Home » Artikelen » Think global, act local: meervoudige waardecreatie in de praktijk

Think global, act local: meervoudige waardecreatie in de praktijk

Datum: 21 juni 2017

Hoe Marant werkt aan een land waar iedereen beter kan leren en werken.

De Ov-fiets, BlaBlaCar, Peerby, Koop Een Koe: Nederland raakt steeds meer gewend aan het principe van delen, ruilen en creëren. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook milieuvriendelijker. Daarnaast verbindt het mensen: door het delen van een krantenabonnement met de buurvrouw betaal je niet alleen de helft van de oorspronkelijke prijs voor de krant, maar heb je ook iemand om af en toe een kop koffie mee te drinken en iemand die een oogje in het zeil houdt als je op vakantie bent.

Duurzaam ondernemen

Het principe van delen, ruilen en creëren geldt niet alleen voor spullen, maar ook voor dingen die je niet kunt vastpakken, zoals een vraagstuk in de zorg of in het onderwijs. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, stelt dat het verdienen van geld samen moet gaan met andere ‘zaken’ van waarde zoals het zorgen voor elkaar, het creëren van veiligheid of het beschermen van de natuur. Wanneer partijen op een verantwoorde en bewuste wijze samenwerken, ontstaat meervoudige waardecreatie: iets organiseren wat maatschappelijk van waarde is.

Geïnspireerd door Jan Jonker is Marant in 2016 gestart met een experiment. In de praktijk zien we soms dat het erg lang kan duren voor een situatie of een ‘harig vraagstuk’ aangepakt wordt. Vaak moeten vragen als ‘wie is verantwoordelijk?’, ‘wie gaat betalen?’ en ‘hebben we hier wel personeel voor?’ eerst beantwoord worden voordat we aan de slag denken te kunnen gaan. Wij wilden graag onze tanden zetten in een vraagstuk waarmee we het verschil zouden maken en waarmee we écht iets goeds konden doen voor het kind. Voorbij aan positie, geldstromen, institutionele belangen was het onze ambitie op zoek te gaan naar toegevoegde waarde, waarbij de bedoeling weer voorop staat.  We vonden onderwijsorganisatie Codenz bereid om met ons aan de slag te gaan.

Samen werken aan oplossingen

Onder onderwijsorganisatie Codenz vallen negen basisscholen in Dronten en Zeewolde. Op een van die scholen zit een aantal leerlingen met Poolse ouders. Deze kinderen hebben ten opzichte van hun klasgenoten een taalachterstand. Om op het niveau van hun klasgenoten te komen, hebben de kinderen extra begeleiding nodig. Maar hoe kan dat gerealiseerd worden?

De gemeente was enthousiast en werd vanaf het eerste moment bij onze gesprekken betrokken. Zij zijn immers medeverantwoordelijk voor goed onderwijs en stoeien ook met het vraagstuk van taalachterstand van Poolse kinderen en ouders. Samen hebben we in kaart gebracht wie nog meer betrokken is bij dit vraagstuk: collega-schoolleiders van andere besturen, de bibliotheek, maatschappelijk werk, een logopedist en een tweede-taalverwervingspecialist. Hoewel de belangen van de verschillende partijen anders zijn, zit de kracht hem in de verbinding op de bedoeling van iedere ‘partij’. Dat brengt de betrokkenheid die nodig is voor het slagen van deze aanpak.

Uitgangspunt van de aanpak is dat betrokkenen zich verbonden voelen met het vraagstuk. De randvoorwaarden komen op een tweede plek; zo gaat alle energie in eerste instantie uit naar wat er wél kan in plaats van wat er niet kan en is de aanpak gericht op snel in de praktijk aan de slag gaan.

De stand van zaken

De kinderen krijgen inmiddels extra lessen op een van de scholen. We staan nu op het punt dat we op een hoger niveau kijken naar het oplossen van de taalachterstand. Wat kunnen we samen doen voor de ouders, bijvoorbeeld? En hoe zorgen we ervoor dat we, ondanks de taalproblemen, toch goed met de ouders kunnen communiceren? Het project is zo een voorbeeld van een gedeelde waardecreatie en collectieve co-creatie ten behoeve van de ontwikkeling van de taal van Poolse kinderen. We zijn er dus nog lang niet; dit artikel is een tussentijds verslag. Nu zouden er nieuwe stappen bedacht kunnen worden.

Waarom doen we dit?

Bij Marant streven we ernaar om op een duurzame wijze te werken. Wanneer wij een training verzorgen, onderwijsprofessionals coachen of assessments afnemen, is het uiteindelijke doel altijd een blijvende verbetering van de situatie. Met de handvatten die wij aanreiken moet de klant zelfstandig verder kunnen werken aan een situatie, vraagstuk of plan.

In het Codenz-project zijn wij de aanjager: we brengen de partijen bij elkaar en nemen initiatief met als doel in co-creatie te ontwikkelen. Wanneer het project gaat lopen, kunnen we wat meer op de achtergrond treden. Hier zijn wij goed in: het begeleiden en sturen van processen. Toch leren we nog iedere dag bij in dit project. Wat werkt er wel en wat werkt minder goed? En hoe komt dat dan? Daarnaast krijgen we heel veel energie van deze werkwijze, die we in de toekomst graag nog veel vaker zouden willen gebruiken. Samen sta je immers veel sterker dan alleen. En heel veel kleine lichtjes maken ook een zee van licht!

Deel dit artikel
Auteurs

Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen is senior adviseur bij Marant Interstudie en werkt sinds 1990 als trainer, coach en adviseur aan de ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs.  Jan is gespecialiseerd in de ont…

Meer over Jan van Leeuwen

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.