Onderwijsregisters

Het is de maatschappelijke trend om steeds meer te focussen op kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers. Via registratie wordt de ontwikkeling gefaciliteerd, begeleid en gestuurd. Registers stellen thema’s vast waarop voor een bepaalde periode scholing dienst plaats te vinden of zij certificeren scholingsaanbod. Vooral vanuit de overheid wordt flink ingezet op registratie als een kwaliteitstoets, dus ook in het onderwijs. Wettelijk wordt dan vaak ook vastgelegd dat registreren in onderwijsregisters nodig is om in het beroep te kunnen werken.

 

Home » Assessment » Onderwijsregisters

Waarom worden onderwijsregisters steeds belangrijker?

In 2004 is de wet BIO aangenomen (wet Beroepen in het Onderwijs) waarin net als in de eerdere wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg) eisen worden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van beroepsuitoefenaars. Zij dienen competent te zijn en hun hele loopbaan lang deze bekwaamheid ‘op niveau’ te onderhouden door scholing- en professionaliseringstrajecten.

Registratie is echter geen doel op zich: de registers zijn in het leven geroepen om ontwikkeling te stimuleren. Het register kan ook een rol spelen in het aandragen van relevante thema’s voor professionalisering en verbetering.

Marant: een ervaren partner bij registratie en herregistratie

Marant kan je helpen bij de registratie en herregistratie in bijvoorbeeld het Lerarenregister, het Schoolleidersregister PO of het Schoolleidersregister VO. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de registers en weten welke eisen er worden gesteld aan de (her)registratie. In het kader van de registratie kun je bij ons terecht voor bijvoorbeeld een assessment of een EVC-procedure. In de aanloop naar de herregistratie bieden wij opleidingen, cursussen en begeleiding aan. Ook voor de herregistratie zelf kun je bij ons terecht. Marant Assessment is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO om het informeel leren te valideren. Zo blijft het proces overzichtelijk en weet je zeker dat je aan de eisen voor de (her)registratie voldoet!

Verschillende registers

Meer informatie over het Lerarenregister, registratie in het Lerarenregister en ons aanbod rondom het Lerarenregister vind je hier.

Meer informatie over het Schoolleidersregister PO, registratie in het Schoolleidersregister PO en ons aanbod rondom het Schoolleidersregister PO vind je hier.

Meer informatie over het Schoolleidersregister VO, registratie in het Schoolleidersregister VO en ons aanbod rondom het Schoolleidersregister VO vind je hier.

Zelfscan: Hoe sta jij ervoor op het gebied van registratie en herregistratie?

Wil je weten of je het goede pad bent wat betreft jouw professionaliseringstraject, gelet op jouw zelfgekozen thema’s? Of wil je juist meer duidelijkheid over welke thema’s aansluiten bij wat jij wilt bereiken? Doe dan de zelfscan!

Doe de zelfscan!

Meer informatie

Neem voor meer informatie rondom registers en registratie gerust contact op met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail