Assessment

Bij Marant Assessment helpen we scholen met behulp van innovatieve assessmenttechnieken inzicht te krijgen in de kwaliteiten van het team en de verdere ontwikkeling daarvan. Onze onderwijsassessments zijn gericht op de onderwijspraktijk. Over de afgelopen jaren hebben we ruim 6.000 assessments afgenomen bij leidinggevenden, leraren en (onderwijs-) ondersteunende medewerkers in het PO, VO, MBO en HBO.