Assessments voor het onderwijs

Onze assessments voor het onderwijs zijn gericht op de situatie van de onderwijssector, de context van jouw organisatie en jouw specifieke vraagstelling. Onze adviseurs gaan op verschillende manieren met kandidaten de diepte in, waardoor we echt ‘onder de huid’ komen. Marant Assessments biedt twee soorten assessments aan: het selectie assessment en het ontwikkel assessment. Beide assessments voeren we uit in het PO, VO, MBO en HBO.

Home » Assessment » Assessments voor het onderwijs

Selectie assessment

Het selectie assessment is gericht op de match van persoonlijke talenten met dat wat de functie vraagt en is ondersteunend in het maken van goed onderbouwde keuzes in een selectieprocedure.

Lees verder

Ontwikkel assessment

Het ontwikkel assessment is gericht op de toekomst van een medewerker en is ondersteunend bij het maken van keuzes inzake development en groei.

Lees verder

Registerassessment Schoolleider PO

Het Schoolleidersregister PO bouwt aan een nieuw beroepsregister voor schoolleiders in PO. Het registerassessment brengt competenties en eventueel ook de ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer in relatie tot de beroepsstandaard voor de schoolleider PO in kaart.

Lees verder

Management assessment

De management assessments beslaan de gehele range. Van potentials tot startende leidinggevenden, middenmanagement, eindverantwoordelijke managers en directeuren/bestuurders.

Lees verder

Leraar assessment

Bij de leraar assessments werken we vanuit de specifieke onderwijssector (PO, VO, MBO, HBO). Naast specifieke tests werken we ook met praktijksimulaties en lesobservaties door deskundige assessoren (onderwijskundigen).

Lees verder

Assessment voor onderwijsondersteunend personeel

In de OOP-assessments beslaan we de niveaus van algemene ondersteuning tot gespecialiseerde stafondersteuning.

Lees verder