Management assessment

Leidinggeven in het onderwijs is een prachtig vak vol uitdagingen. Leiderschap is een sociaal proces dat er in verschillende contexten en situaties anders uit kan zien. Effectieve schoolleiders zijn daarnaast zichzelf, authentiek en werken vanuit de realiteit van de dagelijkse praktijk. Ze zijn lerend, inspirerend en natuurlijk bedrijfsmatig en organisatiekundig goed onderlegd.

Home » Assessment » Assessments voor het onderwijs » Management assessment

Ontwikkeling én selectie

Gelet op de complexe uitdagingen én de belangrijke taak van de onderwijsmanager wil je zorgen voor ‘de juiste man of vrouw op de juiste plaats’, maar wil je ook investeren in de ontwikkeling van het management. Wellicht wil je ook meer vrouwen uitnodigen in het management zitting te nemen. Hiervoor is een goed zicht op sterke punten en ontwikkelpunten van (potentiële) leidinggevenden van belang. Een management assessment is hierbij erg waardevol, bij ontwikkeling en bij selectie.

Expertise

Marant Assessment beschikt over veel expertise als het gaat om het in beeld brengen van kwaliteiten en ontwikkelbehoeften van leidinggevenden in het onderwijs: van een quickscan tot en met een uitgebreid management assessment. Uniek is het gebruik van ‘situational-judgement-tests’; een nieuwe ontwikkeling in testonderzoek. Onze SQ-Leidinggeven meet aan de hand van praktijksituaties inzicht in effectiviteit van sturingsgedrag. Met 7 Cedeo-erkenningen, waaronder voor assessment, staat Marant Assessment garant voor kwaliteit.

Management assessment soorten

Marant biedt vier soorten management assessments:

SOM (Scan Op Management)

De SOM bestaat uit online vragenlijsten voor cognitie en persoonlijkheid. Daarnaast wordt met een multimediaal instrument ingezoomd op (inzicht in) sturend gedrag en stijlen van sturing en coaching. Op deze aspecten wordt op hoofdlijnen inzicht verkregen in relatie tot het functioneren als leidinggevende. De SOM is bedoeld als reflectietool en is ondersteunend bij het opstellen van een POP en het voeren van ontwikkelgesprekken. Ook wordt de SOM wel gebruikt als interesse- en capaciteitentoets betreffende leidinggeven en als start van managementontwikkeling.

SOM-P (Scan Op Management en Persoonlijkheid)

De SOM-P is eveneens een online assessment, maar meer uitgebreid. Het assessment bestaat uit cognitieve tests en uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijsten. Daarnaast wordt met een multimediaal instrument ingezoomd op (inzicht in) sturend gedrag en stijlen van sturing, beïnvloeding en coaching. Er wordt een diepgaander beeld verkregen waardoor de resultaten een nog grotere betrouwbaarheid kennen. De SOM-P is ondersteunend bij reflectie en bij het opstellen van een POP. Daarnaast wordt de SOM-P veel gebruikt bij oriëntatie op leidinggeven, ontwikkelvraagstukken, doorgroeivraagstukken en bij selectie en beoordeling. In geval van selectie is de SOM-P een instrument dat in een vroeg stadium van de procedure wordt ingezet. Later kan deze dan worden aangevuld tot een ACO Basis of Compleet. De SOM-P wordt veelal gecombineerd met ontwikkelingsgerichte gesprekken met kandidaat en opdrachtgever (terugkoppelen totaalbeeld).

ACO Basis (Assessment Center Onderwijs)

Het ACO is een kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Het bestaat uit instrumenten op het gebied van cognitie, persoonlijkheid, functioneringsstijlen en interesses/drijfveren. Ook wordt met een multimediaal instrument ingezoomd op (inzicht in) sturend gedrag en stijlen van sturing, beïnvloeding en coaching. Daarnaast is een EVC-onderzoek en een diepgaand interview opgenomen. De competentiegerichte rapportage bevat een conclusie en advies met, indien gewenst, beoordelende uitspraken. Het ACO wordt gebruikt bij selectie en beoordeling van (nieuwe) leidinggevenden en bij functioneringsvragen. Ook als start van managementontwikkeling wordt het ACO ingezet. De grote betrouwbaarheid, de objectieve externe blik en de brede gegevensverzameling maken het in die situaties een verantwoorde investering.

ACO Compleet

Het ACO Compleet is ons meest uitgebreide assessment. Het bestaat uit het ACO Basis, aangevuld met praktijksimulaties en eventueel ontwikkelgesprekken. Er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld met veel aandacht voor ontwikkeladviezen. Het ACO Compleet wordt vaak gebruikt bij selectie en beoordeling van (nieuwe) leidinggevenden en als start van managementontwikkeling. Ook bij diepere problemen of vragen rondom functioneren wordt het ACO Compleet ingezet. Het ACO Compleet combineert het ACO Basis met expertise vanuit verschillende disciplines (psychologie, organisatiekunde) en een hoge mate van acceptatie.

Opbouw

Voorbereiding

We nemen jouw situatie, doelstellingen en wensen door om te bepalen welk assessment het beste beantwoordt aan jouw vraag. Daarnaast heb je de mogelijkheid om specifieke onderzoeksvragen aan ons door te geven (bijvoorbeeld punten van twijfel uit de selectieprocedure).

Afname en uitvoering

Wij verzorgen de gehele organisatie, van eerste afspraak tot eindrapportage en nazorg. De SOM(P) wordt online afgenomen. Het ACO (Basis en Compleet) wordt op ons kantoor en/of op locatie uitgevoerd. Deels online afname is mogelijk. In overleg worden hierover afspraken gemaakt.

Rapportering en nazorg

In overleg wordt de doorlooptijd bepaald (dit zal maximaal 5 werkdagen zijn). Het assessmentrapport wordt verstuurd naar de kandidaat. Na akkoord van de kandidaat wordt het rapport doorgestuurd naar de opdrachtgever (conform NIP-code).

Bij alle assessments zijn telefonische nagesprekken met kandidaat en opdrachtgever in het tarief inbegrepen. Bij het ACO Compleet zijn er ontwikkelingsgerichte nagesprekken met deelnemer en leidinggevende. Dit voor overdracht van resultaten naar de praktijk.

Vervolgtraject

Om het optimale uit een assessment te halen, adviseren we ook het vervolgtraject in kaart te brengen. Zo worden er handen en voeten gegeven aan ontwikkelbehoeften. Marant Assessment denkt hierin graag met je mee. Het kan daarbij gaan om collectieve resultaten formuleren (sterke punten en ontwikkelpunten, blinde vlekken en verborgen krachten van jouw managementteam), advisering over een specifieke opleiding etc.

Onze assessments sluiten naadloos aan op onze managementopleidingen, waardoor (op basis van de assessments) een gerichte POP kan worden opgesteld, maar er soms ook vrijstellingen mogelijk zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over een management assessment kun je contact opnemen met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail