Home » Artikelen » Het belang van een goede koppeling tussen taalmethode en dyslexiebehandeling

Het belang van een goede koppeling tussen taalmethode en dyslexiebehandeling

Datum: 10 september 2018

Wanneer lezen en schrijven niet vanzelf gaat heb je soms hulp nodig. In elke klas zit wel een kind dat wekelijks een dyslexietraject volgt. Deze kinderen hebben buiten heel goed onderwijs nog wat extra’s nodig om zich uiteindelijk te kunnen redden in onze talige wereld. Er zijn verschillende dyslexiezorgaanbieders in Nederland die veelal een eigen methode hebben waarmee ze deze kinderen helpen. Maar naast de verschillende behandelmethodes van zorgaanbieders kennen we in het Nederlandse onderwijs ook veel verschillende taalmethodes. Hoe zorg je er nu voor dat die taal- en behandelmethode op elkaar aan sluiten?

Dezelfde taal spreken

Voor kinderen is het belangrijk dat ze niets dubbel hoeven te leren. Dat zorgt voor verwarring, helemaal bij kinderen met dyslexie. Daarom is het belangrijk dat regels in het behandeltraject hetzelfde genoemd worden als in de klas. Om dat te kunnen regelen is het noodzakelijk dat de dyslexiebehandelaar weet welke methode er op de school van het kind wordt gebruikt. De behandelaar kan dan ook beter bekijken welke voorkennis het kind al heeft en waar gaten in de kennis zitten. Met andere woorden, welke regels kent het kind al wel en welke nog niet? Hiervoor hebben we bij Marant alle taalmethodes onderzocht en de benaming van de regels en de meest gebruikte oefenwoorden in een document gezet. Wanneer er een kind in behandeling komt, wordt in onze behandelsoftware Letterlicht ingevoerd welke taalmethode op school gebruikt wordt. De informatie over de taalregels worden dan gekoppeld aan de behandelmethode en zo kunnen we dezelfde taal spreken.

Steunkaarten

Een aantal behandelmethodes werken met steunkaarten. Dit zijn kaarten waarop een klank of regel met beeld wordt ondersteund, om zo een regel inzichtelijker te maken voor een kind. Voor het kind is het heel belangrijk dat deze steunkaarten zowel in de behandeling als in de klas gebruikt worden. Zo kun je dat wat je leert ook meteen toepassen. Bij Marant hebben we de steunkaarten zo gemaakt dat er nog geen naam van de regel op staat. Er is dus ruimte om de benaming vanuit de spellingmethode er op te zetten. Ook kennen veel taalmethodes voorbeeldwoorden. Ook voor die woorden is ruimte op de steunkaart.

Verschillende regelnamen en voorbeeldwoorden: 4 voorbeelden

Binnen onze behandelmethode komt de regel over magneetletters aan bod. Dit zijn elf medeklinkercombinaties waarbij je een stomme e of u hoort, maar je hem niet schrijft. Voorbeeldwoorden zijn melk (melluk), dwerg (dwerrug) en doorn (doren). De laatste letters van het woord zitten vast aan elkaar, daar schrijf je geen letter tussen. Deze regel kent veel verschillende benamingen: kleefletters, vriendjesflat letters enzovoort. Het is dus echt afhankelijk van de spellingmethode van school onder welke benaming het kind deze regel kan kennen. En het is dus ook heel belangrijk om de naam van de regel aan te passen aan de naam die de regel in de klas heeft.

Een lege steunkaart van Marant

Spelling in beeld

Uitleg van Spelling in beeld: kleefletters horen bij de klankwoorden. Tien medeklinkercombinaties (de -rn staat er niet bij). Je hoort een u maar die schrijf je niet.

Taalactief 4

Uitleg van Taalactief 4: twee medeklinkers aan het eind. Soms hoor je een u maar je schrijft geen u. Voorbeeldwoorden: wolk – berg

Taaljournaal

Uitleg van Taaljournaal: moeilijke duo’s (Luisterweg met hulp). Duo betekent twee. De /u/ doet dus niet mee. Net-als-woord: wolk.

Gebruik de kaarten in de klas

Wanneer kinderen steunkaarten leren gebruiken in de behandeling, dan is het mooi als die kaarten ook in de klas gebruikt kunnen worden. De behandeling heeft dan uiteindelijk veel meer effect. Je kunt de steunkaarten van Marant, doordat er geen regelnamen op staan, heel goed gebruiken naast je methode in de klas voor alle kinderen die wel wat extra steun kunnen gebruiken. Een handig hulpmiddel dus.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de steunkaarten, of een set steunkaarten aanschaffen? Je vindt het hier.

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.