(Her)registratie Schoolleidersregister PO

Sinds 2013 kunnen schoolleiders zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders naar de herregistratie toe.

Home » Assessment » (Her)registratie Schoolleidersregister PO

Het hoe en waarom

Het Schoolleidersregister PO is in 2013 opgericht. Aan de wieg stonden de PO-raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) en de onderwijsbonden AVS, CNV en AOB. Het register is een uitvloeisel van de afspraken die gemaakt zijn met als doel het beroep van schoolleider te versterken: zij moeten kunnen staan voor hun beroep en, als het nodig is, elkaar op de kwaliteit van het beroep aan kunnen spreken.

Wat houdt registratie in?

Geregistreerde schoolleiders worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Zij mogen zelf kiezen hoe ze dit willen doen en welke doelen zij willen behalen. Een geregistreerd schoolleider mag zichzelf Registerdirecteur Onderwijs (RDO) noemen; een adjunct-directeur Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO). Aan deze titels wordt in toenemende mate waarde gehecht. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders hier naartoe. Dit wordt het herregistratietraject genoemd.

Lees hier verder over de basisregistratie

Het herregistratietraject

Het Schoolleidersregister heeft zeven professionaliseringsthema’s geformuleerd. Bij aanvang van de registratie vullen de schoolleiders drie thema’s in waarlangs zij hun ontwikkeling willen vormgeven in de komende vier jaar. Deze thema’s mogen gedurende deze jaren bijgesteld worden, als blijkt dat er meer behoefte is aan een ander thema. De schoolleider kan ervoor kiezen om een thema tijdens het herregistratietraject te laten beoordelen, maar evaluatie achteraf is ook mogelijk. Dit kan door een professionele beoordelaar of door daarvoor opgeleide schoolleiders die per thema door het register aangewezen worden. Het register verstuurt ieder jaar een digitale reminder naar alle ingeschreven schoolleiders, zodat zij bijtijds aan de slag kunnen gaan met hun ontwikkeling.

Lees hier verder over de herregistratie

Zelfscan: Hoe sta jij ervoor op het gebied van registratie en herregistratie?

Wil je weten of je het goede pad bent wat betreft jouw professionaliseringstraject, gelet op jouw zelfgekozen thema’s? Of wil je juist meer duidelijkheid over welke thema’s aansluiten bij wat jij wilt bereiken? Doe dan de zelfscan!

Doe de zelfscan!

Meer informatie

Neem voor meer informatie rondom registers en registratie gerust contact op met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail