Home » Artikelen » OZL: Puzzelen naar passende hulp voor Lieke

OZL: Puzzelen naar passende hulp voor Lieke

Datum: 19 december 2017

Het werk van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) is iedere dag anders. Soms weet je precies waarvoor je ingeschakeld wordt: het begeleiden van een leerling die vanwege een zware operatie een tijdje niet naar school kan, bijvoorbeeld. Soms duurt het ook even voordat we weten wat er precies aan de hand is, zoals bij Lieke* (9 jaar) uit groep 4. Onlangs hebben wij haar, haar ouders en haar leerkrachten op weg kunnen helpen. Zij wilden weten wat Lieke nodig had om haar ontwikkeling zo goed mogelijk te ondersteunen. Consulent OZL Dorry Sleutels vertelt.

“Lieke is als klein meisje erg ziek geweest en als peuter behandeld aan een zeldzame hersentumor. De behandeling had gelukkig het effect en Lieke werd genezen verklaard. Haar ouders en haar broers en zus waren natuurlijk dolblij: ze was er nog! Lieke ging later, net als de meeste kinderen, naar de basisschool. Na een tijdje merkten haar leerkrachten en haar ouders dat Lieke moeite met leren had. Het kostte haar veel tijd om taken te volbrengen en om geconcentreerd te werken. Haar ontwikkeling bleef achter en er kwamen ook gedragsproblemen om de hoek kijken. Lieke kreeg bijles, maar dit had niet het gehoopte effect.”

Een voorzichtige conclusie

Op dit punt besloot de school van Lieke om een consulent OZL in te schakelen. Namens Marant ging Dorry in gesprek met de huidige leerkracht en kleuterleerkracht van Lieke. Ze keken terug op de manier waarop Lieke zich ontwikkeld had vanaf het moment dat ze op school gestart was. Niet veel later schoven daar ook de ouders van Lieke bij aan. Op basis van de gesprekken werd de voorzichtige conclusie getrokken dat Lieke, vanwege de chemo en bestraling, wellicht hersenbeschadiging op had gelopen. Niet-aangeboren hersenletsel, NAH, zou de verklaring kunnen zijn voor wat Lieke nu liet zien in haar ontwikkeling. Dit was heftig nieuws voor haar ouders: hun Lieke leefde nog, maar wat betekende dit voor nu en voor de toekomst?

Eigen tempo bepalen

Dorry vertelt: “Mijn werk als consulent OZL is vaak heel mooi, maar soms ook pittig. In het geval van Lieke heb ik school en de ouders bijgestaan in de zoektocht naar de kern van het probleem. Samen met school en ouders zijn de vervolgstappen besproken. Daarbij bleek het erg belangrijk dat de ouders hierin het tempo mochten aangeven. Voor school was het erg belangrijk dat er een diagnose zou worden gesteld zodat Lieke passende hulp zou kunnen krijgen, maar de ouders hadden echt tijd nodig om alles te verwerken en Lieke te laten onderzoeken. Uiteindelijk is de stap naar het ziekenhuis gezet en werd de diagnose NAH vastgesteld.”

Geen uitzondering meer

Inmiddels gaat het goed met Lieke, met haar ouders en met de school. Er is op grond van de diagnose een zorgarrangement afgegeven. De leerkrachten weten beter wat ze van de ontwikkeling van Lieke kunnen verwachten. Ze zit op een gewone basisschool in een klas waar wel meer leerlingen wat moeite met leren hebben; ze voelt zich nu geen uitzondering. De ouders hebben voor dit moment het proces van acceptatie kunnen doorleven en de relatie met school is goed.

“We hebben er goed aan gedaan dat we samen met ouders en school de signalen serieus hebben genomen. Hoe eerder NAH wordt vastgesteld, hoe meer tijd en ruimte er is om passende ondersteuning te bieden”, concludeert Dorry Sleutels.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) biedt altijd maatwerk

Als je ziek bent, lijkt alles in je leven te veranderen. Even geen patiënt maar gewoon leerling zijn, is dan heel prettig. Wij helpen leerlingen, hun ouders en scholen bij de invulling van het onderwijs als een leerling ziek is. Afhankelijk van de vraag kan ondersteuning worden geboden. Het traject zal daarbij maximaal drie maanden duren. Natuurlijk is het altijd maatwerk: je kunt niet van tevoren voorspellen hoelang een leerling ziek zal zijn en de behoefde aan ondersteuning kan ook veranderen.

De dienstverlening OZL kan het volgende inhouden:

  • Scholen en ouders begeleiden in het omgaan met de zieke leerling en contacten onderhouden met betrokkenen rond de zieke leerling en de behandeling.
  • Opstellen van een zorgplan op maat voor de zieke leerling met daarin opgenomen welke onderwijskundige begeleiding wordt ingezet.
  • Advisering van scholen over medicijngebruik en medische handelingen
  • Beoordelen of de inzet van KlasseContact zinvol is, de plaatsing ervan op school begeleiden en de inzet monitoren
  • Advisering aan het samenwerkingsverband en de school over voortzetting van de extra onderwijskundige begeleiding voor de zieke leerling gedurende een langere periode en het aanvragen van het zorgarrangement
  • Coördineren van didactische ondersteuning van de zieke leerling, als die fysiek niet naar school kan.

Meer informatie

Meer informatie over Onderwijsondersteuning voor Zieke Leerlingen vind je hier.

*De naam Lieke is gefingeerd en het meisje op de foto is niet Lieke. 

Deel dit artikel
Auteurs

Dorry Sleutels

Dorry Sleutels is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij Marant Behandelpraktijk. Zij adviseert  en ondersteunt scholen bij het bieden van passend onderwijs voor ernstig zieke, chr…

Meer over Dorry Sleutels

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.