Home » Artikelen » Schoolleidersregister voor kwaliteit en ontwikkeling

Schoolleidersregister voor kwaliteit en ontwikkeling

Datum: 4 november 2015

Vragen uit de praktijk met William van den Dries, senio adviseur HRM en assessments

‘Wij moeten ons gaan registreren in het schoolleidersregister PO, maar waarom moet dat eigenlijk en hoe doen we dat? ’

De rol van schoolleiders

Steeds weer blijkt uit onderzoek hoe belangrijk de rol van schoolleiders is voor de kwaliteit van onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. Het schoolleidersregister is opgericht om de professie van schoolleiders beter te positioneren en de ontwikkeling van schoolleiders te stimuleren. Deze doelen moet het register de komende periode gaan waarmaken. Om dat te bereiken is overleg met en op scholen heel belangrijk. Schoolleiders moeten het nut ervan inzien en ‘er iets aan hebben’.

Wij merken dat er bij schoolleiders veel behoefte is om af en toe met iemand van buiten de organisatie kritisch naar het eigen functioneren, de eigen leidinggevende stijl en dergelijke te kijken. Schoolleiderschap is soms een eenzaam beroep. Daarom hebben we besloten een assessment te ontwikkelen voor de (her)-registratie. Dit assessment is formeel toetsend, maar in lijn met het register focussen we vooral op persoonlijke ontwikkeling, onder andere via
structurele sparrings- en coachingsgesprekken.

Registreren

Registeren kan via:

  • Erkende opleiding schoolleider
  • Toetsend assessment
  • EVC-procedure
  • Individuele diploma-erkenning

Schoolleiders kunnen bij ons een formeel erkend assessment doorlopen. Bij een positief resultaat kunnen zij zich laten registreren in het beroepsregister. Dit is ook mogelijk in het kader van herregistratie.

‘Ik wil met mijn managementteam een professionaliseringsslag
maken. We willen van en met elkaar leren op inhoudelijke thematieken. En we willen elkaar beter leren kennen om zo de samenwerking te optimaliseren. We starten met individuele assessments en daarna volgt een MD-traject, maar hoe komen we vanuit de individuele assessments tot collectieve scholingsbehoeften?’

In onze assessments gaan we inderdaad individueel te werk. We gaan met de deelnemer de diepte in door het gesprek aan te gaan over professioneel functioneren, persoonlijkheidsaspecten,
leidinggevende competenties etcetera. We stimuleren de zelfreflectie en leggen de resultaten van het assessment vast in een persoonlijk rapport.

Wat veel mensen echter niet weten, is dat we ook een collectief rapport kunnen opstellen op basis van individuele rapporten. We stellen dan een overkoepelend managementteamprofiel op waarbij we inzoomen op leidinggevende kenmerken, communicatievoorkeuren, leerstijlen, collectieve sterktes en eventuele collectieve blinde vlekken. Een dergelijke analyse kan geheel anoniem en biedt goede aanknopingspunten voor de collectieve professionaliseringsthema’s. Scholingsvragen kunnen daarmee veelal veel gerichter worden geformuleerd.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze assessments en het schoolleidersregister? Neem dan contact op met adviseur HRM en assessments William van den Dries via 06 201 105 48 of e-mail.

Deel dit artikel
Auteurs

William van den Dries

William van den Dries is senior adviseur bij Marant Interstudie en Marant Assessment. Hij ondersteunt organisaties bij HR-vragen, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ook ontwikkel…

Meer over William van den Dries

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.