Home » Artikelen » Strategisch personeelsbeleid: wat komt hierbij kijken?

Strategisch personeelsbeleid: wat komt hierbij kijken?

Datum: 1 februari 2019

Onlangs zijn de onderwijsministers in een brief aan de Tweede Kamer uitvoerig ingegaan op de positie van de leraar. Hierbij viel ons oog op een aantal zaken: het erkennen van eigenaarschap van leraren voor het beroep, de ruimte om creatieve maatregelen te nemen om de werkdruk te verminderen en de focus op strategisch personeelsbeleid.

“Onderdeel van lerende organisaties is strategisch personeelsbeleid, waarmee het bestuur en schoolleiders hun ambities met het onderwijs waar kunnen maken. De schoolleider heeft een spilfunctie in het ten uitvoer brengen van strategisch personeelsbeleid.” 

Bovenstaand citaat is afkomstig uit de Kamerbrief over de versterking van de leraar, januari 2019.

Strategisch personeelsbeleid houdt in dat persoonlijke competenties van leerkrachten worden afgestemd op de visie en doelen van een school, maar ook op de opgave waar deze school voor staat. Een bestuur en schoolleiders kiezen hiervoor om hun ambities met het onderwijs waar te kunnen maken. Hiernaast is strategisch personeelsbeleid een krachtige manier om leerkrachten goed tot hun recht te laten komen. Door je te richten op iemands talenten en de ontwikkeling hiervan.

Een passend functiegebouw

In onze visie is een passend functiegebouw hierbij van belang. Een functiegebouw dat flexibel is, ruimte biedt aan initiatief en ontwikkeling, aansluit op de praktijk en loopbaanperspectief biedt. En dit niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor andere medewerkers in de organisatie. Denk hierbij aan het onderwijsondersteunend personeel en management. Alle medewerkers binnen je organisatie leveren immers een bijdrage aan kwalitatief goed en hoogwaardig onderwijs.

Wij denken graag met je mee

In afstemming met huidige klanten hebben we verschillende kaders en werkwijzen ontwikkeld om functiegebouwen flexibeler te maken, onderwijsondersteuners beter in te kunnen zetten in het onderwijs en vanuit competenties te werken aan kwaliteitsontwikkeling. Graag gaan we met je in gesprek om te verkennen hoe het functiegebouw kan bijdragen aan de realisatie van de doelen in jouw organisatie.

Neem vrijblijvend contact op met Rowdy of William, beiden senior adviseur bij Marant Assessment:

  • Rowdy Braun: e-mail of bel hem op 06 341 988 11.
  • William van den Dries: e-mail of bel hem op 06 201 105 48.


Ben je benieuwd naar de Kamerbrief? Download deze hier: Kamerbrief over de versterking van de leraar (PDF).

Deel dit artikel
Auteurs

Rowdy Braun

Rowdy Braun is senior adviseur bij Marant Assessment. Hij helpt schoolorganisaties inzicht te krijgen in de kwaliteiten van medewerkers en teams en de verdere ontwikkeling daarvan. Daarnaast bekijk…

Meer over Rowdy Braun

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.