Home » Artikelen » De docent 3.0 – Hoe verandert de rol van LC/LD docent?

De docent 3.0 - Hoe verandert de rol van LC/LD docent?

Datum: 28 april 2017

Wat verandert er aan de rol van LC/LD docent?

Vroeger gaf je les en was je eventueel mentor. Je functie was gebonden aan je schaal en ervaring. Nu is dat niet meer, ook in lagere schalen krijg je er taken bij. Taken die bijvoorbeeld voorheen door trainers/adviseurs werden gaan. Denk aan het aansturen van een projectteam, het leiden van intervisiegroepen en het doorvoeren van onderwijskundige veranderingen. De herinrichting van de nieuwe profileren van het VMBO is typisch zo’n taak bijvoorbeeld.

Jouw rol als trainer/adviseur verandert dus ook?

Dat klopt. Scholen zetten vaker eigen professionalisering op touw met bijvoorbeeld een huisacademie. Ze maken vaker gebruik van interne deskundigheid en dat vind ik positief. Zo wordt een appèl gedaan op het academisch denkvermogen van de docent, hij kan dan meer sturing geven aan de eigen ontwikkelingsrichting en zijn expertise overdragen op het team.

Jullie trekken nu meer samen op met de opdrachtgever. Wat houdt dat in?

In plaats van dat wij scholen van advies voorzien of de trainingen zelf verzorgen worden we meer een samenwerkingspartner. Ons perspectief wordt breder. We leiden docenten op die kennis en vaardigheden kunnen overdragen. Denk aan een LC/LD traject bijvoorbeeld.

We ondersteunen of leiden docenten op die zich in hun huidige rol willen door ontwikkelen, met name docenten die dus niet hiërarchisch leider zijn. Dat is een gunstige ontwikkeling, want zo ontwikkelen docenten zich steeds meer in de breedte. Hun taken liggen niet meer alleen op klasniveau of mentorniveau maar steeds vaker op school- en afdelingsniveau.

Wat is dan de focus als trainer/adviseur 3.0 oftewel samenwerkingspartner?

Hoe richten we de onderwijspraktijk zo in dat de docent optimaal de eigen expertise kan delen? Hoe zetten we in op duurzaam leren en overdracht van knowhow in teams, op afdelingsniveau en op schoolniveau? Hoe moeten teamleiders hun docenten faciliteren zodat professionalisering breed in gang gezet wordt en aan welke randvoorwaarden moet je denken?

Docenten krijgen dus meer verantwoordelijkheden. Ligt de rol van teamleider en LC/LD docent nu dichter bij elkaar?

Ja en nee. Een bekwame LC/LD docent weet hoe hij niet-hiërarchisch leiding kan geven aan het team zonder daarvoor teamleider te zijn. De teamleider kan meer aandacht verleggen naar het ondersteunen en aansturen van medewerkers, zeker wanneer de dagelijkse organisatorische zaken worden uitgevoerd door coördinatoren (vaak LC/LD docenten).

Wat is er nodig voor de docent 3.0 LC/LD docent?

Je goed weten te bewegen in het spanningsveld tussen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wie mag wat wel en wat niet zeggen of bepalen? Intervisie met LC/LD docenten kan daarbij vaak een middel zijn om de rol en positie vanuit de dagelijkse praktijk te verkennen en vorm te geven.

En voor de teamleider?

Het is cruciaal om de mensen goed te kennen. De docent kan zich pas goed ontwikkelen als hij of zij gezien en ondersteund wordt. Wat heeft de docent in huis en wat is passend bij zijn of haar fase van ontwikkeling en ambities om succesvol te zijn? Daarvoor moet je een goede peoplemanager zijn.
De teamleider van nu moet voldoende bekwaam zijn om mensen goed aan te sturen en tegelijkertijd moet hij leren durven los te laten en verantwoordelijkheid te geven aan de LC/LD-docent.

Veranderende rol van docenten, is dat positief?

Ja. Je functie is niet meer leeftijdsgebonden. Jonge mensen met een schat aan ambitie en nieuwe ideeën komen eerder aan bod om een bijzondere taak te krijgen. Ook is de verwachting dat onderwijs voor mannen op deze manier aantrekkelijker wordt. Meer verantwoordelijkheid verhoudt zich ook met meer status en salariëring. Bij LC/LD scholingstrajecten is de verhouding man/vrouw al 50/50.

Of negatief?

Juist bij jonge mensen, met startende gezinnen, ligt de lat al hoog. Ze werken zich gemakkelijker over de kop. Ze willen graag, maar soms worden ze overvraagd en kunnen ze nog eigen grenzen trekken om zichzelf te beschermen tegen overbelasting.
Bovendien is er de ontwikkeling dat de primaire behoefte van deze generatie jongeren steeds meer is dat ze zoveel mogelijk tijd met het gezin doorbrengen. Dat vraagt een heel andere werksfeer.
Aan de andere kant kan men er ook voor kiezen de LC/LD functie in te leveren. Kom je erachter dat je functie toch niet past? Dan leg je de lat gewoon een niveau lager.

Uitdaging

Het is voor teamleiders zeker niet gemakkelijk om de LC/LD docent zo te faciliteren en te ondersteunen dat hij zich ontwikkelt op een manier die het onderwijs van nu en de toekomst vraagt. Er zijn altijd organisatorische beperkingen en de waan van de dag waardoor de tijd onder druk komt te staan.
De uitdaging zit dus in hoe scholen ruimte creëren bij teamleiders en dus bij LC/LD docenten. Ruimte die juist met de veranderende rol van de docent in het geding komt. Ik hoop ook dat hogescholen die docenten opleiden steeds meer oog krijgen voor generieke vaardigheden naast de noodzakelijke vakinhoudelijke kennis. Docenten hebben namelijk nieuwe vaardigheden nodig om blijvend te kunnen door ontwikkelen. Want dát legt een sterk fundament om te blijven anticiperen op snel veranderend onderwijs.

Meedenken

Reageren? Of andere ideeën en suggesties? Ga gerust in gesprek met Petra van Oorschot (p.vanoorschot@marant.nl)

Over Petra van Oorschot

Petra houdt zich bezig met professionaliseringsvraagtstukken in het onderwijs. “Ik kijk vooral naar de ontwikkeling van de persoon in zijn rol. Wat is het voor iemand? Wat heeft hij te doen om de functie met succes en plezier te kunnen vervullen? Wat heeft hij nodig voor een bepaalde functie? En soms is in de professionele context de functie niet geschikt voor iemand en kijken we samen naar andere mogelijkheden. Authenticiteit is voor mij daarbij een kernwaarde.”
Petra is programmamanager voor de Opleiding tot Afdelingsleider / Teamleider (Leergang Middenmanagement) in het voortgezet onderwijs en opleider/trainer voor docenten met een  LC/LD functie.

 

Deel dit artikel
Auteurs

Petra van Oorschot

Petra van Oorschot is senior trainer adviseur en gecertificeerd coach bij Marant Interstudie. Het Voortgezet Onderwijs is haar favoriete werkomgeving. Vanaf de functiemix traint Petra docenten om d…

Meer over Petra van Oorschot

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.