Home » Artikelen » Innovatie dyslexiezorg: wat een goed IDEE!

Innovatie dyslexiezorg: wat een goed IDEE!

Datum: 13 maart 2018

Als we dyslexiezorg nou eens anders aan kunnen pakken… Mijn collega en wetenschapper Liesbeth Tilanus droomt er al jaren van. Ik weet nog goed dat ze op een ochtend naar me toe kwam met een heel goed idee! Ze zei: “Als we nou eens al die kinderen die moeite hebben met lezen en spellen eerst helpen en dan pas gaan kijken wie er dyslexie hebben. Zouden we ze dan niet veel beter kunnen helpen?” Dat is precies wat we nu doen. We noemen deze andere manier van dyslexiezorg ‘IDEE’.

Onderwijs of zorg?

Wanneer een kind echt heel veel moeite heeft met lezen en spellen krijgt hij of zij extra hulp op school. Soms in de klas en soms buiten de klas in een klein groepje. Als die extra hulp geen grote vooruitgang oplevert, zit je als leerkracht soms met de handen in het haar. Het kind raakt soms ‘een beetje’ gefrustreerd en als ouders begin je je dan toch wel zorgen te maken. Sinds 2009 is er vanuit de jeugdzorg een vergoeding voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Daarnaast zijn er ook nog kinderen met minder ernstige dyslexie. Deze kinderen hebben wel veel moeite met lezen en/of spellen, maar komen niet in aanmerking voor vergoede zorg. Ook zijn er kinderen bij wie dyslexie niet het hoofdprobleem is, maar die wel heel veel hinder hebben bij het lezen en schrijven.

Zinvol te werk gaan

Bij Marant behandelen we al jaren kinderen met hele ernstige lees- en spellingproblemen. We leren daar veel van en vinden het belangrijk om altijd zinvol te werk te gaan. Als iets niet werkt, of niet aanslaat, dan zoeken we een andere manier. Het eerste paper van Liesbeth, dat haar eerste onderzoeksresultaten beschrijft, heet dan ook ‘Heeft oefenen zin’. We letten goed op de resultaten, op ‘dat wat werkt’. Deze kennis delen we ook graag met leerkrachten zodat een kind optimaal ondersteund kan worden.

Samenwerken is belangrijk

Alleen met een hele goede samenwerking kun je samen het best passende zorgtraject bepalen. Samenwerking tussen behandelaar, leerkracht, ouders en het kind. Dat maakt de behandeling ook zo succesvol. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid en we oefenen allemaal volgens dezelfde inzichten met dezelfde uitgangspunten. We delen materialen, leestips en strategieën die bij het kind goed werken. De kennis die we delen over het ene kind kan de leerkracht ook weer toepassen bij het oefenen met andere kinderen in de klas. Dat is mooi meegenomen en zo versterken we elkaar!

Volgorde van het traject omgedraaid

We hebben de volgorde van het dyslexietraject dus omgedraaid. We starten niet met een onderzoek om te bepalen of een kind dyslexie heeft, maar we beginnen meteen met behandelen. Als die behandeling inderdaad zorgt voor een goede vooruitgang, gaan we na twaalf behandelingen met ouders en de leerkracht om de tafel zodat zij het kind verder kunnen begeleiden. We zijn uiteraard nog steeds betrokken en blijven het kind een tijd volgen. Er zijn ook kinderen waarbij die twaalf behandelingen wel een beetje helpen, maar nog niet zoveel dat we ze terug kunnen verwijzen naar het onderwijs. Die kinderen krijgen meer behandelingen. Ook dan kijken we met ouders en leerkrachten wat iedereen kan doen om ervoor te zorgen dat het kind zo goed mogelijk geholpen wordt.

Onderwijs versterken

Het doel is om met IDEE het onderwijs te versterken. Als leerkrachten weten hoe kinderen met lees- en spellingproblemen beter ondersteund kunnen worden, worden er minder kinderen aangemeld voor dyslexiezorg. Als het goed is, zijn dat dan alleen nog de kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Wij gooien dan de volgorde weer om en beginnen weer met onderzoeken in plaats van behandelen. Dat lijkt ons nou een goed IDEE!

Meer weten?

Vind jij dit ook een goed idee? Of wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op!

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.