Home » Artikelen » Waarom rekenen ook lastig kan zijn voor kinderen met dyslexie

Waarom rekenen ook lastig kan zijn voor kinderen met dyslexie

Datum: 1 februari 2021

Kinderen met dyslexie hebben ernstige, hardnekkige lees- en/of spellingproblemen als gevolg van automatiseringsproblemen. Automatiseren wil zeggen dat je vaardigheden dusdanig eigen maakt dat je die zonder lang nadenken uit kunt voeren. Maar niet alleen het leren lezen (het direct herkennen van woorden) en spellen (het eigen maken van woordbeelden) verloopt moeizaam bij kinderen met dyslexie. Ook het automatiseren van andere vaardigheden, zoals het eigen maken van complexere motorische vaardigheden als schrijven, zwemmen en fietsen, kan moeizaam zijn. Daarnaast zijn er vaak ook problemen zichtbaar op het gebied van het rekenen. In dit artikel lees je waarom kinderen met dyslexie rekenen lastig kunnen vinden, welke problemen zich voordoen en hoe je deze kinderen kunt ondersteunen.

Overlap dyslexie en rekenproblemen

Stel je voor: je moet extra hard werken om lezen en spellen onder de knie te krijgen, en hebt dan ook nog eens moeite met rekenen. Dat is natuurlijk heel frustrerend. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we inmiddels dat dit veel voorkomt bij kinderen met dyslexie. Recent onderzoek van het RID en de Universiteit van Maastricht laat zien dat er bij 50% van de 200 door hen onderzochte kinderen met dyslexie ook sprake was van ernstige automatiseringsproblemen op het gebied van het rekenen. Daarnaast bleek dat er bij 20-30% van deze kinderen ook sprake was van een zwak inzicht in getallen. Het is dus belangrijk dat je je hier bewust van bent als je kinderen met dyslexie begeleidt. Ook de rekenproblemen hebben aandacht nodig bij de begeleiding. Een goede afstemming van het onderwijsaanbod op de rekenbehoeften is onmisbaar, zodat de rekenontwikkeling niet stagneert.

Veelvoorkomende rekenproblemen bij kinderen met dyslexie

Niet alleen het maken van de verhaaltjessommen kost kinderen met dyslexie extra veel moeite; ook het eigen maken van de rekenfeiten als splitsingen, sommen tot 10/20 en de keersommen blijken lastig. Er is veel meer herhaling nodig voordat deze kennis goed eigen wordt gemaakt. Het ene moment lijkt het kind de rekenfeiten te beheersen, maar het andere moment lukken de sommen toch niet, waardoor er sprake blijft van een trager tempo bij het uitrekenen van de sommen. Dit kan heel frustrerend zijn voor het kind, vooral wanneer klasgenoten het zonder moeite op lijken te pikken. En het kan ook frustrerend zijn voor leerkrachten en ouders die het kinderen ondersteunen. Welke begeleiding is er dan nodig?

Tips voor kinderen met dyslexie en rekenproblemen

Bij het eigen maken van de splitsingen, sommen tot 10/20 en keersommen wordt vaak een groot beroep gedaan op het werkgeheugen en langetermijngeheugen, bijvoorbeeld als deze rekenfeiten worden ingeoefend door middel van het veelvuldig opdreunen van de sommen. Juist die talige geheugensystemen zijn bij kinderen met dyslexie minder sterk ontwikkeld, waardoor het op een andere manier aanbieden van de rekenfeiten van belang is. Hierbij kun je denken aan het leren toepassen van strategieën als eentje meer of eentje minder, maar ook aan verdubbelen en halveren als een kind het antwoord op een keersom niet direct weet. Voordat strategieën echter aangeleerd kunnen worden om sommen uit te rekenen, ligt het begrip van de bewerking er nog aan ten grondslag. Weet het kind wat een keersom is? Kan het kind een keersom tekenen? Neerleggen met blokjes? Weergeven op een lege getallenlijn? Kan het kind er zelf een verhaaltje bij bedenken? Heeft het kind in de gaten dat er sprake is van herhaald optellen? Dat is de basis om de keersommen eigen te kunnen maken.

Vervolgstappen bij blijvende rekenproblemen

Blijft het automatiseren van de rekenfeiten zeer moeizaam verlopen? Kijk dan ook verder naar de  algehele rekenontwikkeling van het kind en accepteer de problemen niet als een gevolg van dyslexie. Het kind heeft extra ondersteuning nodig. Mogelijk is er ook sprake van dyscalculie. Beide stoornissen komen vaak samen voor. Bij dyscalculie laten kinderen ernstige, hardnekkige rekenproblemen zien waarbij de kinderen moeite hebben met het eigen maken van de rekenfeiten, maar ook met het eigen maken en toepassen van de rekenstrategieën. Er zijn dan problemen zichtbaar op meerdere leerlijnen. Wil je dat wij met je meekijken wat er aan de hand is? En wat het kind nodig heeft op het gebied van het rekenen? Schroom niet en neem contact met ons op!

Bron: RID
Deel dit artikel
Auteurs

Mariska van der Vliet-de Keizer

Mariska van der Vliet-de Keizer is orthopedagoog-generalist bij Marant Behandelpraktijk. Ze is verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele dyslexieproces; van de screening van het dossier v…

Meer over Mariska van der Vliet-de Keizer

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

S. Haan

5 februari 2021

Goedemiddag, Worden de onderzoeken en begeleiding vergoed? Met vriendelijke groeten Sjoukje Haan

Judith Bosch

8 februari 2021

Dag Sjoukje, Nee, onderzoek en begeleiding bij dyscalculie worden niet vergoed vanuit de gemeente. Soms betaalt de school (mee).

BOB

22 juni 2022

Beste Mariska, Ik kom op deze site terecht omdat mijn dochter voor de tweede keer in paniek raakte bij haar wiskundetoets. Ze heeft er goed voor geleerd, we hebben veel samen geoefend en ze leek alles goed te begrijpen. Maar op de toets ging het mis. Bij de controletruukjes klopte de antwoorden niet. Paniek: ik heb iets fout gedaan. Ik vond dit een interessant gegeven: zij is dyslectisch. Als zij de rekenstrategie goed begrijpt, maar een getal omwisselt en vervolgens de controle uitoefent en daarvan in paniek raakt, haar som weer gaat aanpassen en het daardoor juist fout gaat doen, dan ontleert ze zichzelf haar wiskunde als het ware. Als dit zo is (ik ga dit nog uitzoeken) dan is dat wellicht iets om in de professionalisering van docenten mee te nemen: let op, controletruukjes kunnen voor dyslecten ook averechts effect hebben. Dank voor het artikel. De twee rijen maken de mogelijkheid dat mijn dochter dit is overkomen zichtbaar. ...haar mentor zei immers: 'ik denk niet at het aan je dyslexie ligt, want dat gaat over letters. Dit zijn cijfers'.