Home » Artikelen » Oefenen met lezen en rekenen: het Pepernotenspel!

Oefenen met lezen en rekenen: het Pepernotenspel!

Datum: 21 november 2021

Pepernoten zijn niet alleen erg lekker, ze kunnen ook heel leerzaam zijn! Je kunt ze heel makkelijk inzetten in verschillende spelvarianten waardoor je ineens veel meer betrokken spelers hebt. Daarnaast doen kinderen ook graag iets samen, waardoor ze al meer plezier hebben in wat ze doen. Met deze verschillende spelletjes kun je samen op een leuke manier leren. Je kunt natuurlijk ook samen met je kind nog veel meer andere vormen bedenken. We zouden het leuk vinden als je die ook met ons deelt!

Pe-per-no-ten-taal

Uit hoeveel klankgroepen bestaat een woord? Leg voor iedere klankgroep een pepernoot neer.
We delen woorden niet meer op in lettergrepen maar in klankgroepen. Het grote verschil hierbij is dat de klank je iets vertelt over de schrijfwijze van een woord. Het is daarom heel belangrijk dat kinderen goed leren opdelen in klankgroepen. Daar kun je thuis heerlijk mee oefenen. Je kunt beginnen met 1 pepernoot en op zoek gaan naar woorden die bestaan uit:

  • 1 klankgroep: zak en piet en Sint, maar ook hond en bord
  • 2 klankgroepen: pie-ten, wor-tels, schoe-nen
  • 3 klankgroepen: schoen-ca-deau, sin-ter-klaas, mar-se-pein, thee-kop-je
  • 4 klankgroepen: pe-per-no-ten, schoen-ca-deau-tjes, pie-ten-mut-sen, a-me-ri-go

Rekenen met pepernoten

Pak allebei een handje pepernoten en kijk wie er de meeste heeft. Je kunt makkelijk beginnen onder het tiental. Je kan het ook moeilijker maken en dan samen bedenken hoe je al die pepernoten makkelijk kan tellen. Maak bijvoorbeeld rijen van twee en tel ze per twee, twee-vier-zes-acht. Zo leer je niet alleen wat meer en minder is, maar ben je ook aan het ordenen. Je kunt ook poppetjes tekenen, zoals een pietje, Sinterklaas en zijn paard, en proberen ze allemaal evenveel pepernoten te geven. Voor jonge kinderen kun je ook patronen maken: twee pepernoten en dan een schuimpje en maak dan de rij maar af. Of maak twee rijen die bijna gelijk zijn, zoek de verschillen!

Leesmotivatie vergroten met pepernoten

Vindt je kind het helemaal niet leuk om te lezen? Beloon dan iedere zin, ieder vraagteken, iedere gelezen bladzijde met een pepernoot. Heeft hij of zij moeite met het lezen van korte woordjes zoals ‘de’, ‘het’ of ‘een’, dan krijgt ‘ie voor ieder kort woordje een pepernoot. Deze variant kun je natuurlijk op nog veel meer manieren inzetten, maar let wel op dat je er geen buikpijn van krijgt!
Het lezen van Sinterklaasverhalen kan voor sommige kinderen al zorgen voor meer motivatie dan andere boeken of teksten. Maak daar gebruik van! De leesmeter van Marant kan natuurlijk ook ingezet worden voor het bijhouden van het aantal gelezen pepernoten.

Heb je zelf ook nog een leuk pepernotenspel? Deel hem! Dan maken we met zijn allen leren leuk!

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.