Home » Artikelen » Leiderschapsontwikkeling binnen het primair onderwijs

Leiderschapsontwikkeling binnen het primair onderwijs

Datum: 14 april 2015

Marant biedt een compleet aanbod op het gebied van leiderschapsontwikkeling binnen het primair onderwijs. Een aanbod dat aansluit op de hoge eisen die in deze tijd aan dit complexe beroep worden gesteld.

Wij vroegen Corinne Heering en Enny Keijsers (beiden voormalig senior trainer adviseur bij Marant Interstudie) naar hun visie op leiderschapsontwikkeling. “Het belangrijkste is dat je leiderschap niet alleen ontwikkelt in een losstaande training of geïsoleerd traject, maar dat de context van de schoolorganisatie erbij betrokken is,” is hun uitgangspunt.

“We leggen de nadruk op zowel de persoonlijke ontwikkeling als de organisatieontwikkeling én – vooral – de verbinding daartussen.”

Twee kanten van de medaille

Heering: “Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling gaan hand in hand. Voor ons zijn het individu en de organisatie waarin hij of zij werkzaam is, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze representeren twee verschillende zijden van eenzelfde medaille.” Heering geeft aan dat dat de reden is dat in hun leiderschapsopleidingen beide perspectieven nadrukkelijk een plek krijgen. “In onze opleiding ben je ook direct projectleider van een project binnen je eigen school. Waar we veel traditie hebben in het faciliteren van persoonlijke ontwikkeling, leggen we nu de nadruk op zowel de persoonlijke ontwikkeling als de organisatieontwikkeling én – vooral – de verbinding daartussen.”

Verbinding met persoon én school

Enny Keijsers verzorgt als trainer veel van de leergangen die Marant Interstudie aanbiedt. Ze onderstreept wat Corinne zegt: “In onze leergangen zijn de leerbehoeften van het individu en van de organisatie richtinggevend. De drie invalshoeken die wij daarbij hanteren zijn ten eerste wie ben jij of wie wil je zijn als leider? Wie zijn jullie als school of als organisatie en wat zijn de opgaves waar je als school voor staat? Daarna kijken we waar jij in jouw ontwikkeling staat als leider en waar de school staat. Tot slot komt de toekomst aan bod: waar ga jij als leider naartoe en waar gaan jullie als school of organisatie naartoe?”

Leiderschap doe je niet alleen

“Leiderschap is een kwestie van geven en nemen. Het krijgt betekenis in de dynamiek tussen de leidinggevende en de medewerkers. Samen maak je scholen sterk, dat kun je niet alleen. Ook daarom bedden we onze opleiding in de organisatie in,” legt Heering uit. “Daarbij geldt ook dat je een organisatie niet verder kunt brengen dan je zelf, en je team is.” Met hun werkwijze willen Heering en Keijsers de kracht en het vermogen van mensen als collectief benutten. Ze gaan er vanuit dat leiderschap op meer dan één plek in de organisatie gesitueerd is en veelvormig van aard is.

Competenties schoolleiders

Aan de ene kant zijn onze leiderschapstrajecten dus geheel verweven met de context van de school. Aan de andere kant kijken we nauwkeurig naar het competentieprofiel van de individuele schoolleider. Zowel aan het begin als aan het einde van de opleiding én tussentijds zijn er assessments ingepland, zodat de aankomend schoolleider goed weet of hij geschikt is voor het toekomstig beroep. En zodat hij weet waar aandachtspunten voor verdere ontwikkeling en scholing liggen afgestemd op het persoonlijk profiel en de leerbehoefte.

“Leiderschap is een kwestie van geven en nemen. Het krijgt betekenis in de dynamiek tussen de leidinggevende en de medewerkers. Samen maak je scholen sterk, dat kun je niet alleen”

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Anne Jan van den Dool, senior adviseur: e-mail of 06 17 45 81 13.

Bij Marant heeft u de keuze uit de volgende vier leiderschapsleergangen:

  • Leergang voor middenmanagers en leerkrachten met een LB/LC functie
  • Leergang van leerkracht naar basisbekwaam schoolleider
  • Leergang van schoolleider naar basisbekwaam schoolleider
  • Leergang van basisbekwaam schoolleider naar vakbekwaam schoolleider
Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.