Home » Assessment » Assessments voor het onderwijs » Assessments voor Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

Assessments voor Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

De onderwijsondersteunende medewerkers spelen een belangrijke rol in het onderwijs- en organisatieproces. Zij ondersteunen leraren en managers, zorgen ervoor dat ondersteunende processen goed verlopen en zijn vaak de ‘stille kracht’ in de organisatie.

Diverse groep

Het OOP is vaak een brede en diverse doelgroep: onderwijsassistenten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, instructeurs, administratieve medewerkers, stafhoofden, beleidsspecialisten, financieel medewerkers en bijvoorbeeld controllers. Ze zijn werkzaam binnen verschillende contexten en beheersen een breed scala aan competenties. Het aantal ondersteunende functies en het belang ervan is de laatste jaren in alle onderwijssectoren toegenomen.

Passend Instrumentarium

Marant Assessment heeft een passend instrumentarium ontwikkeld van assessments voor onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Of het nu gaat om een ‘zwaar’ selectieassessment voor het hoofd P&O of een didactische toets voor een onderwijsassistent: wij beschikken over normgroepen op diverse niveaus en een breed scala aan praktijksimulaties. Door onze diepe kennis van de onderwijssector kunnen we de resultaten vanuit die context inhoud geven.

Soorten Assessments

  • Scan-assessments zijn online assessments die ondersteunend zijn bij selectie en dienen als tool voor reflectie en ontwikkelvragen.
  • Het ACO en ACO Plus zijn volledige assessments (testen, vragenlijsten, praktijksimulatie en interview) en worden vooral gebruikt bij ontwikkelvragen, selectieprocedures en bij frictiedossiers.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail
Deel deze pagina