Home » Artikelen » Het hoe en waarom van het Schoolleidersregister PO

Het hoe en waarom van het Schoolleidersregister PO

Datum: 16 december 2020

Sinds 2013 kunnen schoolleiders zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders naar de herregistratie toe. 

Waarom is het Schoolleidersregister in het leven geroepen?

Het Schoolleidersregister PO is in 2013 opgericht. Aan de wieg stonden de PO-raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) en de onderwijsbonden AVS, CNV en AOB. Het register is een uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn met als doel het beroep van schoolleider te versterken: zij moeten kunnen staan voor hun beroep en, als het nodig is, elkaar op de kwaliteit van het beroep aan kunnen spreken.

Wat houdt registratie in?

Geregistreerde schoolleiders worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Zij mogen zelf kiezen hoe ze dit willen doen en welke doelen zij willen behalen. Een geregistreerd schoolleider mag zichzelf Registerdirecteur Onderwijs (RDO) noemen; een adjunct-directeur Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO). Aan deze titels wordt in toenemende mate waarde gehecht. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders hier naartoe. Dit wordt het herregistratietraject genoemd.

Is zo’n register niet alleen maar weer extra papierwerk?

Het register moet je zien als een middel om het doel – het beroep van schoolleider te versterken en verder te professionaliseren – te bereiken. Door de opname in het register worden schoolleiders gevraagd om na te denken over hun professionalisering. Daarnaast is dankzij het register een platform ontstaan dat de samengebrachte schoolleiders informeert over belangrijke ontwikkelingen in hun beroepsgroep. Schoolleiders zijn drukke mensen; het is prettig om alle informatie op één plek te kunnen inzien.

Ik sta in het Schoolleidersregister. En nu?

Voorheen koos je als schoolleider drie professionaliseringsthema’s waar je gedurende vier jaar mee aan de slag ging. Daarna volgde de evaluatie en uiteindelijk, bij voldoende ontwikkeling, de herregistratie. Vanaf nu wordt het mogelijk je helemaal in één thema te verdiepen of in meerdere thema’s. In het nieuwe register is een catalogus opgenomen met gecertificeerd professionaliseringsaanbod. In deze catalogus worden de leerdoelen van een opleiding getoond. Zo kan iedere schoolleider kiezen voor aanbod dat het best aansluit bij de eigen leerdoelen. Het doel is om binnen vier jaar honderd punten te behalen met professionaliseringsactiviteiten. In het register vind je hoeveel punten voor verschillende professionaliseringsactiviteiten staan.

Vooraf waarderen versus achteraf waarderen

Schoolleiders kunnen ook kiezen om activiteiten die ze hebben uitgevoerd achteraf te laten waarderen (een herregistratiewaarde toe te laten kennen) door een gecertificeerd professioneel beoordelaar. Dit kun je doen via een herregistratie assessment. Stel dat je een IKC hebt opgezet, dan kan die ontwikkeling dienen als basis voor de herregistratie. Je laat aan de hand van leerervaringen, bijvoorbeeld uit je eigen praktijk, zien dat je een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op één of meerdere professionaliseringsthema’s. Een gecertificeerd professioneel beoordelaar kent de herregistratiewaarde toe en geeft aan welke professionaliseringsthema’s het betreft.

Lees hier meer over de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Nog niet geregistreerd?

Ben je schoolleider in het primair onderwijs, maar sta je nog niet geregistreerd in het Schoolleidersregister PO? Bij Marant kun je je via een assessment of EVC-procedure laten registeren. Kijk hier voor meer informatie.

Marant Interstudie biedt verschillende leertrajecten aan voor geregistreerde schoolleiders.

Deel dit artikel
Auteurs

Lida Beers

Lida Beers is selectie- en assessmentadviseur bij Marant. Haar werkzaamheden liggen op het snijvlak van loopbaan- en leiderschapsontwikkeling.
Hoge eisen aan de leiding
Er worden op dit moment ho…

Meer over Lida Beers