Home » Artikelen » Hoe signaleer je dyslexie bij meertalige kinderen? – Handreiking

Hoe signaleer je dyslexie bij meertalige kinderen? - Handreiking

Datum: 30 maart 2021

Het signaleren van dyslexie bij meertalige leerlingen roept vaak veel vragen op. Heeft deze leerling een leesprobleem of gewoon nog een achterstand in het Nederlands? Kan er hier sprake zijn van moeite met het automatiseren van de klanken of haalt deze leerling de klanken uit twee talen door elkaar? Om scholen hierbij te helpen heeft het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie een handreiking voor het onderwijs gemaakt. In deze blog vatten we de belangrijkste informatie uit de handreiking voor je samen.

Hoe kijken we naar de scores op de DMT?

Ten aanzien van de eerste kaart van de DMT, de korte woorden, geldt dat meertalige leerlingen met een migratieachtergrond deze net zo goed kunnen lezen als leerlingen zonder migratieachtergrond. Als er gekeken wordt naar de langere woorden van kaart 3, dan is er wel een verschil zichtbaar tussen de twee groepen. Met de langere woorden hebben de meertalige leerlingen meer moeite dan de eentalige leerlingen, maar dit verschil is klein. Wanneer de DMT-score van een meertalige leerling aanleiding geeft tot zorg, is het dus zinvol om ook naar de scores op de losse kaarten te kijken. Als de leerling een zwakke totaalscore haalt, maar kaart 1 wel goed leest, dan zijn de leesproblemen mogelijk te wijten aan een beperkte taalbeheersing van het Nederlands.

Waar letten we op bij spelling?

Spelling blijkt voor kinderen met een migratieachtergrond lastiger dan technisch lezen. Spellingproblemen zouden het gevolg kunnen zijn van een taalachterstand, maar zeker wanneer er ook sprake is van leesproblemen is het belangrijk om alert te blijven op dyslexie. Wanneer een leerling langdurig ondersteuning heeft gehad, maar geen duidelijke vooruitgang laat zien, kan ook een meertalige leerling doorverwezen worden naar dyslexiezorg. Aan welke voorwaarden de ondersteuning voldoen, vind je hier.

Waar letten we op bij begrijpend lezen?

Kinderen met een migratieachtergrond hebben vaak moeite met begrijpend lezen. Dit komt meestal doordat ze een kleinere woordenschat hebbend dan kinderen met Nederlands als moedertaal. Ook bij kinderen met dyslexie zien we moeite met begrijpend lezen. Bij deze groep wordt dat echter vooral veroorzaakt door hun problemen met technisch lezen. Heeft een meertalige leerling moeite met begrijpend lezen én ook met technisch lezen, dan kan dit een aanwijzing zijn voor dyslexie. Als er geen sprake is van problemen met technisch lezen, is dyslexie onwaarschijnlijk.

In de handreiking worden de adviezen samengevat in onderstaand schema. Deze stappen kunnen gevolgd worden om een beslissing te nemen over het wel of niet aanmelden voor dyslexiezorg.

Meer informatie

Wil je meer weten over het signaleren van dyslexie bij meertalige leerlingen, dan kun je hier de volledige handreiking van het NKD lezen. Meer tips over hoe je op school om kunt gaan met lees- en spellingproblemen bij meertalige leerlingen, vind je in mijn blog Hoe ga je om met tweetaligheid en dyslexie?.

Bronnen

  • Verhoeven, L. T. W., & Van Leeuwe, J. F. J. (2003). Ontwikkeling van decodeervaardigheid in het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 80, 257-271.
  • Verhoeven, L. (2000). Components in early second language reading and spelling. Scientific Studies of reading, 4(4), 313-330
Deel dit artikel
Auteurs

Nadine Mijnsbergen

Nadine Mijnsbergen is dyslexiebehandelaar bij Marant. Ze ondersteunt kinderen met lees- en spellingproblemen en verzorgt individuele begeleiding op school.

Nadine is rustig en toegankelijk, waar…

Meer over Nadine Mijnsbergen

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.