Home » Artikelen » De Luizenmoeder: Toe maar, glans maar! [Recap + tips]

De Luizenmoeder: Toe maar, glans maar! [Recap + tips]

Datum: 5 februari 2018

De Luizenmoeder stond gisteren in het teken van tienminutengesprekken. Leerkrachten zien vaak op tegen deze oudergesprekken: niet zelden ontaarden ze in het uitwisselen van verwijten. Gelukkig kunnen ze bij De Klimop rekenen op directeur Anton en zijn innovatieve ideeën. Anton heeft namelijk een nieuwe gespreksmethode bedacht en besluit die op de ochtend van de tienminutengesprekken op te dringen aan zijn collega’s. Succes gegarandeerd!

Volgens Anton zijn zowel kinderen als ouders diamanten in de dop. Het tienminutengesprek is de ideale plek om ouders te laten glanzen: wanneer je ze laat praten (en zelf je mond houdt) kom je vanzelf heel veel over het kind en de thuissituatie te weten. De leerkrachten van De Klimop gaan vanaf heden dus werken met de zogeheten glansmethode. Gelukkig krijgen ze een houvast in de vorm van een guideline die door stagiaire Bobby aan elkaar wordt geniet. Wat kan er nog misgaan?

“Kennis is het vlot dat drijft op de oceaan van onwetendheid.”

Nou, een heleboel. Juf Ank en Helma gooien bij voorbaat hun kont tegen de krib en hebben helemaal geen zin in een nieuwe methode. Volgens Helma hebben ouders ‘een totaal misvormd beeld van hun kinderen’. Juf Ank doet het al 25 jaar op haar manier en ziet geen heil in de plannen van Anton. Ook Nancy heeft een lastige dag: conciërge Folkert wil geen kinderstoeltjes bij het lokaal zetten én hij is voornemens om de koffie en thee te vervangen door wijn en bier. De ouders zijn er blij mee, maar Nancy breekt de rest van de dag haar hoofd over Folkerts nazi naties-grapje.

“Dat doen we al jaren zo, dus dat doen we nu ook zo.”

Tijdens de ouderavond lopen Antons plannen in de soep. De ouders worden niet gehoord of juist de les gelezen door de leerkrachten. Wanneer Anton het roer overneemt van Helma, richt hij zich enkel op het moeilijke gedrag van Ruben. Tegenover de verbaasde vader van Bikkel. En helaas, na tien minuten gaat de kookwekker en stopt het geglans abrupt. Verder praten? Dat kan, maar wel via een ingewikkelde gespreksaanvraagprocedure.

“Nee nee, Helma. Niets zeggen. Laat haar nu glanzen.”

Zo kan het ook: alternatieven voor het tienminutengesprek

Tienminutengesprekken: het blijft een uitdaging om daar zin- en waardevolle bijeenkomsten van te maken. Je kúnt er Glans-trainingen en -workshops voor volgen (ja, echt! Kijk hier maar), maar je kunt ook met jouw team en met ouders nadenken over hoe jullie de ontwikkeling van kinderen willen gaan bespreken. Daarbij is veel meer mogelijk dan je denkt!

Stap af van tienminutengesprekken op vaste momenten

Zoals Hannah ook in de serie zegt: als je op het tienminutengesprek pas hoort hoe het met je kind gaat, is er iets mis. Het bespreken van de ontwikkeling van een kind beperkt zich niet tot twee of drie keer tien minuten per jaar. Soms is tien minuten ook helemaal niet genoeg om de voortgang van een kind te bespreken. Bij sommige andere kinderen zie je de ouders vaak genoeg en gaat alles prima; daarbij is een tienminutengesprek bijna overbodig. Oftewel: je kunt de behoefte veel beter individueel afstemmen. Dat is ook veel fijner voor de leerkracht, die helemaal gesloopt is na 25 tienminutengesprekken achter elkaar.

Een aantal alternatieven zijn:

Koppel tienminutengesprek los van rapportcyclus

Koppel de tienminutengesprekken los van de rapporten. Vaak zijn de rapportmomenten juist de momenten waarop ouders (redelijk) goed weten hoe hun kind ervoor staat; dat kunnen ze zwart op wit zien. In de tussenperiode kunnen er meer vragen zijn over de voortgang. Prik bijvoorbeeld drie of vier keer per jaar een avond (of middag) waarop ouders die dat willen een afspraak kunnen maken om de ontwikkeling te bespreken. Maak hierbij ook gebruik van collega’s die jouw klas een uurtje over kunnen nemen, bijvoorbeeld de IB’er. Je hoeft er dan geen extra uren voor vrij te maken.

Inloopmomenten

Organiseer iedere maandagochtend een inloophalfuurtje. De maandagochtend is echt een moment waarop iedereen er weer even in moet komen en de meeste volwassenen en kinderen rustig op willen starten. Zorg dat er van 8.30 tot 9.00 uur koffie en thee is, en geef de ouders de tijd en ruimte om hun kind in de klas af te zetten. Ze kunnen dan meteen ook vragen stellen en hun kind in de klas bekijken.

Betrek het kind bij het gesprek

Laat kinderen het oudergesprek voorbereiden of hun eigen doelen opstellen. Dit kun je met alle kinderen doen: van kleuters tot pubers. Kinderen kunnen heel goed zelf aangeven waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen. Willen ze meer met letters bezig zijn? Bespreek dan met de ouders hoe je daar op school en thuis invulling aan kunt geven. Dit versterkt de driehoek leerling-ouders-leerkracht enorm!

Een paar tips wanneer je het kind bij het gesprek betrekt:

  • Maak het niet verplicht. Als het kind niet bij het gesprek wil zijn, dan hoeft het niet. Stem dit individueel af.
  • Praat mét het kind, niet over het kind. Als je wel even over het kind moet praten, geef dit dan aan. “Ik ga het nu even met papa en mama over jou hebben. Wil je daarbij zijn of wil je even gaan spelen?”
  • Maak afspraken en stel concrete doelen, waar een kind echt naar toe kan werken.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Sonja Bruggeman, Sanne Kokkeler en Céline Ploeger.

De afbeeldingen zijn eigendom van AVROTROS.

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.