Home » Artikelen » Een kijkje in de digitale klas van leraar Tom

Een kijkje in de digitale klas van leraar Tom

Datum: 30 maart 2020

Het zijn bijzondere tijden voor leraren. Normaal gaan ze iedere dag met een broodtrommel onder hun arm naar school, maar nu moeten ze vanuit huis werken. We spreken met een paar leerkrachten uit het primair onderwijs en docenten uit het voortgezet onderwijs over het organiseren van onderwijs op afstand, maar ook over hun dagindeling en het missen van hun leerlingen. Deze keer: Tom, leraar/coach bij Agora op het Montessori College in Nijmegen.

Biografie

  • Naam: Tom
  • Leeftijd: 31
  • Functie: Leraar/coach bij het Agora-onderwijs
  • School: Montessori College in Nijmegen

Ha Tom! Agora-onderwijs… wat is dat precies?

“Agora is een nieuw onderwijsconcept, dat op de Niekée school in Roermond al een tijdje succesvol draait. Sinds 2018-2019 kun je als nieuwe leerling op het Montessori College ook kiezen voor deze onderwijsvorm. We zijn nu met ons tweede schooljaar Agora-onderwijs bezig. Vorig jaar zijn we met alleen eerstejaars gestart; nu hebben we eerste- en tweedejaars, in totaal tachtig leerlingen.

Bij ons begint de dag normaal gesproken met een dagstart. Daarna gaan de leerlingen, in een ruimte waar ongeveer veertig leerlingen zijn, aan de slag. Alle niveaus en leeftijden zitten door elkaar. De leerlingen bepalen zelf wat ze willen leren en gaan challenges aan. Daarnaast krijgen ze online les in Nederlands, Engels en rekenen. Ook gym en inspiratiesessies, die laatste vaak verzorgd door ouders, staan op het programma. Als docent en coach begeleid ik achttien leerlingen: ik vraag wat ze willen gaan leren, help ze op weg, coach ze en bespreek hun reflectieverslagen met ze. Naast mij zijn er nog vijf andere coaches.”

Dat klinkt interessant! Heeft de gedwongen schoolsluiting veel consequenties voor deze onderwijsvorm?

“Dat valt eigenlijk wel mee. De omgeving waarin geleerd wordt is nu anders en er zijn geen andere leerlingen in de buurt, maar verder kunnen onze leerlingen ook thuis aan de slag. We hebben als team besloten dat we met ieder kind minimaal één coachingsgesprek per week voeren. Het begeleiden van leerlingen heeft nu even onze grootste prioriteit. Naast het voeren van de coachingsgesprekken bekijk ik online, in een soort leerlingvolgsysteem, wat mijn leerlingen aan het doen zijn en ondersteun ik ze waar nodig.”

Waar zijn de leerlingen nu mee bezig?

“We hebben de ouders en leerlingen vorige week, toen we het onderwijs op afstand moesten gaan vormgeven, een brief gestuurd waarin een heleboel ideeën stonden waar leerlingen mee aan de slag kunnen gaan de komende tijd. De leerlingen pakken het serieus op: de meesten hebben zelf tijd ingepland voor Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast heeft ieder kind zijn of haar eigen challenge bedacht. Zo heeft een leerling een microscoop en preparaten opgehaald op school, en heeft ze vorige week zelf uitgezocht hoe een microscoop werkt. Daar heeft ze een verslag over geschreven. Deze week is ze aan het schetsen wat ze precies onder de microscoop ziet. Een andere leerling probeerde op school laatst een taart te bakken, maar dat mislukte. Op basis van haar vorige reflectie is ze nu weer thuis aan het bakken geslagen, en nu lukte het wél. Ons uitgangspunt is: je leert door te leven. We leiden onze leerlingen op tot kritische en nieuwsgierige burgers, die zelfstandig leren hoe ze tot een oplossing kunnen komen. Ook in deze tijden.”

Vinden de leerlingen het niet lastig om zo zelfstandig aan de slag te gaan?

“Sommige wel, maar gelukkig spreek ik ze veel en kan ik meedenken. Niet alle leerlingen kunnen zich thuis goed concentreren. Andere leerlingen vinden het juist wel lekker, die rust. Sommige leerlingen houden met het gezin vast aan de dagstart; dat is wel heel leuk om te horen. Ze spreken dan bijvoorbeeld ieders planning voor die dag door, of doen een quizje, of geven een korte presentatie. Daar word ik wel vrolijk van.”

En hoe zit het bij jullie met toetsen?

“Wij toetsen niet op de conventionele manier, dus we komen daar ook niet mee in de knel. Wat dat betreft kunnen we het zo nog wel even volhouden, alleen de sociale setting is heel anders voor leerlingen. Dat proberen we enigszins op te vangen door één à twee keer per week een videosessie met de hele groep te organiseren.”

Wat is jullie plan voor de komende tijd?

“Dat is lastig te zeggen. We bekijken het per week. Vorige week was ik vooral druk met het maken van planningen; deze week heb ik veel met leerlingen meegekeken en hen geholpen. Als een leerling zijn scherm deelt, kan dat heel gemakkelijk. Wat ik volgende week precies ga doen, weet ik nog niet. Waar op dat moment behoefte aan is. Ik zie dit eigenlijk ook wel als een periode van kansen. Misschien wordt er nu duidelijk dat er veel dingen die we altijd deden eigenlijk volstrekt overbodig zijn. Ik denk dat we hier allemaal veel van kunnen leren.”

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.