Home » Artikelen » Hoe ziet een behandeltraject bij dyslexie eruit?

Hoe ziet een behandeltraject bij dyslexie eruit?

Datum: 24 januari 2019

De ouders van Mirthe komen langs voor het eindgesprek van het dyslexieonderzoek. De diagnost vertelt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie en dat Mirthe in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject. Maar wat houdt dat precies in, een behandeltraject bij dyslexie? 

Vergoede dyslexiezorg is bedoeld voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit betekent dat er bij deze kinderen, naast dyslexie, geen sprake is van andere belemmerende (leer)stoornissen. Om hier inzicht in te verkrijgen, vindt er voorafgaand aan een vergoed behandeltraject een dyslexieonderzoek plaats. Wil je weten of jouw kind of leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexietraject? Kijk dan even bij de voorwaarden voor dyslexiezorg 

Van onderzoek naar behandeling

De ouders van Mirthe hebben tijdens het adviesgesprek te horen gekregen dat ze in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject. Er is direct een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt door de behandelaar met ouders en school besproken. Waar wordt de aankomende periode aan gewerkt? Hoe gaan we proberen de gestelde doelen te bereiken? Wat wordt er verwacht van ouders en school? Dit zijn aspecten die in het gesprek aan bod komen. Daarnaast worden er verschillende materialen getoond, zodat Mirthes ouders en school een beeld hebben van de werkwijze tijdens het traject.  

De behandeling als deel van de schooldag 

Na het bespreken van het behandelplan kan het dyslexietraject van start gaan. De behandeling vindt op school plaats, zodat Mirthe begeleiding krijgt in een vertrouwde omgeving. Ook mist ze op deze manier zo min mogelijk van de les en kunnen we de lijntjes met de school kort houden. De begeleiding vindt wekelijks op een vast moment plaats en duurt 45 minuten per behandeling. Na iedere behandeling zet de behandelaar in het online programma Letterlicht een logboek klaar voor de ouders en school. Zo is iedereen op de hoogte van wat er is aangeboden, hoe dat is gegaan en heeft iedereen toegang tot handige tips om te oefenen!  

Gericht op de leerbehoeften van het kind

Tijdens de dyslexiebehandeling wordt aandacht besteed aan lezen en/of spellen. Bij Mirthe zal aandacht worden besteed aan beide aspecten. Bij een ander kind ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op het lezen. De behandeling is afgestemd op de leerbehoeften van het kind. Samen met de behandelaar werkt het kind systematisch aan: 

  • de klanktekenkoppeling (het goed koppelen van het teken aan de bijbehorende klank en andersom);  
  • de fonologische taalvaardigheden (het spelen en manipuleren van klanken); 
  • het snel serieel benoemen (het oproepen van talige informatie vanuit je geheugen); 
  • het herkennen van bepaalde lettercombinaties; 
  • het verbeteren van de leesvloeiendheid; 
  • psycho-educatie én niet onbelangrijk; 
  • leesplezier. 

Oefenen, oefenen, oefenen

Naast de wekelijkse begeleiding vanuit Marant is het ook belangrijk dat er thuis geoefend wordt. Zo zal Mirthe spellingopdrachten mee krijgen en dient ze te oefenen met lezen (op klank-, woord- en tekstniveau). De oefeningen zijn beschikbaar op papier en in Letterlicht, het online behandelprogramma van Marant.  Om het oefenen te stimuleren, wordt er gewerkt met doelen. Heeft Mirthe na oefening thuis een doel behaald, dan krijgt ze een sticker op haar doelenkaart! 

Hoe lang duurt het traject?

Een behandeltraject kan 12 tot 18 maanden duren. Tijdens dit traject vinden meerdere evaluatiemomenten plaats, waarop beoordeeld wordt of het nuttig is om de behandeling voort te zetten. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: de motivatie, de aanwezigheid, het huiswerk en de vorderingen binnen het traject. Na iedere evaluatie houdt de behandelaar een gesprek met de ouders en school om de resultaten en het vervolg te bespreken. Aan het einde van het gehele behandeltraject zal de behandelaar tevens adviezen geven over ‘hoe nu verder’.

‘Ik kan alles wat ik lastig vind, aangeven’

Kinderen geven aan veel te leren van de behandeling. Ook vinden veel kinderen de een-op-een hulp prettig. Zo zegt Sanne, een meisje dat ik zelf begeleid, het volgende: ‘Ik kan alles wat ik lastig vind aangeven en dan word ik geholpen’. Rens, een jongen in behandeling, vertelt vol trots dat hij nu de ondertiteling van de film mee kan lezen. Hartstikke gaaf om zulke mijlpalen te behalen met kinderen! Dit laat zien dat het niet alleen het lezen beter gaat, maar het ook een boost is voor het zelfvertrouwen! En over zelfvertrouwen gesproken, het stukje psycho-educatie in de behandeling geeft kinderen vaak een stukje rust. Een opmerking als ‘ik kan er dus helemaal niets aan doen dat ik dyslexie heb’ wordt vaak gemaakt. Dat klopt! Je bent er mee geboren en we gaan samen oefenen om je te helpen! 

Wist je dat: 

  • Marant nog een online behandelprogramma heeft, genaamd Letterster? Dit programma is bedoeld voor kinderen met een lees- en/of spellingachterstand of dyslexie. Het is leuk en leerzaam en voor iedereen beschikbaar! Kijk gerust eens op www.letterster.nl 
  • Je ook particuliere behandelingen kunt starten bij Marant. Wanneer je kind een extra duwtje in de rug nodig heeft of niet in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject, dan kun je op eigen kosten een behandeltraject starten. Meer info? Kijk bij ons particulier behandelaanbod.

Heb je vragen over dit artikel of twijfel je over welk aanbod bij jouw kind of leerling past, neem dan contact op met Marant. Wij denken graag met je mee!

Deel dit artikel
Auteurs

Liesan Koopman-Vriezekolk

Liesan is orthopedagoog bij Marant Behandelpraktijk. Zij houdt zich bezig met de diagnostiek van dyslexie. Daarnaast ondersteunt zij kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Liesan is altijd gemo…

Meer over Liesan Koopman-Vriezekolk

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.