Home » Artikelen » Innovatie in dyslexiezorg; het moet anders, maar hoe?

Innovatie in dyslexiezorg; het moet anders, maar hoe?

Datum: 2 november 2016

Sinds 2015 wordt dyslexiezorg vergoed door gemeenten. De landelijke trend geeft aan dat er nog altijd te veel kinderen aangemeld worden om aanspraak te maken op het ‘potje’ voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Tegelijkertijd wordt vanuit gemeenten steeds meer aangestuurd op het anders – en goedkoper – inrichten van de zorg. Tijd om als zorgaanbieder het heft in eigen hand te nemen en kritisch te kijken naar hoe de zorg niet alleen anders en goedkoper ingericht kan worden, maar bovenal béter!

Verbinding tussen zorg, onderwijs en wetenschap

Liesbeth Tilanus, orthopedagoog bij Marant en promovendus bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, kreeg op basis van haar wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de huidige dyslexiezorg nieuwe ideeën over de inrichting van deze zorg. In haar onderzoek bekijkt ze onder andere welke kindfactoren belangrijke voorspellers zijn voor de mate waarop kinderen reageren op de behandelingen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Nederlandse kinderen met dyslexie vaak automatiseringsproblemen hebben. Daarnaast zien we terug dat leesproblemen voornamelijk verklaard worden door problemen op het gebied van de fonologische taalvaardigheden, het spelen met klanken.

Deze en andere factoren zijn onder de loep genomen en binnen het onderzoek is kritisch bekeken welke factoren voorspellers zijn voor dyslexie en welke kindfactoren het succes van de behandeling voorspellen. Op basis van de uitkomsten hebben we als Marant de bestaande testen en criteria onder de loep genomen, de behandelmethode verbeterd én uitgebreid met onze digitale behandelsoftware ‘Letterlicht’. Daarnaast hebben we gekeken hoe we de dyslexiezorg daadwerkelijk kunnen transformeren.

Pilot Overbetuwe, innovatie in dyslexiezorg

Onlangs zijn we in de regio Overbetuwe een pilot gestart waaruit moet blijken dat dyslexiezorg ook echt anders ingericht kán worden. Hoe onderscheiden we kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie van kinderen met lees- en spellingproblemen, zonder dyslexie? En hoe kunnen we als Marant ook die tweede groep kinderen helpen? Met deze vragen en antwoorden – op basis van het onderzoek – in het achterhoofd, ging Marant naar de gemeente Overbetuwe en werd draagvlak gezocht binnen het IB-netwerk in dezelfde gemeente. Dat draagvlak werd al snel gecreëerd. De ervaring leert dat intern begeleiders ook inzien dat het anders moet.

Betrokken scholen

Intern begeleider Liesbeth Koster van Basisschool de Elstar in Elst kan zich goed vinden in de plannen van Marant. Vanuit de praktijk herkent zij dat er kinderen zijn die te goed vooruit gaan tijdens het behandeltraject. Deze kinderen hebben waarschijnlijk onterecht een dyslexieverklaring gekregen. Interessant is daarom welke factoren voorspellend zijn voor dyslexie. Op die manier kunnen we op termijn de kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie onderscheiden van de kinderen met minder grote lees- en spellingmoeilijkheden. Liesbeth Koster: “Binnen het IB-netwerk herkenden we dat er te veel kinderen aangemeld werden voor het vergoede EED-traject en met de pilot komen de kinderen met ernstige dyslexie er toch wel uit.” De Elstar is blij met de behandelwijze van Marant. “Met het gestructureerde programma, aangevuld met de digitale omgeving Letterlicht, krijgen de kinderen een specialistisch behandelaanbod waarmee ze verder kunnen.” Ook met de adviezen aan het eind van het traject kan de school verder. “Marant is zichtbaar op school, de samenwerking is heel prettig.”

Hulp voor alle kinderen met lees- en spellingproblemen

Met de pilot zorgen we ervoor dat kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie specialistische hulp blijven krijgen. De kinderen met lees- en spellingproblemen (maar geen ernstige enkelvoudige dyslexie) worden vervroegd terugverwezen naar school met handelingsgerichte adviezen. Zo krijgen álle kinderen met lees- en spellingproblemen de hulp die zij nodig hebben en wordt de instroom binnen het EED-traject tegelijkertijd beperkt.

Verbinding met Wetenschap

Aan het innovatieplan van Marant ligt gedegen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. De bevindingen uit bovengenoemd onderzoek zijn te verkrijgen via de website www.liesbethtilanus.nl. Ook verzorgt Liesbeth Tilanus lezingen en workshops over de impact van haar onderzoeksresultaten op de praktijk. Voor meer informatie over deze lezingen of onze pilot kunt u contact met ons opnemen via behandelpraktijk@marant.nl.

Referenties

Tilanus, Segers en Verhoeven (2013). Diagnostic Pro les of Children with Developmental Dyslexia in a Transparent Orthography. Research in Developmental Disabilities, 34, 4194-4202.
Tilanus, Segers en Verhoeven (2016). Responsiveness to Intervention in Children with Dyslexia, Dyslexia, 22, 214-232.

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.