Home » Artikelen » Wat gebeurt er tijdens een gedragsonderzoek of gedragsbehandeling?

Wat gebeurt er tijdens een gedragsonderzoek of gedragsbehandeling?

Datum: 3 november 2021

Ieder kind wil weleens niet naar school. Sommige kinderen gaan echter iedere dag met tegenzin naar school. De redenen daarvoor lopen uiteen. Soms wordt een kind gepest, soms kampt een kind met faalangst, en soms speelt de omgang met andere kinderen een belangrijke rol. Als ouder wil je natuurlijk het liefst dat jouw kind zich goed voelt en met plezier naar school gaat. Dit komt uiteindelijk ook het leren van het kind ten goede. Wat kun je doen als je merkt dat jouw kind niet lekker in zijn vel zit?

Deel je zorgen met school

Samen met de leerkracht en de intern begeleider kun je bespreken hoe het met het kind op school  en thuis gaat. Wellicht komen jullie samen tot een plan van aanpak. Is dit niet genoeg of zijn de effecten beperkt? Dan is het misschien zinvol om een gedragsonderzoek en/of gedragsbehandeling te starten.

Gedragsonderzoek

Tijdens een gedragsonderzoek inventariseren we eerst op welk gebied de problemen mogelijk liggen. Hierbij kun je denken aan aandacht- en/of concentratieproblemen, angsten, sociale problemen, leerproblemen maar ook bijvoorbeeld dat de verwachte intelligentie niet past bij de behaalde resultaten.

De leerkracht en ouders vullen een vragenlijst in. Daarnaast voeren we ook gesprekken met de leerkracht en ouders. Op basis van deze informatie besluiten we welke testen we gaan afnemen. Bij een gedragsonderzoek vindt er altijd een observatie en een intelligentieonderzoek plaats. De overige testen hangen af van de onderzoeksvraag. Na het onderzoek gaan we met jullie als ouders en school in gesprek om de resultaten en adviezen te bespreken. Na het gesprek kun je samen met school bepalen welke adviezen jullie gaan toepassen.

Soms komt uit het onderzoek naar voren dat het een goed idee is om een behandeling op te starten. Hoe ziet dat eruit?

Gedragsbehandeling

Voorafgaand aan een gedragsbehandeling wordt er altijd een behandelplan gemaakt. Hiervoor gaan we in gesprek met de ouders, bekijken we de ingevulde vragenlijsten en lezen we de resultaten van het onderzoek door. Natuurlijk wordt ook het kind niet vergeten: hij of zij mag zelf ook vertellen wat hij of zij wil leren.

In het behandelplan staan concrete doelen. Je kunt hierbij denken aan:

  • Aandacht bij een taak kunnen houden (ook tijdens afleiding)
  • Vergroten van het zelfvertrouwen van het kind
  • Op de juiste manier kunnen omgaan met frustratie en tegenslag
  • Op de juiste manier iets aan iemand kunnen vragen (luisteren naar elkaar, aankijken, duidelijk praten)
  • Op een goede manier voor jezelf opkomen

We gebruiken verschillende werkvormen om de doelen te kunnen behalen, zoals rollenspellen, het ‘Coole Kikker Kwartet’ of 5 G-schema’s (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoelens, Gedrag, Gevolg).

Praktische informatie over de gedragsbehandelingen

De behandeling wordt op school gegeven en duurt 45 minuten. Na de behandeling kunnen ouders en school in het logboek zien wat er tijdens de behandeling is besproken. Daarnaast staan er ook tips en het huiswerk in. Om de doelen te behalen, moet er natuurlijk ook geoefend worden!

Aan het einde van de behandelingen vindt er een evaluatie en een gesprek plaats. Hoe zijn de behandelingen ervaren en wat is het resultaat? Ook wordt er besproken hoe ouders, het kind en school verder kunnen.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem gerust contact op met onze Servicedesk!

Wist je dat?

We hebben met verschillende gemeenten contracten voor Basis-ggz. Samen kan er gekeken worden naar de mogelijkheden voor gedragsonderzoek en -behandeling.

Deel dit artikel
Auteurs

Michelle Oosterhoff

Michelle Oosterhoff is orthopedagoog bij Marant Behandelpraktijk. Ze begeleidt kinderen met dyslexie. Daarnaast voert ze onderzoeken uit om dyslexie vast te stellen.

Voor Michelle als orthopedag…

Meer over Michelle Oosterhoff

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.