deze bril is dat kinderen met dyslexie een bepaalde afwijking hebben in hun hersenen. Dit leidt tot visuele vervormingen, zoals het bewegen/dansen van letters. Het toepassen van kleur zou de ogen kalmeren en het dansen verminderen.

Naast deze gekleurde dyslexiebril bestaat er ook de prismabril. Dit is een bril met speciaal geslepen glazen. De prismabril wordt in tegenstelling tot de gekleurde dyslexiebril door een optometrist aangemeten. Wanneer er sprake is van een verstoorde oogfocus (fixatie disparatie), kan deze bril worden ingezet. Deze bril wordt kortom vaak ingezet wanneer de oogspieren niet op de goede manier focussen. Deze bril gaat dan ook uit van een medisch-visueel probleem.

Voor beide hulpmiddelen ontbreekt het wetenschappelijk bewijs dat zij daadwerkelijk effectief zijn.

De leesliniaal

De leesliniaal gaat net als de gekleurde dyslexiebril uit van kleuren. De leesliniaal is eigenlijk een liniaal met een gekleurde streep erin. Hierdoor krijgt de tekst meer contrast. Daarnaast kan de leesliniaal ook meer houvast geven aan waar een kind is in de tekst. Ook bestaan er leeslinialen met een soort schuifje erin dat je per woord kunt meebewegen. Het effect van de leesliniaal is niet aangetoond.

Stimulatie van de hersenhelften

Onderzoek heeft laten zien dat de hersenen van kinderen met dyslexie anders werken dan de hersenen van kinderen zonder dyslexie. Naar aanleiding hiervan zijn methodes opgesteld die de hersenhelften trainen. Het is alleen niet duidelijk of de methodes helpen. Hoewel sommige onderzoeken vooruitgang van deze trainingen tonen, laten andere onderzoeken geen vooruitgang zien. Het is dan ook de vraag of deze vooruitgang het gevolg is van de training.

Voedingssupplementen/medicijnen

In verschillende onderzoeken is geprobeerd een verbinding te vinden tussen bepaalde voedingsmiddelen en dyslexie. De meest bekende voorbeelden zijn Piracetam en visolie (Omega 3). Dit zouden bevorderende middelen zijn voor het leren en voor het geheugen. Een specifiek effect hiervan op dyslexie is echter niet aangetoond.

Dyslexielettertype

Het wordt het Dyslexie Font genoemd; een lettertype dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen met dyslexie. Aanbieders suggereren dat deze lettertypen prettiger te lezen zijn voor kinderen met dyslexie. Ook dit is onderzocht, maar zonder duidelijk resultaat: het lezen met een dyslexielettertype bleek de leessnelheid en accuratesse van kinderen niet rechtstreeks te verhogen. Het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) raadt aan om in plaats van een dyslexielettertype de regels te hanteren die – niet alleen voor kinderen met dyslexie, maar voor alle kinderen – kunnen helpen: een lettergrootte van 12 of 14, voldoende afstand tussen de letters, woorden en regels. Het belangrijkste blijft om teksten te lezen die aansluiten bij de interesse van je kind en om zoveel mogelijk leeskilometers te maken.

Hulpmiddelen om dyslexie te genezen? Helaas niet!

Er zijn dus veel hulpmiddelen waarvan beweerd wordt dat ze dyslexie kunnen genezen. Helaas bestaat een echt geneesmiddel voor dyslexie niet. Ook is van veel hulpmiddelen de effectiviteit niet aangetoond.

Heb je zelf ervaringen met een van bovenstaande (of andere) hulpmiddelen? We horen het graag!

Verder lezen & informatieavond

Wil je meer weten over andere (compenserende) middelen die kunnen worden ingezet voor dyslexie? Lees dan bijvoorbeeld ook onze eerdere blogs Compenserende middelen bij dyslexie en Niet lui van digitale compenserende middelen bij dyslexie. We organiseren ook informatieavonden over hulpmiddelen bij dyslexie.  

Deel dit artikel
Auteurs

Maaike ten Buuren

Maaike is orthopedagoog bij Marant Behandelpraktijk. Ze ondersteunt kinderen met leerproblemen door middel van behandelingen op het gebied van lezen en spellen.

Naast haar opleiding tot orthoped…

Meer over Maaike ten Buuren

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.