Home » Artikelen » Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling: die moet je verbinden

Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling: die moet je verbinden

Datum: 18 december 2018

Leidinggeven is een uitdagende en complexe taak, waarin soms te weinig tijd is voor reflectie. Door drukte en alle ontwikkelingen die op schoolleiders afkomen is tijd en energie voor een stevige opleiding moeilijk te vinden en tijd om met collega’s te sparren is beperkt. Het gevolg is vaak dat schoolleiders een cursus hier en daar doen, interessant informatie horen, maar dat vervolgens moeilijk in de organisatie kunnen implementeren. ‘Dat kan anders’, dachten ze bij Florente Basisscholen. Directeur bestuurder Jan Boomsma vertelt.

“Een paar jaar geleden bezochten twee van onze directeuren een AVS-congres waar Jan Jutten sprak over duurzaam leiderschap en lerende scholen. Zij raakten geïnspireerd en introduceerden de onderwerpen waarover Jutten had gesproken in het directieberaad. Zijn visie op lerende scholen en boeiend onderwijs raakte ons allemaal. Sindsdien werken we volgens die manier en is de professionalisering van de directeuren ook gericht op het samen en betekenisvol leren.

Jan Boomsma

Het motto van Florente Basisscholen is nu ‘Leren voor het leven’. Het doel van Florente is om toe te werken naar een lerende organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. Onze leerlingen leren op school voor het leven, niet voor de toets. En dit geldt ook voor onze docenten, leidinggevende en andere medewerkers.”

Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Jan geeft aan dat de relatie tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling wat hem betreft erg belangrijk is. “Onze directeuren vormen, net als onze leerkrachten, een professionele leergemeenschap. Hun professionalisering was in eerste instantie op het sturen op het menselijke kapitaal binnen de organisatie gericht. Toen kwam de professionalisering voor het Schoolleidersregister om de hoek kijken. We vinden het belangrijk dat deze professionalisering aansluit op wat onze directeuren de afgelopen jaren hebben geleerd en hoe ze dat in kunnen zetten in nieuwe situaties die zich voordoen. Wat kunnen en weten ze al, en wat hebben ze nog nodig? Op die manier wordt de interne professionalisering ook doorgezet en kunnen we een richting bepalen als stichting. De professionalisering van individuele directeuren valt dan samen met de ontwikkeling van de organisatie.”

Eigen leervragen formuleren

Deze manier van werken heeft nog meer voordelen volgens Jan. “De leervragen vormen nu de basis van het leerproces, en niet de focus die een externe cursus toevallig heeft. Voorheen ging een directeur een paar dagen naar een training die hij of zij zelf erg interessant vond, maar waarvan de inhoud niet altijd even bruikbaar was in de praktijk. Al die losse cursussen helpen een school niet per se vooruit. Het is voor directeuren wel intensiever om nu hun eigen leervragen te formuleren, maar zodra dat lukt, kunnen ze ook makkelijker vanuit hun eigen kennis en kunde werken.”

Is er nog wel genoeg ruimte voor de eigen inbreng van directeuren op deze manier? “Ja, juist!”, zegt Jan. “We hebben als stichting een algemene visie geformuleerd, maar alle afzonderlijke scholen hangen daar hun eigen visie onder. We weten wat onze doelen zijn, maar de directeuren van de scholen hebben alle ruimte om hun eigen kleur aan hun school en professionalisering geven. We vinden het wél belangrijk dat het leren van leerkrachten, de school en jezelf centraal staan in het leren van een directeur.”

Ondersteuning van buiten

Maar hóé leren die directeuren van Florente Basisscholen nu precies? “In het kader van de herregistratie kiest iedere directeur zelf thema’s (zoals opgesteld door het Schoolleidersregister) waarop hij of zij wil professionaliseren. De directeur onderzoekt daarbij zelf wat er al geleerd is en wat er nog moet gebeuren voor de validering. Coaching en ondersteuning daarbij gebeurt vanuit Marant onder de naam ‘Development@work’. Zij helpen de directeuren bijvoorbeeld bij het opstellen van hun persoonlijke ontwikkelplan. Ook ondersteunen zij de directeuren in hun zoektocht naar de verbinding tussen actuele vraagstukken in het werk en wat je in de school kunt doen met de inzichten opgedaan in de scholingstrajecten. De uiteindelijke validering wordt ook door Marant geregeld. Het is voor de directeuren prettig om hier niet alleen in te staan.”

Development@work: ontwikkeltraject voor leidinggevenden

Development@work is een ontwikkeltraject speciaal voor leidinggevenden die aantoonbaar willen werken aan de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. Die daarin initiatief nemen en met ondersteuning van buitenaf in korte tijd tot opbrengsten willen komen op professioneel en persoonlijk vlak. Uniek aan dit traject is de directe gerichtheid op de eigen context en werkplek waardoor resultaten direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Meer weten over Development@work? Klik dan hier.

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.