Home » Artikelen » Verliesbegeleiding vanuit de Impuls-subsidie

Verliesbegeleiding vanuit de Impuls-subsidie

Datum: 29 juni 2021

Er zit zóveel veerkracht in kinderen

Kinderen die met verlies te maken hebben wanneer een broertje of zusje overlijdt en kinderen die een levensbedreigende of -verkortende ziekte hebben, kunnen in aanmerking komen voor Verliesbegeleiding. Dorry Sleutels is opgeleid om deze kinderen te begeleiden en ze vertelt over deze vorm van begeleiding die wordt bekostigd via de zogenoemde Impuls subsidie van VWS. “Er zit altijd zóveel kracht in kinderen.”

Dorry: “Verliesbegeleiding is geen rouwtherapie, maar bedoeld om het verliesproces te begeleiden. We kunnen het bieden bij kinderen en jongeren (4-18 jaar) die te maken hebben met het verlies van een dierbare of het verlies van hun eigen gezondheid (het zogeheten ‘levend verlies’). Bij deze begeleiding werk ik altijd vanuit de driehoek kind, school en ouders.”

Een houten gezinnetje

“Ik werk systemisch, wat betekent dat ik veel oog heb voor de omgeving en de betekenis daarvan voor het kind. Met de jongere kinderen maak ik in de eerste kennismakingssessie vaak hun gezin en soms ook de school. We bewerken dan kleine houten poppetjes. Terwijl kinderen hiermee bezig zijn, vertellen ze al heel veel over hun ouders, broertjes en/of zusjes. Het doel hiervan is om te ontdekken waar ze steun ervaren en waar, ondanks het verlies, de kracht zit. Wat vinden ze fijn en waar halen ze energie uit? En waar zit de pijn ? Hoe voelen ze zich op school?

Een ander onderdeel van de begeleiding is uitleg over wat het kind meemaakt. We bespreken bijvoorbeeld hun emoties rond de ziekte of het verlies. En ik leg uit dat het heel gewoon is dat ze het soms heel moeilijk ermee hebben en soms ook gewoon best blij kunnen zijn. De slingerbeweging tussen dòòrleven en doorléven.

Ook aan ouders leg ik uit hoe gevoelens van verlies verlopen bij kinderen, zodat zij er goed op in kunnen spelen. Kinderen rouwen namelijk ‘in stukjes’: het ene moment huilen ze en het volgende moment rennen ze weer vrolijk spelend rond. Dit kan voor volwassenen soms lastig te begrijpen zijn.”

Een voorbeeld van zo’n houten gezinnetje

Handpoppen en verlieskasten

Dorry vertelt dat de aanpak bij de jonge kinderen vaak spelmatig is, zodat kinderen zich goed kunnen uiten. “We spelen bijvoorbeeld met handpoppen een situatie na die ze lastig vinden. Het is belangrijk dat ze daarbij ervaren dat alle mogelijke gevoelens er mogen zijn. Daarnaast maak ik met ieder kind een eigen boek tijdens de begeleiding. Op de voorkant staat hun naam in prachtige letters en er zitten foto’s in van dingen die we samen hebben gemaakt. Het boek is een aanknopingspunt om thuis, als het kind dat wil, over de begeleiding te praten. Bij iets oudere kinderen zet ik creatieve werkvormen in en maak ik gebruik van een verlieskast: een kleine kast met laatjes en deurtjes. Kinderen besluiten zelf welke deurtjes en laatjes opengaan, en welke dicht blijven (en dus welke onderwerpen die keer niet besproken worden).

Dorry vult ook een logboek in en plaatst daarin foto’s van wat ze tijdens de begeleiding gemaakt hebben. Dit wordt (met de toestemming van het kind) met de ouders en school gedeeld. Soms hebben kinderen zelf een smartphone bij zich, maken ze foto’s en delen ze die.

Transfer naar school

Bij elk begeleidingstraject hoort de koppeling met school: daar neemt het kind de emoties rond het verlies ook mee naartoe. Dorry: “Dat uit zich altijd in een vorm van veranderd gedrag en minder welbevinden. Samen met de leerkracht zoek ik naar een vorm om de leerling ook op school te laten merken dat het verdriet er mag zijn. De leerkracht en het kind werken bijvoorbeeld met dezelfde emotiekaartjes als tijdens de begeleiding, of werken samen aan het zelfvertrouwen van het kind.”

Vergoeding van verliesbegeleiding

Begeleiding van een kind dat met verlies of een levensbedreigende ziekte te maken heeft, wordt vanuit de Impuls-subsidie vergoed. Dit is een subsidie van het ministerie van VWS om ervoor te zorgen dat gezinnen met een ernstig ziek kind deze begeleiding thuis kunnen krijgen. Vanuit de Impuls-subsidie worden maximaal 8 sessies vergoed per kind.

Dorry: “Er zitten maar weinig zorgaanbieders op het snijvlak tussen onderwijs en zorg, en ik merk dat deze vorm van zorg zó waardevol is. Kinderen kunnen hier hun leven lang profijt van hebben. Ik kan door het bieden van verliesbegeleiding écht iets toevoegen en dat motiveert mij enorm! Ik kom via mijn werk als consulent voor onderwijs voor zieke leerlingen bij Marant vaak al in contact met kinderen die deze verliesbegeleiding op enig moment nodig hebben. Samen met school en ouders kiezen we het momentum dat een kind er zelf aan toe is.”

Meer informatie

Wil je weten of jouw kind in het Rijk van Nijmegen in aanmerking komt voor deze vorm van verliesbegeleiding? Neem dan contact op met Dorry Sleutels (e-mail).

Deel dit artikel
Auteurs

Dorry Sleutels

Dorry Sleutels is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij Marant Behandelpraktijk. Zij adviseert  en ondersteunt scholen bij het bieden van passend onderwijs voor ernstig zieke, chr…

Meer over Dorry Sleutels

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.