Home » Artikelen » Veelgebruikte termen rondom de ontwikkeling van een kind: wat betekenen ze? 

Veelgebruikte termen rondom de ontwikkeling van een kind: wat betekenen ze? 

Datum: 3 december 2018

Als ouder of leerkracht ben je altijd op zoek naar de beste hulp of ondersteuning voor een kind. Meestal start deze zoektocht op internet. Er zijn heel veel websites met uitleg en partijen met verschillend aanbod. Je komt vaak termen als psycho-educatiepsychodiagnostisch onderzoek, generalistische basis GGZ en handelingsgerichte adviezen tegen. Begint het jou ook te duizelen bij al deze begrippen? Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? We leggen het uit! 

Wat is psycho-educatie?

Psycho-educatie is eigenlijk een ander woord voor ‘voorlichting’. Psycho-educatie kan worden ingezet nadat een bepaalde stoornis (zoals ADHD, ASS of dyslexie) is vastgesteld en kan worden gegeven aan het kind en de personen in zijn of haar omgeving, zoals ouders, broertjes en zusjes.
Bij psycho-educatie wordt uitleg gegeven over de stoornis. Er wordt verteld wat de stoornis betekent, hoe je dit bij jezelf kunt herkennen, hoe het ontstaat en wat kan helpen om er mee om te gaan. Door psycho-educatie wordt beter begrepen hoe je met de stoornis om kunt gaan, wordt acceptatie gemakkelijker en wordt het zelfvertrouwen vergroot.  

Wat is psychodiagnostisch onderzoek?

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, je wil weten waar bepaald gedrag vandaan komt en/of meer wil weten over de capaciteiten en vaardigheden van een kind, kan psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd worden. Tijdens een psychodiagnostisch onderzoek worden de cognitieve capaciteiten, de sterke en zwakkere kanten van een kind, het concentratievermogen en aandachtsfuncties en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht.  

Bij Marant doen we gericht onderzoek en kijken we zowel naar kindfactoren als omgevingsfactoren: groep, leerkracht en school. Het onderzoek bestaat uit een intake (gesprek met ouders waarin de zorgen en/of klachten en de ontwikkeling van het kind besproken zal worden), één- of twee onderzoeksochtenden waarin allerlei opdrachten bij het kind afgenomen zullen worden, eventueel een observatie, verslaglegging en een adviesgesprek. Het psychodiagnostisch onderzoekt levert antwoorden op en biedt inzicht in welke begeleiding het best past bij het kind.  

Wat is generalistische basis GGZ? 

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan worden onderverdeeld in drie delen: 

  1. Huisartsenzorg 
  2. De generalistische basis GGZ 
  3. De gespecialiseerde GGZ 

Tot de generalistische basis GGZ worden de lichte tot matige psychische problemen gerekend. Binnen de generalistische basis GGZ kan zowel psychodiagnostisch onderzoek als behandeling worden uitgevoerd. Wanneer er vragen spelen als: ‘Is er bij dit kind sprake van ADHD?’, ‘Dit kind zit niet goed in zijn vel op school, kunnen jullie kijken wat er aan de hand is?’ of ‘Er is op school onvoldoende zicht op de leermogelijkheden van dit kind, kunnen jullie deze in kaart brengen?’, dan kunnen we in een onderzoek bekijken wat er aan de hand is.  

Naast onderzoek kan ook ondersteuning bij lichte tot matige psychische problemen geboden worden, zoals faalangstreductietraining, training in sociale vaardigheden, psycho-educatie bij ADHD of ASS of gedragsregulatie. De ondersteuning is van korte duur en helpt kinderen, hun ouders en school om na het traject zelfstandig verder te gaan.  

Generalistische basis GGZ = vergoede zorg

De vergoede zorg voor kinderen tot 18 jaar loopt via de gemeente. Voor deze onderzoeken en ondersteuning kan bij een aantal gemeenten een vergoeding worden aangevraagd zodat ouders of school het onderzoek en/de behandeling niet (geheel) zelf hoeven te betalen. Elke gemeente heeft eigen voorwaarden voor het ontvangen van deze vergoeding. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden in jouw gemeente? Onze servicedesk kan je verder helpen: (0481) 43 93 27 of e-mail 

Wat is een handelingsgericht advies?

Aan het eind van een onderzoek of een behandeltraject vindt een adviesgesprek plaats. Hierin worden de bevindingen van het onderzoek of de behandeling met leerkrachten en ouders besproken. Daarnaast krijgen het kind, de ouders en de school advies over hoe zij het beste verder kunnen gaan. Het is natuurlijk van belang dat dit advies bruikbaar is en wordt afgestemd op de behoeften van het kind en de omgeving. Het advies wordt niet opgelegd, maar samen met alle betrokkenen concreet gemaakt. Wat hebben ouders en school nodig om de gewenst aanpak voor dit kind te realiseren?  Welke positieve aspecten kunnen worden benut en welke aanpak heeft voor deze situatie het beste resultaat? Pas als ouders, school en het kind aan de slag kunnen met het advies, noemen we het een handelingsgericht advies.  

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie over hulp en ondersteuning voor een kind of jouw kind? Kijk dan hier.

Auteurs: Sanne Leijzer en Leonie Sijtsma

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.