Home » Artikelen » Zo vergroot je het zelfvertrouwen van jouw kind

Zo vergroot je het zelfvertrouwen van jouw kind

Datum: 1 december 2021

Bij Marant zien we regelmatig kinderen binnenkomen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Dit belemmert ze om nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe dingen te leren. Een beetje onzekerheid komt bij iedereen voor, maar sommige kinderen hebben zo weinig zelfvertrouwen dat het hun dagelijks functioneren in de weg staat. Gelukkig kan het zelfvertrouwen van kinderen groeien door het volgen van een training of behandeltraject, maar ook thuis kunnen door middel van kleine veranderingen al mooie stappen gemaakt worden.

Wat is zelfvertrouwen?

Ieder kind heeft zelfvertrouwen nodig. Een kind met zelfvertrouwen durft nieuwe uitdagingen aan te gaan en te ontdekken, waardoor het zich kan ontwikkelen. Zelfvertrouwen heeft te maken met de mate waarin een kind in zichzelf gelooft. Als een kind zelfvertrouwen heeft, vertrouwt het erop dat het uitdagingen aankan. Kinderen met zelfvertrouwen kunnen daarnaast op een passende manier omgaan met faalervaringen. Ze leren hiervan dat doorzetten belangrijk is en dat ze op die manier kunnen bereiken wat ze willen.

Zelfvertrouwen vergroten door complimenten

Bijna iedereen zal weten dat het belangrijk is om kinderen te complimenteren. Wat niet iedereen weet is dat er verschillende soorten complimenten zijn. Waar het ene soort compliment leidt tot het vergroten van het zelfvertrouwen, kunnen andere complimenten juist leiden tot minder zelfvertrouwen.

Beter niet doen: complimenten gericht op de persoon

In de eerste plaats kun je je kind complimenten geven over wie hij of zij is als persoon. Complimenten die hierbij passen zijn bijvoorbeeld: “Wat ben jij een goede rekenaar!”, “Jij bent zo slim!” en “Wat ben jij altijd braaf”. Hoewel dit soort complimenten goed bedoeld zijn, kunnen ze juist ook negatieve effecten hebben. Wanneer een kind altijd hoort dat het zo slim is, schept dat verwachtingen voor in de toekomst. Een kind kan het gevoel krijgen dat het altijd hoge cijfers moet halen, want het is tenslotte toch zo slim. Hoewel goed bedoeld is dit type compliment dus niet altijd de beste keuze. Het zegt tenslotte niets over hoe hard een kind ergens zijn best voor gedaan heeft.

Wel doen: complimenten gericht op gedrag

Beter is het daarom om complimenten te geven specifiek gericht op wat het kind doet. Met een compliment als “Wat goed dat je al je sommen hebt gecontroleerd” kan een kind veel meer dan met “Wat pak jij dit goed aan”. Een compliment dat concreet iets zegt over wat het kind precies goed doet, laat zien dat kinderen zelf invloed hebben op de situatie. Het leert kinderen dat niet van tevoren al vast staat of ze wel slim, sterk of sociaal genoeg zijn om iets te kunnen doen. Door in het geven van je complimenten zo specifiek mogelijk te zijn, leren kinderen hoe ze zelf invloed kunnen hebben. Een compliment als “Wat fijn dat je even hebt gewacht tot iedereen er bij was” geeft richting aan welk gedrag kinderen in de toekomst kunnen laten zien om de situatie positief te beïnvloeden.

Waar de complimenten gericht op de persoon en de verwachtingen die daarbij komen kijken kunnen leiden tot een verminderd zelfvertrouwen, kunnen complimenten gericht op het gedrag juist zorgen voor het vergroten van het zelfvertrouwen. Kinderen leren van deze complimenten dat ze niet per toeval iets goed gedaan hebben of doordat ze daar nou eenmaal goed in zijn. Ze leren dat iets is gelukt doordat ze er zelf invloed op gehad hebben.

Is er meer nodig?

Het is natuurlijk heel moeilijk om je in één keer continu bewust te zijn van het soort complimenten dat je geeft, maar het is al een mooie eerste stap om eens na te denken over welke complimenten je kunt geven bij een activiteit die je kind lastig vindt. Als je vaker bewust een compliment geeft over hoe je kind iets aanpakt, zal dat uiteindelijk vanzelf steeds meer automatisch gaan. Er zijn natuurlijk ook kinderen die voor het vergroten van hun zelfvertrouwen meer nodig hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij een individueel behandeltraject. Meer informatie over het volgen van zo’n behandeltraject vind je hier: Persoonlijke ontwikkeling – weinig zelfvertrouwen.

Deel dit artikel
Auteurs

Nadine Mijnsbergen

Nadine Mijnsbergen is dyslexiebehandelaar bij Marant. Ze ondersteunt kinderen met lees- en spellingproblemen en verzorgt individuele begeleiding op school.

Nadine is rustig en toegankelijk, waar…

Meer over Nadine Mijnsbergen

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.