Registerassessment Schoolleidersregister PO

Voor schoolleiders in het PO is het Schoolleidersregister opgericht. Op basis van een beroepsstandaard (opgesteld voor en door schoolleiders) is vastgesteld aan welke competenties een schoolleider moet voldoen om zich te kunnen laten registreren. Dit is de basisregistratie. Een schoolleider kan op verschillende manieren aantonen te beschikken over de basiskwalificaties voor het beroep van schoolleider:

 • Met het certificaat van een afgeronde schoolleidersopleiding
 • Met het positief doorlopen van een toetsend assessment
 • Met het positief doorlopen van een EVC-procedure (eerder verworven competenties)
 • Door het laten waarderen van diploma’s

Home » Assessment » Assessments voor het onderwijs » Registerassessment Schoolleidersregister PO

Verlichting in registratieverplichting

Hoe beter de schoolleiders, hoe beter de lessen zijn. Schoolleiders kunnen soms echter opzien tegen het regelen van de registratie in het Schoolleidersregister. Daarom zorgen wij voor verlichting in de registratieverplichting. Marant Assessment kan de procedure van A tot Z verzorgen en is daarbij jouw partner in bij de registratie. Wij bieden twee registratiemogelijkheden: een registerassessment en een EVC-procedure. Het registerassessment staat hieronder toegelicht; voor de EVC-procedure kun je contact met ons opnemen.

Doel Registerassessment Schoolleiders PO

 • In kaart brengen van de competenties van de schoolleider in relatie tot de beroepsstandaard voor de schoolleider in het PO
 • In kaart brengen van ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer (optie)

Op de website van het Schoolleidersregister PO lees je alles over de beroepsstandaard.

Het assessment is in de eerste plaats beoordelend van karakter: voldoet een deelnemer aan de vereiste competenties voor de professie van schoolleider?

Indien een deelnemer dit toetsende assessment positief doorloopt, en daarmee voldoet aan de norm van het Schoolleidersregister PO, ontvangt hij naast de rapportage een certificaat. Dit certificaat wordt gebruikt voor basisregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Registratie is geen doel op zich. Met registratie wordt blijvende professionalisering gestimuleerd. Door continue ontwikkeling kan de schoolleider de uitdagingen van het beroep nu en in de toekomst het hoofd bieden. Daarom is het ook mogelijk om in het assessment te focussen op de groeimogelijkheden van schoolleiders en het assessment te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling.

Inhoud Registerassessment

Bij het Registerassessment worden meerdere instrumenten ingezet en wordt er vanuit meerdere perspectieven door meerdere personen onderzocht en beoordeeld. Elke competentie wordt met minimaal twee instrumenten onderzocht. Op basis van de competentiedriehoek (Miller, 1990) onderzoeken we kennis, gedrag en vaardigheden.

Standaard Registerassessment

 • Zelfassessment (biografie en CV, huidige functie, school- en zelfanalyse; START-beschrijving beroepscompetenties)
 • 360feedback vragenlijst (beoordeling van de mate waarin competenties worden waargenomen door relevante personen in de omgeving van de deelnemer)
 • Psychologische testen en vragenlijsten (cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid BIG-5, interesses, sturingsstijlen)
 • Digitale praktijksimulatie ‘Leidinggeven’ (Situational Judgement: SQ-L)
 • Gedragsgericht en competentiegericht interview

Uitgebreid Registerassessment

Indien er sprake is van een uitgebreid registerassessment ziet het programma er iets anders uit. Het assessment is dan, naast de beoordelende doelstelling, gericht op de groei- en ontwikkelmogelijkheden van de schoolleider. Feedback en ontwikkeladviezen worden in deze situatie gegeven vanuit een passend niveau (mogelijkerwijs complexer dan dat van het basisniveau: uitvoerend schoolleider). In deze situatie kent het assessment aanvullende onderdelen op het standaard assessment.

Opbouw

Voorbereiding

We nemen jouw situatie, doelstellingen en wensen door. Je kunt ook specifieke onderzoeksvragen aan ons doorgeven.

Afname en uitvoering

Wij verzorgen de gehele organisatie, van eerste afspraak tot eindrapportage en nazorg.

Rapportering

Het rapport bevat een totaaloordeel en een oordeel per competentie (voorzien van toelichting). Via schematische weergaven wordt duidelijk wat de resultaten op verschillende instrumenten zijn. Bij het uitgebreide registerassessment worden er tips gegeven in het kader van professionele ontwikkeling. Na akkoord van de kandidaat wordt het rapport doorgestuurd naar de opdrachtgever. Een telefonisch nagesprek met kandidaat en opdrachtgever is inbegrepen.

Nazorg

Om het optimale uit een assessment te halen, adviseren we ook het vervolgtraject in kaart te brengen. Zo worden er handen en voeten gegeven aan ontwikkelbehoeften. Marant Assessment denkt hierin graag met je mee.

Meer informatie

Wij staan je graag te woord. Voor meer informatie over het Registerassessment Schoolleidersregister PO kun je contact opnemen met:

 • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
 • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
 • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
 • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail