Home » Artikelen » OZL-consulent Maria: “De focus op zieke leerlingen moet blijven”

OZL-consulent Maria: “De focus op zieke leerlingen moet blijven”

Datum: 27 augustus 2019

Een OZL-consulent biedt onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen, scholen en ouders die hier behoefte aan hebben. Maria Gerrits, OZL-consulent bij Marant, neemt na 20 mooie jaren afscheid van ons. Ter gelegenheid van haar vertrek blikken we samen met Maria terug op haar carrière, haar ervaringen als OZL-consulent én wat er allemaal veranderd is in de afgelopen 20 jaar.

Maria Gerrits

Na het afronden van de lerarenopleiding Engels en Duits is Maria aan haar carrière begonnen als lerares in het voortgezet onderwijs. Na een aantal jaren kwam ze bij het openslaan van de krant een vacature tegen bij de ziekenhuisschool van het Radboudumc in Nijmegen. Dit was de voorloper van wat nu bekend staat als Educatieve Voorziening Nijmegen. Deze functie gaf haar de mogelijkheid om kennis over te dragen aan een kwetsbare groep; werk waar ze veel voldoening uithaalde. Bij deze ziekenhuisschool gaf Maria 16 jaar lang Duits, Engels en waar het nodig was andere vakken aan leerlingen die een langere periode in het ziekenhuis verbleven.

De stap naar OZL-consulent

Er waren veel plekken in Nederland waar geen ziekenhuisonderwijs bestond. Om die reden is ervoor gekozen om dit type onderwijs anders in te richten en consulenten aan te stellen door het hele land. Deze consulenten denken met de school, de ouders en het kind mee over een geschikte inrichting van onderwijs. Hierdoor was Maria niet langer werkzaam bij het Radboudumc, maar ging ze als OZL-consulent bij Marant aan de slag. Hoewel lesgeven niet langer onder de standaardwerkzaamheden viel, kwam dit soms nog wel voor als een kind het nodig had.

Een nauwe band met de school en ouder(s)

Een constante in het werk als OZL-consulent is dat ieder kind en iedere situatie om andere ondersteuning vraagt. Om deze reden wordt er vaak samen met de school en ouders een plan opgesteld om de leerling te ondersteunen. Dit plan krijgt vorm in een gesprek op school met de zorgcoördinator of IB’er en ouder(s); wanneer mogelijk is ook het kind hierbij aanwezig. Ook kan de expertise van een schoolarts ingeroepen worden. Tijdens dit gesprek wordt er bekeken wat de stand van zaken is, welke hulpvraag er vanuit de school en thuissituatie ligt en wie hier wat in kan betekenen.

Maria: “Mijn ervaringen zijn dat met name de scholen die een VMBO-afdeling hebben, zoeken naar mogelijkheden om voor de (zieke) leerling een programma op maat aan te bieden. Ik denk hierbij in het bijzonder aan Het Venster in Arnhem en Titus Brandsma, onderdeel van het Arentheemcollege in Velp. Bij Het Venster zijn ze begonnen met individuele leerlijnen, bij Titus Brandsma hebben ze goede contacten met Mariëndael en maken ze gebruik van de expertise die ze daar hebben.

Naast scholen had ik natuurlijk ook veel te maken met ouders. Voorop staat dat iedere ouder het beste voor heeft met zijn kind. Sommige vinden het niet echt nodig dat hun zieke kind probeert het schoolprogramma bij te houden, andere begrijpen dat dit hun kind ook een houvast kan bieden. Ik probeerde met school en leerling/ouders een haalbaar programma voor de leerling af te spreken.”

Een stukje school kan houvast bieden

Waar Maria trots op is in haar werk, is dat zieke leerlingen door deze ondersteuning het gevoel hebben dat ze met hetzelfde bezig zijn als leeftijdsgenoten. Er kan een heleboel misgaan, maar dat stukje school kan houvast bieden. Een gedeelte van hun dagelijks leven dat wel door blijft gaan. Maria: “Je zou er misschien niet direct aan denken, maar zieke leerlingen kunnen school enorm missen. De sociale contacten met leeftijdsgenoten en het bezig zijn met de toekomst. Met OZL bied je kinderen weer een deel van hun normale dagstructuur en proberen we ervoor zorgen dat een achterstand op school beperkt blijft.”

Vooral het contact met de leerlingen vond Maria erg leuk aan haar werk. “Ik genoot altijd van het samenwerken met pubers van het VMBO. Deze leerlingen zijn vaak recht voor zijn raap, je hoort het gelijk als iets ze niet bevalt.”

De toekomst van OZL

Maria ziet de toekomst van OZL positief. “Scholen hebben tegenwoordig vaker mensen in dienst bij wie ook herstellende zieke leerlingen terecht kunnen voor planning of advies. Daarnaast hebben ze soms een voorziening voor zorgleerlingen die een time-out nodig hebben of die weer stappen terug naar school zetten en voor wie dit een een eerste stap kan zijn, een positieve ontwikkeling dus. Ook is er KlasseContact, een initiatief van de KPN, om vanuit thuis of het ziekenhuis de lessen te kunnen volgen en zo deel te blijven uitmaken van de klas.”

De toekomst van Maria

Maria: “Ik heb in de afgelopen jaren veel voldoening gehaald uit het persoonlijk contact met de leerlingen en de ouders, daarnaast was er ook het goede contact met betrokken mentoren en zorgcoördinatoren. Daarnaast heb ik een aantal fijne collega’s gehad.

De toekomst? Ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij Welzijn Rivierstroom, misschien kan ik daar nog wat betekenen voor wat betreft het onderdeel Educatie. En verder zie ik wel wat er op mijn pad komt.”

Het ga je goed, Maria! Dank voor alles!

Deel dit artikel
Auteurs

Judith Bosch

Judith Bosch is communicatieadviseur bij Marant. Ze schrijft en redigeert teksten, blogs en informatieve uitingen als flyers en folders. Daarnaast denkt ze ook op strategisch niveau na over de inte…

Meer over Judith Bosch

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.