Home » Artikelen » Het hoe en waarom van het Schoolleidersregister PO

Het hoe en waarom van het Schoolleidersregister PO

Datum: 27 maart 2017

Sinds 2013 kunnen schoolleiders zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders naar de herregistratie toe. Onze experts Lida Beers, Arjan Baak, Jan van Leeuwen en Dorine Bakker bloggen over het Schoolleidersregister PO en de (her)registratie. Het eerste blog is van de hand van Lida Beers en gaat over het hoe en waarom van het Schoolleidersregister PO.

Waarom is het Schoolleidersregister in het leven geroepen?

Het Schoolleidersregister PO is in 2013 opgericht. Aan de wieg stonden de PO-raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) en de onderwijsbonden AVS, CNV en AOB. Het register is een uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn met als doel het beroep van schoolleider te versterken: zij moeten kunnen staan voor hun beroep en, als het nodig is, elkaar op de kwaliteit van het beroep aan kunnen spreken.

Wat houdt registratie in?

Geregistreerde schoolleiders worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Zij mogen zelf kiezen hoe ze dit willen doen en welke doelen zij willen behalen. Een geregistreerd schoolleider mag zichzelf Registerdirecteur Onderwijs (RDO) noemen; een adjunct-directeur Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO). Aan deze titels wordt in toenemende mate waarde gehecht. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders hier naartoe. Dit wordt het herregistratietraject genoemd.

Is zo’n register niet alleen maar weer extra papierwerk?

Het register moet je zien als een middel om het doel – het beroep van schoolleider te versterken en verder te professionaliseren – te bereiken. Door de opname in het register worden schoolleiders gevraagd om na te denken over hun professionalisering. Daarnaast is dankzij het register een platform ontstaan dat de samengebrachte schoolleiders informeert over belangrijke ontwikkelingen in hun beroepsgroep. Schoolleiders zijn drukke mensen; het is prettig om alle informatie op één plek te kunnen inzien.

Ik sta in het Schoolleidersregister. En nu?

Het Schoolleidersregister heeft zeven professionaliseringsthema’s geformuleerd. Bij aanvang van de registratie vullen de schoolleiders drie thema’s in waarlangs zij hun ontwikkeling willen vormgeven in de komende vier jaar. Deze thema’s mogen gedurende deze jaren bijgesteld worden, als blijkt dat er meer behoefte is aan een ander thema. De schoolleider kan ervoor kiezen om een thema tijdens het herregistratietraject te laten beoordelen, maar evaluatie achteraf is ook mogelijk. Dit kan door een professionele beoordelaar of door daarvoor opgeleide schoolleiders die per thema door het register aangewezen worden. Het register verstuurt ieder jaar een digitale reminder naar alle ingeschreven schoolleiders, zodat zij bijtijds aan de slag kunnen gaan met hun ontwikkeling.

Doe de zelfscan!

Wil je weten of je het goede pad bent wat betreft jouw professionaliseringstraject, gelet op jouw zelfgekozen thema’s? Of wil je juist meer duidelijkheid over welke thema’s aansluiten bij wat jij wilt bereiken? Doe dan de zelfscan!

Nog niet geregistreerd?

Bent u schoolleider in het primair onderwijs, maar staat u nog niet geregistreerd in het Schoolleidersregister PO? Bij Marant kunt u zich via een assessment of EVC-procedure laten registeren. Kijk hier voor meer informatie.

Marant Interstudie biedt verschillende leertrajecten aan voor geregistreerde schoolleiders, zowel via de informele als de formele route. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Deel dit artikel
Auteurs

Lida Beers

Lida Beers is selectie- en assessmentadviseur bij Marant. Haar werkzaamheden liggen op het snijvlak van loopbaan- en leiderschapsontwikkeling.
Hoge eisen aan de leiding
Er worden op dit moment ho…

Meer over Lida Beers