Home » Artikelen » Omgaan met opvallend gedrag in de klas [Tips]

Omgaan met opvallend gedrag in de klas [Tips]

Datum: 28 februari 2019

Het kan een moeilijk vraagstuk zijn: wat is er met dit kind aan de hand? En waar komt dit opvallende gedrag vandaan? Nog moeilijker wordt het, wanneer ouders en school hier niet hetzelfde over denken. De leerkracht is bijvoorbeeld van mening dat het kind gebaat is bij een onderzoek naar ADHD, terwijl de ouders dit niet willen. Omdat ze huiverig zijn voor een etiket of omdat zij het gedrag thuis niet als storend ervaren.

Wanneer een kind opvalt in zijn of haar gedrag, kan ervoor gekozen worden een onderzoek te starten. Maar wanneer dit niet direct nodig of gewenst is, zijn er ook andere mogelijkheden om met dit gedrag om te gaan.

Tip 1: stel haalbare doelen

Ouders en school kunnen samen op zoek naar verbetermogelijkheden door stil te staan bij vragen zoals: in welke situaties gaat het wel goed? En hoe kunnen we dit uitbouwen? Door samen met de leerling simpele, haalbare doelen te stellen kan hij of zij het gedrag stapje voor stapje aanpassen. En door als school en ouders de krachten te bundelen, blijft iedereen betrokken bij dit traject.

Tip 2: creëer een prettige omgeving

Hiernaast is het soms mogelijk om in de omgeving van het kind praktische veranderingen aan te brengen die de situatie prettiger maken. Denk bijvoorbeeld aan een andere plek in de klas of een hulpmiddel als een time-timer (een hulpmiddel om tijd visueel inzichtelijk te maken) of een koptelefoon. Dit hoeft niet veel tijd en/of moeite te kosten, maar kan een groot verschil maken in hoe een kind de situatie ervaart en zich gedraagt.

Tip 3: herken lastige situaties

Het in kaart brengen van de situaties waarin het niet goed gaat, kan ook helpend zijn bij het vinden van een goede oplossing. Wanneer ongewenst gedrag telkens wordt veroorzaakt door eenzelfde startsituatie, kan het veranderen van deze situatie ervoor zorgen dat je het gedrag van een kind ook positief verandert. Dit geeft je ook inzicht in waar het opvallende gedrag vandaan komt.

Een voorbeeld: Een meisje in groep 5 komt onvoldoende tot zelfstandig werken. Ze is steeds bezig met haar omgeving, stoort andere leerlingen en laat regelmatig clownesk gedrag zien. De leerkracht denkt aan ADHD, maar na een observatie en een kindgesprek blijkt dat ze het overzicht over haar werk verliest en niet weet waar ze moet beginnen. Door een korte extra instructie en tussentijdse contactmomenten met het kind, kan ze zelfstandig aan de slag en is het storende gedrag verholpen.

Tip 4: een korte behandeling

Sommige kinderen kunnen dan nog een extra steuntje in de rug gebruiken. Het jongetje dat zich maar moeilijk aanpast aan zijn klasgenoten, kan zijn sociale vaardigheden leren verbeteren met een SOVA training of een TOM training (Theory of Mind), waarna hij zich beter kan inleven in anderen. Een gedragsregulatietraining kan het meisje dat in de klas maar niet kan wachten op haar beurt en ruzies uitlokt met haar impulsieve gedrag, leren eerst na te denken voordat zij actie onderneemt. Bespreek als school en ouders samen of dit uitkomst zou kunnen bieden.

Het gaat hier om laagdrempelige, kortdurende behandelingen, waarbij het aanleren van positief gedrag op de voorgrond staat. Het kind krijgt handvatten om zelf mee aan de slag te gaan en wordt uitgedaagd om te experimenteren met ander gedrag. Er worden gedragsdoelen gesteld, waarbij ook school en ouders worden betrokken om die te behalen. Ook het kind zelf, stelt doelen. Door deze doelen gedurende en na afloop van het traject met het kind te evalueren, wordt de vooruitgang zichtbaar en doet het kind succeservaringen op.

Na afloop van de behandelingen wordt met kind, ouders en school besproken hoe zij verder kunnen. Door de samenwerking tussen alle partijen en de nadruk die tijdens de behandelperiode op het positieve gedrag wordt gelegd, zitten kinderen na afloop van deze behandelingen vaak beter in hun vel. En dat onderzoek? Dat is dan misschien wel niet meer nodig.

Heb jij vragen over opvallend gedrag?

Heb jij vragen over bovenstaande tips of wil je meer weten over gedragsbehandelingen die binnen de basis GGZ vallen? Neem dan contact op met Imie via e-mail of neem een kijkje op onze pagina over gedrag.

Deel dit artikel
Auteurs

Imie Turkesteen – de Ruyter de Wildt

Imie Turkesteen is orthopedagoog bij Marant Behandelpraktijk. Het helpen van kinderen met dyslexie en het beantwoorden van schoolvragen rondom leerlingen behoren tot haar dagelijkse werkzaamheden. …

Meer over Imie Turkesteen – de Ruyter de Wildt

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Natalie

7 november 2019

Het is heel goed dat deze aandacht bestaat voor bepaalde gedragsproblematiek bij kinderen op school. Mijn ervaring is dat er veel te veel in de hoek ADHD wordt geschoven. Bij mijn zoontje was dat ook zo. Ik paste er echter voor op om mijn kind te laten volstoppen met zware medicijnen. Het bleek uiteindelijk ook om een fase te gaan, die voorbij ging. https://www.sco-t.nl/websites/bestuur/