Home » Artikelen » Opbrengstgericht werken: vragen aan de inspectie

Opbrengstgericht werken: vragen aan de inspectie

Datum: 14 april 2017

“Welke eisen stelt de inspectie eigenlijk aan handelings- en opbrengstgericht werken?” Dat is wat veel onderbouwleerkrachten van Marant willen weten. Marant legde de inspectie daarom een aantal vragen voor.

1: Welke eisen stelt de inspectie aan een beredeneerd aanbod in de onderbouw? Welke ontwikkelingsgebieden moeten worden opgenomen?

De inspectie: “Basisscholen moeten voldoen aan de kerndoelen die zijn opgesteld voor de school als geheel. Hoe de school het onderwijs precies inricht, valt onder het eigen beleid van de school.” De inspectie schrijft dus niet voor hoe je aan de doelen werkt, mits je aan de kerndoelen voldoet.

2: Wat verstaat de inspectie onder handelings- en opbrengstgericht werken in de onderbouw? Hoe moet spel een plek hebben binnen handelings- en opbrengstgericht werken?

De inspectie: “We hebben hier geen beschrijving van. Scholen bepalen zelf het beleid op deze gebieden. Voor advies hierover verwijzen we naar onderwijsadviesbureaus zoals Marant of bijvoorbeeld het SLO.”

3: Waarop toetst de inspectie de kwaliteit van de groepsoverzichten en groepsplannen in de onderbouw?

De inspectie: “Ook hier geldt dat er voor ‘groepsoverzichten’ en ‘groepsplannen’ geen normen of richtlijnen zijn. We beoordelen deze niet.”

Kortom, scholen zijn dus vrijer in het bepalen van het beleid dan vaak wordt aangenomen. Als de school voldoet aan de kerndoelen en kan verantwoorden hoe ze dit doen, dan vindt de inspectie dit voldoende.

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.