Home » Artikelen » Ouderbetrokkenheid: van wij-zij-gevoel naar echte relatie

Ouderbetrokkenheid: van wij-zij-gevoel naar echte relatie

Datum: 14 april 2015

Er is meer lol op het schoolplein; Ouders kennen niet alleen de leerkrachten maar ook elkaar beter. Dat levert meer begrip op en een veel betere sfeer: belangrijke voorwaarden om met ouders samen te kunnen werken aan de ontwikkeling van kinderen. Het team van basisschool De Schelven in Boxmeer besloot vorig jaar zichzelf een spiegel voor te houden en aan de slag te gaan met ouderbetrokkenheid. Directrice Stijntje van Esch vertelt welke stappen ze in één jaar al hebben gezet.

Stijntje van Esch is duidelijk over de noodzaak van het verbetertraject ‘ouderbetrokkenheid’: “We kregen op school steeds meer ouders binnen met frustraties die te hoog waren opgelopen. Er ontstond soms een wij-zij-verhouding over onderwerpen waarbij ik dacht ‘maar daar kunnen we toch gewoon over praten?’ Het was tijd om meer betrokkenheid bij de ouders te creëren en onze eigen blinde vlekken te leren kennen. Geen wijzende vingers, maar onderzoeken wat onze eigen rol hierin was.” Stijntje vertelt wat ze al deden: “We informeerden ouders en we hadden een duidelijke gesprekkencyclus. Onze intentie is altijd geweest om samen met de ouders de ontwikkeling van de kinderen te volgen, om samen op te gaan. Maar zeggen en echt doen, is een verschil.”

Drempel

Op de school in Boxmeer merkten ze dat de drempel voor ouders om op de school af te stappen vaak te hoog was. Sommige ouders vonden het lastig om andere ouders te leren kennen. Een groepje nam weinig tijd om hun kinderen naar school te brengen en halen. Samen met Saskia van Dongen, adviseur bij Marant, ging de school bekijken wat ze al deden aan ouderbetrokkenheid, zowel mondeling als schriftelijk. “De belangrijkste conclusie uit die analyse was dat we veel meer én sneller met ouders in gesprek moesten gaan,” zegt Stijntje. “Sneller initiatief nemen en al veel eerder ook positieve berichten geven, niet alleen in de gesprekkencyclus. Op het schoolplein contact maken en zorgen dat je weet wat er bij de kinderen thuis speelt. Kortom, de relatie onderhouden.”

Directe verandering

Na de analyse is Stijntje van Esch met een kleine groep ouders, een ouderpanel, om de tafel gaan zitten om ze vijf vragen te stellen. Stijntje: “Het fijne van deze avond was dat we allemaal complimenten kregen, maar ook veel tips. Een aantal hiervan konden we direct doorvoeren, een aantal nemen we mee in onze beleidsvoering en bij niet haalbare voorstellen konden we direct eerlijk aangeven dat die niet pasten. Een eenvoudig voorbeeld van een directe verandering is dat we onze ‘Schelvenshow’ niet meer op een standaarddag doen. De show, waarbij alle ouders welkom zijn, is nu iedere zes weken op een andere dag, zodat ouders die werken gemakkelijker eens kunnen komen.”

Ouderpanel

Tijdens het ouderpanel werden de volgende vragen aan de ouders gesteld:

  • Wat is de ideale leerkracht voor jullie?
  • Wat vinden jullie van de informatieavonden?
  • Wat vinden jullie van de communicatie in het algemeen?
  • Wat vinden jullie van de betrokkenheid in het algemeen?
  • Hoe kijken jullie aan tegen het educatief ouderschap?
  • Bij educatief partnerschap gaat het erom dat de ouders en school samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het leren van het kind.

Samen woorden zingen

Bij educatief partnerschap gaat het erom dat de ouders en school samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het leren van het kind. Stijntje: “Wij gaan dit jaar op beleidsniveau aan de slag met het educatief partnerschap. Kinderen vinden bepaalde stof op school moeilijk. Het is fijn en goed voor hun ontwikkeling als ze met deze stof thuis ook geholpen worden. Maar dat is voor ouders soms hartstikke moeilijk. Denk aan staartdelingen. Ouders kunnen hun kinderen pas goed begeleiden als ze weten hoe we dit soort sommen op school uitleggen.” Een ander voorbeeld is het leren lezen in groep drie. Stijntje vertelt dat ouders het heel leuk vinden om te horen dat je woordjes of zinnen goed kunt oefenen door ze samen te zingen. “Maar je kunt niet van ouders verwachten dat ze dat zelf bedenken, het is onze taak ze daarin te begeleiden. Als ouders direct heel fanatiek en uit goede bedoelingen een heleboel pagina’s met de kinderen oefenen bestaat het risico dat dit averechts werkt en de lol in het lezen juist snel weg is.”

“Ouders leren heel goed, door het samen te zien. Daarom zijn we nu een rode lijn door de school aan het ontwikkelen. We inventariseren wat de onderwerpen zijn die er toe doen en op welke momenten in het jaar we de ouders hiermee kunnen helpen en hoe vaak we dat moeten doen.”

Wie moet de ezel zijn

Stijntje is blij met de resultaten van het traject tot nu toe. Ze ziet dat leerkrachten veel eerder initiatief nemen: “Als er bijvoorbeeld in een klas iets is voorgevallen, grijpt de leerkracht sneller zelf de telefoon om na school een ouder te bellen, om te vertellen over de dag. Voorheen gebeurde het nog wel eens dat ouders ‘verhaal kwamen halen’. Dat is nu veel minder aan de orde, dat willen we niet meer, we willen samen verder.” Niet alleen de leerkrachten betrekken ouders sneller bij activiteiten, ook ouders onderling weten elkaar beter te vinden en nemen initiatieven. Stijntje: “Het afgelopen jaar besloten ouders zelf om samen de kerstmusical voor de kinderen uit te voeren. Een groepje ouders heeft samen met de kinderen de carnavalsoptocht georganiseerd. Ook bij de ouders is een vlammetje aangewakkerd. Er is meer lol, meer gezelligheid. Op het schoolplein werden rond de Kerst grappen gemaakt over wie de ezel moest zijn in de musical. Dat zorgt er allemaal voor dat zowel ouders als kinderen met meer plezier naar school gaan.

Of ze er nu zijn? Stijntje is trots op wat ze in een jaar al bereikt hebben. Dat de ouders positief over de school praten en de sfeer is veranderd. Maar er blijft nog terrein te winnen. Op het gebied van het educatief ouderschap bijvoorbeeld, en er blijft nog een groepje ouders dat moeilijk te bereiken is. “Dat is de volgende uitdaging, om ook die ouders vaker dan twee keer per jaar op school te krijgen. Want,” zegt Stijntje, “kinderen vinden het gewoon fijn als ouders op school zijn. En dat gunnen we alle kinderen.”

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe je de ouderbetrokkenheid kunt verbeteren? Neem contact op met Saskia van Dongen, adviseur: e-mail of 06 33 03 70 82.

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.