Basisregistratie Schoolleidersregister PO

Ben je schoolleider in het primair onderwijs, maar sta je nog niet geregistreerd in het Schoolleidersregister PO? Bij Marant kunt je je via een assessment of EVC-procedure laten registeren. Dit is de basisregistratie. Let op: alle schoolleiders moeten per 1 januari 2018 geregistreerd zijn. Elke vier jaar dien je je vervolgens te herregistreren.

Wat houdt registratie in?

Geregistreerde schoolleiders worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Zij mogen zelf kiezen hoe ze dit willen doen en welke doelen zij willen behalen. Een geregistreerd schoolleider mag zichzelf Registerdirecteur Onderwijs (RDO) noemen; een adjunct-directeur Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO). Aan deze titels wordt in toenemende mate waarde gehecht. De registratie wordt eens per vier jaar herzien; in de tussentijd werken de schoolleiders hier naartoe. Dit noemen we het herregistratietraject.

Basisregistratie

Op basis van een voor en door schoolleiders opgestelde beroepsstandaard is vastgesteld aan welke competenties een schoolleider moet voldoen om zich te kunnen laten registreren. De eerste registratie noemen we de basisregistratie. Een schoolleider kan op verschillende manieren aantonen dat hij of zij beschikt over de basiskwalificaties voor het beroep van schoolleider:

  • Met het certificaat van een afgeronde schoolleidersopleiding
  • Met het positief doorlopen van een toetsend assessment
  • Met het positief doorlopen van een EVC-procedure (eerder verworven competenties)
  • Door het laten waarderen van diploma’s

Nog niet geregistreerd?

Ben je schoolleider in het primair onderwijs, maar sta je nog niet geregistreerd in het Schoolleidersregister PO? Bij Marant kunt je je via een assessment of EVC-procedure laten registeren. Eigenlijk had dit voor 1 januari 2018 moeten gebeuren, maar we helpen je alsnog graag. Kijk hier voor uitgebreide informatie over de registratie.

Voor de registratie kun je contact met ons opnemen via e-mail.

Zelfscan: Hoe sta jij ervoor op het gebied van registratie en herregistratie?

Wil je weten of je het goede pad bent wat betreft jouw professionaliseringstraject, gelet op jouw zelfgekozen thema’s? Of wil je juist meer duidelijkheid over welke thema’s aansluiten bij wat jij wilt bereiken? Doe dan de zelfscan!

Doe de zelfscan!

Meer informatie over de basisregistratie?

Neem voor meer informatie rondom registers en registratie gerust contact op met:

  • William van den Dries: 06 – 20 11 05 48 of e-mail
  • Leanne Gielen: 06 – 33 03 70 81 of e-mail
  • Rowdy Braun: 06 – 34 19 88 11 of e-mail
  • Sanne van den Brink: 06 – 303 311 79 of e-mail