Home » Artikelen » Het effect van de subsidiegelden op de prestaties van leerlingen

Het effect van de subsidiegelden op de prestaties van leerlingen

Datum: 2 juni 2021

Voor sommige leerlingen was de lockdown een zegen: ze floreerden in een rustige omgeving en konden goed met eigen verantwoordelijkheid omgaan. Er zijn ook leerlingen die nog moeten bijkomen van een lange periode thuis. Het was niet fijn voor ze. De leerlingen waarvan de schoolse prestaties te lijden hadden onder de schoolsluiting kwamen in aanmerking voor de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs. Maar waar werden die subsidies nu voor ingezet en welk effect hebben ze? We spraken met ervaringsdeskundige en IB’er Greet van Thiel van De Hoeven in Beuningen.

Greet: “We hebben met twee schoolsluitingen te maken gehad: een in het voorjaar van 2020 en een in de winter van 2021. In september 2020 hebben we ons onderwijs tijdens de eerste lockdown goed geëvalueerd, waardoor we bij aanvang van de tweede lockdown meteen wisten wat ons te doen stond. Toen de leerlingen in februari 2021 weer naar school kwamen, hebben we na drie weken de cito’s afgenomen. Die vielen niet tegen: we zitten nog vrij goed binnen de kaders. Toch zie je ook dat sommige kinderen achteruit zijn gegaan. Dat waren vaak kinderen die zich thuis achter een scherm niet zo goed kunnen concentreren, zichzelf niet goed kunnen motiveren en waarvan de ouders ook niet goed weten hoe ze kunnen helpen.”

Ondersteuning op twee belangrijke disciplines

“Voor de leerlingen die als gevolg van de schoolsluiting (en het online onderwijs) achteruit waren gegaan, hebben we in september 2020 subsidie aangevraagd en gekregen. Vervolgens hebben we bij Marant aangeklopt voor ondersteuning van leerlingen die op het gebied van rekenen en begrijpend lezen extra hulp konden gebruiken. Na overleg is besloten om groepsbegeleiding op het gebied van rekenen en begrijpend lezen aan te bieden, uitgevoerd door orthopedagogen Maria en Leanne.

Uiteraard hebben we eerst goed gekeken op welke gebieden de leerlingen tekortschoten en welke doelen ze nog niet haalden. Ook hebben we de leerkrachten gevraagd wat zij vonden dat de leerlingen nodig hadden of moesten kunnen. Op basis daarvan zijn er ondersteuningsgroepjes samengesteld, waarin de leerlingen eens per week een uur begeleid werden. Deze groepjes waren zo klein mogelijk en groepsdoorbrekend. Na de tweede lockdown is dat overigens aangepast omdat leerlingen in de bubbel van hun eigen klas moeten blijven: nu krijgen leerlingen soms ook individueel begeleiding. De leerlingen krijgen huiswerk mee dat toegespitst is op leerdoelen; het is de bedoeling dat ze daar twee keer per week een kwartier aan werken.”

Flinke vooruitgang

De reken- en begrijpend lezen-groepjes hebben effect, vertelt Greet. “We hebben onlangs samen met Maria en Leanne de begeleide leerlingen op de citotoets van maart/april en de doelen geëvalueerd. Van de 23 leerlingen in de groepjes zijn er 20 flink vooruitgegaan. Dat is een mooi uitgangspunt voor verdere subsidieregelingen zoals het Nationaal Programma Onderwijs. We gaan binnenkort op individueel, groeps- en schoolniveau kijken hoe we ons onderwijs nog effectiever kunnen laten zijn. De huidige samenwerking met de orthopedagogen van Marant is in ieder geval uitstekend. Ze denken mee, zijn flexibel, onderhouden contact met ouders en hebben oog voor de individuele leerling.”

Meer informatie

Wil je weten wat wij voor jouw school en leerlingen kunnen betekenen? Neem dan een kijkje op Organiseer je onderwijs anders.

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.