Home » Artikelen » Langdurig zieke leerling: wat nu?

Langdurig zieke leerling: wat nu?

Datum: 14 april 2017

Voor een langdurig zieke leerling die ziek thuis zit of in een ziekenhuis verblijft, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Ook onderwijs hoort daarbij. Onderwijs kan deze ziek leerling juist afleiding en structuur bieden in de periode dat hij/zij ernstig of langdurig ziek is. Marant adviseert scholen hoe zij het onderwijsaanbod voor ernstig zieke, langdurig zieke of bijvoorbeeld revaliderende leerlingen kunnen vormgeven. Hierbij staat centraal wat de leerling nog wél kan, ondanks zijn of haar ziekte. De leerling moet bezig blijven met school en opleiding en contact houden met klasgenoten. Dat biedt houvast en geeft een toekomstperspectief.

Intake

Marant is voor dit soort vraagstukken direct inzetbaar. We doen een uitgebreide intake en betrekken daarbij altijd kind, ouders, school en liefst ook behandelaars en bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. We zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat iedereen weet hoe dit kind het beste geholpen kan worden. We coachen, monitoren en evalueren met de school. De school blijft altijd eindverantwoordelijk. We bekijken wat er nodig is om langdurig zieke leerlingen binnen het leerproces van de klas te houden. Dit kan zijn door begeleiding, door de inzet van online lesprogramma’s en door te bepalen hoeveel een kind naar school kan, maar ook door de inzet van KPN Klassecontact.

KPN Klassecontact

KPN KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat een langdurig zieke leerling met school en klasgenoten wordt verbonden. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen actief blijven deelnemen aan de lessen en via woord en beeld communiceren. Zelfs een vraag stellen is mogelijk, door virtueel ‘een vinger op te steken’. KPN KlasseContact maakt het mogelijk om tijdens de lessen en buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten en dat is voor de zieke leerling van groot belang. Kinderen voelen zich minder eenzaam en lopen minder leerachterstand op.

KPN KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Marant is één van de bureaus die mogen inschatten voor welke leerlingen het gebruik van Klassecontact nuttig en relevant is. En daar zijn we heel blij mee!

Meer weten over onze aanpak voor de langdurig zieke leerling?

Neem contact op met een van onze consulenten:

Of download de flyer.

Deel dit artikel
Auteurs

Dorry Sleutels

Dorry Sleutels is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij Marant Behandelpraktijk. Zij adviseert  en ondersteunt scholen bij het bieden van passend onderwijs voor ernstig zieke, chr…

Meer over Dorry Sleutels

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.