Home » Artikelen » De formele leerroute in het herregistratietraject

De formele leerroute in het herregistratietraject

Datum: 27 maart 2017

Sinds 2013 kunnen schoolleiders zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders naar de herregistratie toe. Onze experts Lida Beers, Arjan Baak, Jan van Leeuwen en Dorine Bakker bloggen over het Schoolleidersregister PO en de (her)registratie. De eerste en tweede blog verschenen onlangs; het derde blog is van de hand van Jan van Leeuwen en gaat over formele leerroute bij de herregistratie.

Welke mogelijkheden heeft een schoolleider bij herregistratie?

Na registratie in het Schoolleidersregister PO moet een schoolleider zich iedere vier jaar laten herregistreren. In die tussenliggende jaren kan hij of zij op verschillende manieren de diepte in. Dit kan zowel via informeel als formeel leren. Informeel leren staat voor leren dat organisch gebeurt in de dagelijkse beroepspraktijk: door te werken aan verbetering van het onderwijs en van de organisatie, door gesprekken te voeren, praktijkvoorbeelden te analyseren en ook bijvoorbeeld door gecoacht te worden. Formeel leren is leren dat wettelijk gereglementeerd is en voldoet aan kwaliteitseisen. Het wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma of met een certificaat.

Het voordeel van de formele leerroute

Kiezen voor een opleiding in de formele route betekent dat u van tevoren precies weet wat u gaat leren. Hierdoor kunt u heel gericht zoeken op het aanbod. Formele opleidingen worden gecertificeerd en hebben een formeel toetsingskader; u krijgt dus een degelijke kennisbasis mee.

Formele leergangen bieden een optimale mix tussen kennis en vaardigheden. Ze vergroten uw zelfinzicht en zelfmanagement. Zo bent u tijdens de opleiding bezig met de opbouw van een portfolio en hebt u individuele gesprekken met een coach, maar kan het ook voorkomen dat u met een aantal beroepsgenoten nadenkt over uw specifieke situatie. Een frisse, onbevooroordeelde blik van buitenaf is vaak heel waardevol.

Hoe zit het met tijd en geld?

Schoolbesturen ontvangen ten behoeve van de professionaliseringskosten van de schoolleiders jaarlijks ruim 3000 euro scholingsgelden. Er is dus budget voor scholing beschikbaar. Soms zijn opleidingstrajecten duurder dan €3000; die trajecten duren vaak ook langer dan een jaar. Bij Marant Interstudie is het mogelijk om de betaling te spreiden over twee jaar.

De urenbelasting van de formele leergangen zijn van tevoren bepaald. Gemiddeld moet een schoolleider rekenen op een halve dag per week om te werken aan zijn professionaliseringstraject. Vaak kan het geïntegreerd worden met het bestaande werk: bij veel opleidingen is er een mogelijkheid om aan een actueel vraagstuk uit de eigen praktijk te werken.

Korte- en langetermijnvoordelen

Tijdens het herregistratietraject kunt u werken aan uw leiderschapsontwikkeling. Wist u dat er een relatie is aangetoond tussen de kwaliteit van het management en de mensen voor de klas? Hoe beter de schoolleiding, hoe beter de leraren en dus hoe beter het onderwijs. Marant Interstudie stimuleert dat de schoolleider zijn of haar formele opleiding  verbindt aan de doelen van het strategisch beleid. Ontwikkelen en verbeteren doet u namelijk niet alleen, maar samen met uw team en met andere collega’s.

Deel dit artikel
Auteurs

Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen is senior adviseur bij Marant Interstudie en werkt sinds 1990 als trainer, coach en adviseur aan de ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs.  Jan is gespecialiseerd in de ont…

Meer over Jan van Leeuwen