Home » Artikelen » Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie laat je niet zitten!

Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie laat je niet zitten!

Datum: 27 juni 2016

Regelmatig bij ernstige enkelvoudige dyslexie wordt door scholen de afweging gemaakt of het niet beter is om kinderen een jaartje over te laten doen. “Ze kunnen dan alles nog eens goed herhalen” is een veel gehoorde reden. Maar is dat wel gewenst?

Kenmerken ernstige enkelvoudige dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie is dat de lees- en/of spellingvaardigheid zich zeer langzaam ontwikkelt en dat de achterstand niet kleiner wordt maar juist groter. Ondanks alle hulp die geboden is of wordt. Zelfs met specifieke individuele dyslexiebehandeling is er normaliter wel sprake van een grotere vooruitgang dan voorheen, maar de al opgelopen achterstand wordt niet ingehaald. Integendeel. Meestal blijft de achterstand meer dan een schooljaar.

Dan toch maar zittenblijven?

Zittenblijven alleen vanwege ernstige dyslexie is geen goede reden. De leerstof alleen maar nog een jaar herhalen heeft weinig zin. De achterstand is vaak groter dan een schooljaar, zodat het kind ook in die nieuwe groep niet mee kan. Bovendien heeft het betreffende kind juist andere kwaliteiten, waarmee het zich in zijn of haar eigen groep prima kan manifesteren.  Er zijn zelfs scholen die zittenblijven helemaal hebben afgeschaft, omdat het zowel sociaal als emotioneel voor kinderen alleen maar nadelen heeft. Bovendien krijgt het kind voor het extra harde werken om het lezen en spellen toch beter te leren, een jaartje overdoen als beloning. Dit komt de motivatie in ieder geval niet ten goede.

Compenserende maatregelen

Juist met compenserende maatregelen en nieuwe media kunnen de belemmeringen in de zwakke lees- en spellingvaardigheid bij kinderen met dyslexie worden verkleind. Hierdoor kunnen kinderen het onderwijs goed volgen in de eigen groep. Uiteraard moet het lezen en spellen verder worden geoefend, maar de andere vakken kan een kind dan op zijn eigen niveau blijven volgen.

Welke compenserende maatregelen?

Kijk eens bij deze programma’s waarmee schoolboeken kunnen worden voorgelezen:

  • AMIS (voor Windows)
  • Lex-app (voor Ipod, Imac of Android)

Conclusie

Kinderen zijn niet dyslectisch, maar hebben dyslexie en hebben veel andere eigenschappen waarmee ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Over dit onderwerp in gesprek?

Ik ben nieuwsgierig of er andere gedachten en goede redenen zijn om kinderen met ernstige dyslexie toch te laten zitten. Neem gerust contact met mij op: Joost van Berkel (j.vanberkel@marant.nl of Twitter @joostvberkel)

Deel dit artikel
Auteurs

Joost van Berkel

Joost van Berkel is senior adviseur en GZ-psycholoog. Hij werkt samen met besturen, directeuren, begeleiders en leerkrachten/leraren aan het nog beter maken van het onderwijs aan kinderen en jongvo…

Meer over Joost van Berkel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Aya Martinez

17 december 2019

In de artikel wordt benadrukt dat een klein ND met dyslexie lees of spel niveau lager is dan leeftijd genoten. Je geeft aan dat blijven zitten geen nut heeft je geeft maar 1 argument waarom is het geen vast heeft en je argument is de beloning. Maar als een kind zelf geen last van heeft? En als het kind in grp 5 zit en leest op niveau van eind groep 3 waarom heeft geen meerwaarde om te blijven zitten? Bij blijven zitten ervaart het het kind de achterstand niet, hij loopt mee met de algemene niveau van het groep, hoe kan dat niet effectief zijn?

Judith Bosch

20 december 2019

Beste Aya, Dank voor je reactie. Ik heb in het artikel aangegeven dat het vaak bij kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie gaat om een achterstand van meer dan een jaar en dat dus zittenblijven dan nog steeds niet past bij het niveau van lees- en spellinghulp dat het kind nodig heeft. Dan kun je dus beter andere argumenten mee laten wegen (bv. sociale aspecten van vriendjes) en inzetten op compenserende middelen, waardoor het ondanks de handicap maximaal mee kan doen met de andere vakken en onderwerpen. Je bent geen dyslectisch kind, maar je bent een kind met dyslexie, dat zo min mogelijk last moet hebben van de handicap en waarbij je je moet realiseren dat de achterstand met een doublure niet meteen kleiner zal worden als geen specifieke hulp wordt geboden aansluitend bij het niveau. Met vriendelijke groet, Joost van Berkel

Wilma van de Berg

28 juni 2020

ik wil graag in contact. Mijn zoon zit op 3 VWO en heeft EED. Hij heeft meer dan 2 jaar taalachterstand, maar de school is niet bereid om hem passend onderwijs aan te bieden. Diep triest. Er worden alleen hulpmiddelen, zoals de lexapp of Sprint aangeboden en verder moet hij/wij het zelf maar uitzoeken. Ik vind het diep triest dat mijn kind iedere keer weer te horen krijgt dat hij een diepe onvoldoende heeft en men niet bereid is ander te toetsen of hem extra te begeleiden.

Louis

1 augustus 2020

Ik verbaas mij erover dat u in het artikel de aandacht sterk legt op het zittenblijven. Mijn inziens is dit een onjuiste insteek van het dyslexie probleem bij kinderen. Bij deze kinderen dient het accent gelegd te worden op de mogelijkheden die het onderwijs dient te bieden, aan de mogelijkheden om de andere aanwezige vaardigheden te versterken met als doel de beperkende vaardigheden die de dyslexie met zich mee brengt te compenseren. Maatwerk is hier geboden waarbij het kind en de mogelijkheden centraal staat. Plezier in het aangeboden onderwijs, ontwikkelen van vaardigheden om t.z.t. goed toegerust in de maatschappij te functioneren.

willeke hoek

20 september 2021

Beste meneer van Berkel, Dit jaar heb ik een leerling in de klas, een meisje van 12 jaar oud. Ze draagt een trauma met zich mee, vertoond externaliserend gedrag en kan heel slecht lezen. Rekenen gaat haar veel beter af. Ik merk dat ze met lezen geen letters herkend. Iedere keer moet ze weer opnieuw bedenken welke letter er gedrukt staat. Ze is naar mijn idee ernstig dyslectisch. Ze wil heel graag leren lezen. Mijn vraag aan u is, kent u een lees methode voor leerlingen met een ernstige dyslexie ? Die wel aansluit bij haar belevingswereld ? Ik ben benieuwd of u een goede tip heeft voor mij hartelijke groet Willeke Hoek

Patricia

27 juni 2022

Goedeavond, wij zouden graag steun ontvangen in het gesprek met school die bepaald dat ons kind in groep 4 moet doubleren. Wij zijn bekent met dyslexie en school wil,er nog niet aan.