Home » Artikelen » Functiewaardering in het onderwijs

Functiewaardering in het onderwijs

Datum: 23 november 2018

Steeds meer onderwijsorganisaties weten Marant te vinden als het gaat om het beschrijven en waarderen van functies. We zien een groeiende behoefte als het gaat om het herijken en actualiseren van het functiebouwwerk. In veel gevallen heeft men te maken met een relatief oud functiebouwwerk, waardoor men de huidige praktijk niet meer herkent in de functiebeschrijvingen. Een consequentie hiervan is dat medewerker en leidinggevende niet meer precies weten wat er van de medewerker verwacht mag worden.

Naar ons idee heeft de groeiende behoefte aan functiewaardering in het onderwijs ook te maken met de komst van de nieuwe functiereeks voor leraren. Het zet organisaties opnieuw aan het denken welke functies nodig zijn om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarmee kijkt men dan niet alleen naar de functies die direct op het primaire proces betrekking hebben, maar juist ook naar onderwijsondersteunende functies. Denk hierbij aan de onderwijsassistenten waar men kansen ziet om het lerarentekort voor een deel op te lossen.

Uitwisselbaarheid van functies

Tot slot zien we dat bij het ontstaan van IKC’s, de nauwe samenwerking van opvang en onderwijs, dat de uitwisselbaarheid van functies steeds meer gewenst is. Voorbeeld hiervan is de pedagogisch medewerker (opvang) die eveneens inzetbaar is als onderwijsassistent (onderwijs). Hiermee onstaat er een breder profiel, een nieuwe functie, dat vraagt om een nieuwe functiebeschrijving en waardering.

Begeleiding en advies

Marant Interstudie begeleidt organisaties bij het proces van functiebeschrijving en functiewaardering. Of het nu gaat om het inrichten van een compleet functiebouwwerk, het beschrijven en waarderen van losse functies of het uitvoeren van second opinions en bezwaarprocedures. Wij hebben jarenlange ervaring met het gebruik van de verschillende functiewaarderingssystemen (FUWA, Fuwasys, Fuwa-PO, Fuwa-VO, Fuwa-BVE) en beschikken over een uitgebreide databank van voorbeeldfuncties.

Meer informatie en contact

Wil je meer informatie over functiebeschrijving en functiewaardering in het onderwijs? Of wil je een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact op met Rowdy Braun (06 – 34 19 88 11 of r.braun@marant.nl) of William van den Dries (06 – 20 11 05 48 of w.vandendries@marant.nl).

Deel dit artikel
Auteurs

Rowdy Braun

Rowdy Braun is senior adviseur bij Marant Assessment. Hij helpt schoolorganisaties inzicht te krijgen in de kwaliteiten van medewerkers en teams en de verdere ontwikkeling daarvan. Daarnaast bekijk…

Meer over Rowdy Braun

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

veroniek gevers

28 november 2018

stichting kom Leren is voornemens het functieboek de up-daten en uit te breiden en wil deze opdracht graag uitbesteden omdat we er zelf de capaciteit niet voor hebben. Graag maak ik in januari een afspraak om de mogelijkheden te verkennen.