Home » Assessment » Assessments voor het onderwijs » Leraar assessment

Leraar assessment

Je streeft naar kwaliteit van onderwijs en wilt daarom investeren in de professionalisering van leraren. Daarvoor is het belangrijk om meer zicht te krijgen op sterke punten en ontwikkelpunten. Leraar assessments zijn daarbij erg waardevol. Zowel voor extra informatie en een objectieve externe blik, reflectie door de docent op competenties en gedrag, als voor het gericht voeren van gesprekken in de IPB-cyclus en voor beoordelen. Denkt daarbij aan werving- en selectieprocedures voor nieuwe leraren, maar ook in het kader van de functiemix en/of jouw promotiebeleid.

Match met profielen

In het VO hebben we speciale aandacht voor de match met de profielen voor de LC/LD-docent. In het PO is er speciale aandacht voor de match met de profielen LB/LC en voor het in beeld brengen van het hbo+-niveau.

Kwaliteiten en ontwikkelbehoeften

Marant Assessment beschikt over veel expertise als het gaat om het in beeld brengen van kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van leraren. Afhankelijk van jouw vraag, behoefte en budget, bieden wij diverse docentassessments aan. Van een quickscan tot en met een uitgebreid assessment.

Uniek voor VO is het gebruik van ‘situational-judgement-tests’: een nieuwe ontwikkeling in testonderzoek. Ons Docent Ontwikkel Programma (SQ-DOP) meet aan de hand van ‘scènes uit het dagelijks leven van een docent’ inzicht in effectiviteit van docentgedrag, op basis van verschillende docentrollen. Met 7 Cedeo-erkenningen, waaronder voor assessment, staat Marant Assessment garant voor kwaliteit.

Soorten leraarassessments

@-scan Light

De @-scan Light bestaat uit cognitieve tests en persoonlijkheidsvragenlijsten. Er wordt inzicht verkregen in aspecten van cognitie en persoonlijkheid die van belang zijn voor het functioneren als leraar. De @-scan Light is bedoeld als reflectietool en is ondersteunend voor de leraar bij het opstellen van een POP. Daarnaast is het ondersteunend bij ontwikkelgesprekken en bij selectie- en beoordeling van LB/LC/LD docenten.

@-scan Basic

De @-scan Basic bestaat uit cognitieve tests en persoonlijkheidsvragenlijsten. Er wordt een diepgaander beeld verkregen van cognitie en persoonlijkheid waardoor de resultaten een nog grotere betrouwbaarheid kennen. Daarnaast wordt met een multimediaal instrument ingezoomd op (inzicht in) docentgedrag en/of stijlen van sturing, beïnvloeding en coaching (veelal elementen in LC- en LD-functies in het VO).

ACO (Assessment Center Onderwijs)

Het ACO is de @-Scan Basic, aangevuld met voorbereidende opdrachten (EVC-onderzoek) en een diepgaand interview. Er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. Het ACO is ondersteunend bij het opstellen van het POP door de leraar. Tevens biedt het ACO een diepere cognitiemeting en geeft het informatie voor het voeren van ontwikkelgesprekken. Het ACO wordt ingezet bij beoordelings- en selectieprocedures en bij functioneringsproblematiek. De grote betrouwbaarheid, de objectieve externe blik en de brede wijze van gegevensverzameling maken het een verantwoorde investering. Er worden, desgewenst, beoordelende uitspraken gedaan. Ook kunnen uitspraken gedaan worden over ontwikkeling.

ACO Plus

Het ACO Plus is het meest uitgebreide leraar assessment. Het bestaat uit het ACO, aangevuld met praktijksimulaties en/of lessenbezoek(en) en ontwikkelgesprekken. Er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. Het ACO Plus kan benut worden bij diepe reflectie en opstellen van het POP. Uiteraard is een cognitiemeting opgenomen en biedt het informatie voor ontwikkelgesprekken. Het ACO Plus wordt vaak gebruikt bij risicovolle of gevoelige beoordelingsprocedures, bij selectie en bij diepere functioneringsvragen en/of -problemen. De grote betrouwbaarheid, objectieve externe blik vanuit verschillende disciplines (psychologie, onderwijskunde), de hoge acceptatie en de brede wijze van gegevensverzameling maken het vooral voor deze situaties een verantwoorde investering. Bij het ACO Plus worden, desgewenst, beoordelende uitspraken gedaan die voorzien zijn van een uitgebreide toelichting. Dit geldt ook voor eventuele uitspraken over mogelijke ontwikkeling.

Opbouw

Voorbereiding

We nemen jouw situatie, doelstellingen en wensen door om te bepalen welk leraar assessment het beste beantwoordt aan jouw vraag. Daarnaast heb je de mogelijkheid om specifieke onderzoeksvragen aan ons door te geven (bijvoorbeeld punten van twijfel uit de selectieprocedure).

Afname en uitvoering

Wij verzorgen de gehele organisatie, van eerste afspraak tot eindrapportage en nazorg. De scans worden online afgenomen. Het ACO en ACO Plus worden op ons kantoor en/of op locatie uitgevoerd. Deels online afname is mogelijk. In overleg worden hierover afspraken gemaakt.

Rapportering en nazorg

In overleg wordt de doorlooptijd bepaald (dit zal maximaal 5 werkdagen zijn). Het assessmentrapport wordt verstuurd naar de kandidaat. Na akkoord van de kandidaat wordt het rapport doorgestuurd naar de opdrachtgever (conform NIP-code).

Bij alle assessments zijn telefonische nagesprekken met kandidaat en opdrachtgever in het tarief inbegrepen. Bij het ACO Plus zijn er ontwikkelingsgerichte nagesprekken met deelnemer en leidinggevende. Dit voor overdracht van resultaten naar de praktijk.

Vervolgtraject

Om het optimale uit een leraar assessment te halen, adviseren we ook het vervolgtraject in kaart te brengen. Zo worden er handen en voeten gegeven aan ontwikkelbehoeften. Marant Assessment denkt hierin graag met je mee. Het kan daarbij gaan om collectieve resultaten formuleren (sterke punten en ontwikkelpunten, blinde vlekken en verborgen krachten van jouw leraren), advisering over een specifieke opleiding etc.

Meer informatie over het leraar assessment

Voor meer informatie over het leraar assessment kun je contact opnemen met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail
Deel deze pagina